2014

 • Nuytinck, A.J.M. (2014). Scheiden zonder rechter anno 2014. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145(7013), 327-332.

 • Nuytinck, A.J.M. (2014). Noot bij: HR. (2013, Oktober 18), AA 2014-1, 34, (Ouderlijk vruchtgenot en testamentair bewind). p.34-39.


 • 2013

 • Bauduin, N.V.C.E. (2013). Drie stellingen over wilsdelegatie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(7000), 1169-1171.

 • Bauduin, N.V.C.E. (2013). De executeur is niet almachtig. Vakblad estate planning, 2013(19).

 • Hoens, F.M.H. (2013). AWBZ. Nieuwe wijn in oude zakken of oude wijn in nieuwe zakken? HR 1 februari 1991, NJ 1992, 259. Vrijwillig uitbetalen revisited. Tijdschrift Erfrecht, 7(5), 65-74.

 • Hoens, Frank (2013). Postrelationele pensioensolidariteit. Wat een pech, pensioenpot weg (I). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(6960), 61-69.

 • Hoens, Frank (2013). Postrelationele pensioensolidariteit. Wat een pech, pensioenpot weg (II). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(6961), 81-88.

 • Hoens, F.M.H. (2013). 'Fact and (legal) fiction' bij planning en sociale zekerheid. Het vrijgelaten vermogen in de Wet werk en bijstand (III). EstateTip Review, 2013(28), 1-3.

 • Hoens, Frank (2013). De vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ. Opnieuw verstandig uitkleden voor het naar bed gaan? Kwartaalbericht Estate Planning, 17(3), 3-10.

 • Hoens, F.M.H. (2013). Een toverformule voor AWBZ-opeisbaarheid? Een beetje van de Hoge Raad en een beetje van Hoens. HR 1 februari 1991, NJ 1992, 259. EstateTip Review, 2013(40), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2013). Pensioenkeuzes in huwelijkse voorwaarden. EstateTip Review, 2013(36), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2013). Planning en sociale zekerheid. De eigen bijdrage in de AWBZ. Steekt verplichte vermogensintering (weer) de kop op? (II). EstateTip Review, 2013(1), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2013). Planning en sociale zekerheid. De eigen bijdrage in de AWBZ. Steekt verplichte vermogensintering (weer) de kop op? (III). EstateTip Review, 2013(8), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2013). Planning en sociale zekerheid. De eigen bijdrage in de AWBZ. Steekt verplichte vermogensintering (weer) de kop op? (IV). EstateTip Review, 2013(12), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2013). Planning en sociale zekerheid. De eigen bijdrage in de AWBZ. Steekt verplichte vermogensintering (weer) de kop op? (IX). EstateTip Review, 2013(22), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2013). Planning en sociale zekerheid. De eigen bijdrage in de AWBZ. Steekt verplichte vermogensintering (weer) de kop op? (V). EstateTip Review, 2013(1), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2013). Planning en sociale zekerheid. De eigen bijdrage in de AWBZ. Steekt verplichte vermogensintering (weer) de kop op? (VI). EstateTip Review, 2013(14), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2013). Planning en sociale zekerheid. De eigen bijdrage in de AWBZ. Steekt verplichte vermogensintering (weer) de kop op? (VII). EstateTip Review, 2013(15), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2013). Planning en sociale zekerheid. De eigen bijdrage in de AWBZ. Steekt verplichte vermogensintering (weer) de kop op? (VIII). EstateTip Review, 2013(19), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2013). Planning en sociale zekerheid. De eigen bijdrage in de AWBZ. Steekt verplichte vermogensintering (weer) de kop op? (X). EstateTip Review, 2013(32), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2013). Planning en sociale zekerheid. De gezamenlijke huishouding. EstateTip Review, 2013(4), 1-3.

 • Hoens, Frank (2013). Supplementen. In H.J. Meijer (Ed.), Handboek estate planning. Deventer: Kluwer.

 • Lokin, P.A.M. (2013). Proefschrift: drie stellingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(6989), 797-798.

 • Nuytinck, A.J.M. (2013). Datum en tijdstip indiening echtscheidingsverzoek. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(6984), 589-590.

 • Nuytinck, A.J.M. (2013). Moet art. 1:99 BW op de schop? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(6975), 383-388.

 • Nuytinck, A.J.M. (2013). Noot bij: HR. (2012, November 02), AA 2013-1, 44, (Bijkomende omstandigheden voor ontvankelijkheid verzoek spermadonor tot vaststelling omgangsregeling). p.44-48.

 • Nuytinck, A.J.M. (2013). Noot bij: HR. (2013, Juni 28), AA 2013-9, 677, (Boedelberedderaar is geen afwikkelingsbewindvoerder). p.677-680.

 • Nuytinck, A.J.M. (2013). Noot bij: HR. (2013, Oktober 04), AA 2013-12, 929, (Vervangende toestemming tot verhuizing naar Finland). p.929-931.

 • Nuytinck, A.J.M. (2013). Peildatum waardebepaling ontbonden huwelijksgemeenschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(6974), 349-350.

 • Nuytinck, A.J.M. (2013). Naamrecht, afstammingsrecht, gezagsrecht en niet-vermogensrechtelijke uiterste wilsbeschikkingen. In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht 2013/2014 (Serie Praktijkhandboeken Notariaat) (pp. 55-78). Zutphen: Walburg Pers.

 • Nuytinck, A.J.M. (2013). Wet op de orgaandonatie, Embryowet en Wet op de lijkbezorging. In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht 2013/2014 (Serie Praktijkhandboeken Notariaat) (pp. 831-834). Zutphen: Walburg Pers.

 • Reijnen, T.F.H. (2013). Het uitkeringsverbod bij de stichting, een nog niet beëindigde discussie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(6989), 791-797.

 • Reijnen, T.F.H. (2013). Het uitkeringsverbod bij de stichting, een nog niet beëindigde discussie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(6989), 791-797.

 • Reijnen, T.F.H. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam (OK). (2013, September 10), RN 2013-12, 109, p.756-760.

 • Reijnen, T.F.H. (2013). Noot bij: HR. (2012, November 23), RN 2013-2, 12, (Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad). p.69-80.

 • Reijnen, T.F.H. (2013). Noot bij: Hof Den Bosch. (2012, December 18), RN 2013-3, 29, (Wiener Schortenindustrie). p.184-194.

 • Reijnen, T.F.H. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam (OK). (2012, September 06), RN 2013-1, 3, (Splitsing. Deskundige). p.22-24.

 • Reijnen, T.F.H. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam (OK). (2012, November 26), RN 2013-4, 36, (Via Parva BV). p.237-245.

 • Reijnen, T.F.H. (2013). Noot bij: HR. (2013, Maart 22), RN 2013-6, 56, (Werkloosheidswet. Directeur-grootaandeelhouder). p.348-365.

 • Reijnen, T.F.H. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, Maart 12), RN 2013-7/8, 69, (Bestuurdersaansprakelijkheid. Pandrecht). p.437-445.

 • Reijnen, T.F.H. (2013). Noot bij: Rechtbank Oost-Brabant. (2013, Mei 01), RN 2013-9, 85, (Bestuurdersaansprakelijkheid). p.540-545.

 • Reijnen, T.F.H. (2013). Noot bij: HvJ EU. (2013, Juni 20), RN 2013-10, 87, (Fusie. Hebben werknemers van de niet-Nederlandse fusiepartner voldoende medezeggenschap op grond van art. 2:333k BW?). p.559-565.

 • Reijnen, T.F.H. (2013). Noot bij: HR. (2013, Juli 12), RN 2013-11, 98, (Apeldoornse astbestsanering). p.645-662.

 • Reijnen, T.F.H. (2013). De familiebank. Lenen aan kinderen anno 2013. Vakblad estate planning, 2013(20).

 • Reijnen, T.F.H. (2013). De maatschap en de opdracht tot dienstverlening. De Hoge Raad doceert. Juridische Berichten voor het Notariaat, 26(7/8), 10-12.

 • Reijnen, T.F.H. (2013). Is de BV die een datacenter exploiteert een onroerende zaak lichaam? De Notarisklerk, 90(11/12).

 • Rheinfeld, J.W.A. (2013). Kavelruil anno 2013. Een fiscale ‘nabrander’. Agrarisch Recht, 73(9), 305-306.

 • Rheinfeld, J.W.A. (2013). Kavelruil anno 2013. De stand van zaken. Agrarisch Recht, 73(7/8), 234-247.

 • Rheinfeld, J.W.A. (2013). De ene kavelruil is de andere niet. De Notarisklerk, 90(7/8), 70-72.

 • Rheinfeld, J.W.A. (2013). De ene kavelruil is de andere niet. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2013(3), 12-15.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2013). Het mirakel van Holland door de bril van een verzamelaar. In E.M. van der Marc & M. Eisma (Eds.), De notaris in woord en beeld. De cultuurhistorische collectie van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap (pp. 345-347). Zwolle: Waanders Uitgevers.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2013). Vergiffenis en het recht. In J.S.L.A.W.B. Roes (Ed.), Vergiffenis en het recht. Essays voor Edith Brugmans (Annalen van het Thijmgenootschap, 101/3) (pp. 131-173). Nijmegen: Valkhof Pers.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2013). Een oud zakelijk naastingsrecht in Utrecht. Oude zakelijke rechten leven, II. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2013(4), 12-15.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2013). Het recht van de Dertiende Penning. Oude zakelijke rechten leven, I. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2013(3), 15-17.

 • Roes, J.S.L.A.W.B., Eijsma, M., Marck, E.M. van der, Gehlen, A.Fl. & Nève, P.L. (Eds.). (2013). De notaris in woord en beeld. De cultuurhistorische collectie van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Zwolle: Waanders Uitgevers. (399 p.)

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (Ed.). (2013). Vergiffenis en het recht. Essays voor Edith Brugmans (Annalen van het Thijmgenootschap, 3). Nijmegen: Valkhof Pers. (203 p.)

 • Schoenmaker, F.A.M. & Ewijk, J.D.H. van (2013). Nog enkele onduidelijkheden inzake defiscalisering van het erfrecht in de Wet IB 2001. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(6968), 240-242.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, Februari 02), NTFR 2013-6, 267, (Voor heffingsgrondslag verkrijging uit fideï-commis samenvoegen met eerdere verkrijging). p.27-28.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2013). Aftrek van eigenwoningrente bij de erfrechtelijke vruchtgebruiker op de tocht? Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 14(3), 3-4.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2013). Art. 10 SW 1956 en ik-opa-testamenten. Een ‘lastige’ kwestie? NTFR beschouwingen, 6(2).

 • Schoenmaker, F.A.M. (2013). Besluit vrijstellingen overdrachtsbelasting aangepast. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14(32).

 • Schoenmaker, F.A.M. (2013). De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling voor eigen woning nader beschouwd. Kwartaalbericht Estate Planning, 17(4).

 • Schoenmaker, F.A.M. (2013). Defiscalisering van het erfrecht in de inkomstenbelasting anno 2012. Kwartaalbericht Estate Planning, 17(1).

 • Schoenmaker, F.A.M. (2013). Een praktisch overzicht van de wetswijzigingen die relevant zijn voor de notarispraktijk. De Notarisklerk, 90(1521).

 • Schoenmaker, F.A.M. (2013). Fiscale cijfers voor 2013. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2013(1).

 • Schoenmaker, F.A.M. & Engelbertink, C.G.G. (2013). Geen renteaftrek meer voor de erfrechtelijke vruchtgebruiker? Fiscaal Praktijkblad, 12(5), 13.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2013). Raad van State stelt prejudiciële vragen over invorderingsvrijstelling in NSW. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14(39).

 • Schoenmaker, F.A.M. (2013). Verplichting om bruikleenovereenkomst gestand te blijven doen, is waardedrukkend. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14(18).

 • Schoenmaker, F.A.M. (2013). Voortgezette bewoning door partner leidt tot lagere erfbelasting bij erfgenamen. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14(18).

 • Schols, B.M.E.M. (2013). De legitimarisvriendelijke notaris. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(6988), 735-736.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). 'Oude economen' nog niet op vrije voeten. Brief van Opstelten ijzersterk, doch niet fataal. EstateTip Review, 2013(2), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). (Economische) boedelmenging een gift?! (VI). Samenwoners mogen nu ook doen alsof... EstateTip Review, 2013(35), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Bedrijfsopvolgingsfaciliteit is niet discriminatoir I. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14(49).

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Bedrijfsopvolgingsfaciliteit is niet discriminatoir II. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14(49).

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Bedrijfsopvolgingsfaciliteit is niet discriminatoir III. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14(49).

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Bedrijfsopvolgingsfaciliteit is niet discriminatoir IV. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14(49).

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Bedrijfsopvolgingsfaciliteit is niet discriminatoir en niet strijdig met Europees eigendomsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14(49).

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Belgische erfrechtelijke 'archeologie'. Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. EstateTip Review, 2013(6), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Blauwdruk voor het testament van de 21e eeuw. Vakblad estate planning, 2013.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). De 'levensverzekeringsexecuteur'. Een synthese met het oog op de leer van het zelfstandig recht. EstateTip Review, 2013(25), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). De econoom is dood, leve de econoom. Rariteiten in de belastingen. Fiscaal Praktijkblad, 12(7), 18-19.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). De oppasoma van Roodkapje en de 'te betalen kosten'. EstateTip Review, 2013(10), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Een fiscaal schijnhuwelijk. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2013(6), 3-7.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Een inflexibele brief over een flexibel testament. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 14(11), 27.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Eén tonnetje aflossing graag. De (tijdelijk) verruimde eigen woning schenking. EstateTip Review, 2013(31), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Het spiegelbeeld van de 'verplichte' begrafenisclausule. Het funeraal verbod. EstateTip Review, 2013(17), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Master of estate planning. De notarieel-fiscaal-juridische studierichting. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14(37).

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Ontgaan overdrachtsbelasting door aangaan en ontbinden geregistreerd partnerschap is fraus legis. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14(14).

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Ook particuliere verkrijging deelt in vrijstelling. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14(42).

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Raadsheer plaatsvervanger is mogelijk onvoldoende onpartijdig. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14(11).

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Schenken in crisistijd. Armlastig, beschonken en vrijgesteld? EstateTip Review, 2013(21), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Tot overgedragen onderneming behorende schulden vormen geen ‘tegenprestatie’ of ‘last’ voor bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14(38).

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Van Breda tot Karlsruhe, gelijke successierechtelijke ongelijkheid? Weekblad voor Fiscaal Recht, 132(6985), 106-107.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Verwerpt Hof Amsterdam de 'al dan niet'-theorie? Artikel 4:188 BW als mini-handboek boedelafwikkeling (III). EstateTip Review, 2013(27), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Via Leiden naar België, Tijdschrift voor Privaatrecht 2013-2, T.J. Mellema-Kranenburg. De eerste ervaringen met het nieuwe erfrecht. EstateTip Review, 2013(39), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2013). Zorg voor de mens of zorg over zijn vermogen? Thema: Het voltooide leven. Gerōn. Tijdschrift over ouder worden & maatschappij, 2013(4).

 • Schols, F.W.J.M. (2013). (Ex-)partners en postmortale solidariteit. Een korte beschouwing over het 'erfrechtelijke alimentatierecht' en de postmortale solidariteit voor samenlevers. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(6972), 306-312.

 • Schols, F.W.J.M. (2013). 10 jaar nieuw erfrecht, maar niet voor informele samenlevingspartners Een denkraam met voorstel. Tijdschrift Erfrecht, 7(6), 115-117.

 • Schols, F.W.J.M. (2013). 10 jaar nieuw erfrecht. Niet meer inhoudelijk overeenkomen met? Tijdschrift Erfrecht, 7(6), 118-122.

 • Schols, F.W.J.M. (2013). Het erfrecht, de Indian Summer van het leven en flexibel testeren. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(6987), 702-705.

 • Schols, F.W.J.M. & Hoens, F.M.H. (2013). Toekomstig huwend Nederland op het verkeerde been? Klaar de huwelijksvermogensrechtelijke klus volledig. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(6999), 1137-1138.

 • Schols, F.W.J.M. (2013). "Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen anno 2013”. Een herhalingsonderzoek naar de financiële relatie tussen ouders en kinderen. Nibud/ABN AMRO BANK 2013. EstateTip Review, 2013(23), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2013). Boedelmenging in fraudem legis. Een bres geslagen in de schijf van vijf? EstateTip Review, 2013(23), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2013). De repeterende schenking in één akte (IV). Gronings College van de Belastingdienst, brief 6 mei 2013. EstateTip Review, 2013(26), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2013). Hora est in Groningen. Een amuse: de machtiging bij de aanvaarding. EstateTip Review, 2013(18), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2013). Huwelijkse voorwaarden, enkele cijfers 2004-2009. EstateTip Review, 2013(29), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2013). IPR en bijzondere erfrechtregimes. Een schot voor de boeg. EstateTip Review, 2013(9), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2013). Meer aandacht voor het legaat in het testament. EstateTip Review, 2013(33), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2013). Onterven met bewind? Rechtbank Den Haag 4 september 2013, HAZA12-149. EstateTip Review, 2013(37), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2013). Pas op met formuleringen van quasi-erfrechtelijke overeenkomsten. Souplesse Rechtbank Haarlem: een nietige 4:4 lid 1 BW wordt een geldige 4:4 lid 2 BW. EstateTip Review, 2013(5), 1-2.

 • Vonken, A.P.M.J., Verhagen, H.L.E., Kramer, X.E. & Dongen, S. van (2013). Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Internationaal privaatrecht. Algemeen deel IPR (Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie, 10-I). Deventer: Kluwer. (LXVII, 478 p.)


 • 2012

 • Bauduin, N.V.C.E. (2012). Een kijkje bij de zuiderburen. De testamentaire bindende derdenbeslissing. Tijdschrift Erfrecht, 6(4), 76-80.

 • Bauduin, N.V.C.E. (2012). Flexibel legateren. Ook het legaat met keuzeverlening mag op de estateplanningskaart. Vakblad estate planning, 2012(12).

 • Bauduin, N.V.C.E., Geelhand, N. & Maasland, D. (2012). Het erfrecht en de Nederbelg. De nieuwe Europese Erfrechtverordening biedt uitkomst. NederBelgischMagazine, 16(6).

 • Bauduin, N.V.C.E. (2012). Wilsdelegatie. Een introductie. De Notarisklerk, 89(1516), 33-36.

 • Geld, L.A.G.M. van der, Schols, F.W.J.M., Amersfoort, E.M.A. van, Hoens, Frank, Bossers-Cnossen, J., Reijnen, T.F.H., Rheinfeld, J.W.A., Roes, J.S.L.A.W.B., Schoenmaker, F.A.M. & Schols, B.M.E.M. (2012). Erven zonder financiële zorgen?! Een verkenning naar meer bescherming van erfgenamen door een kleine ingreep in het erfrecht. Nijmegen: Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen/ Netwerk Notarissen.

 • Geld, L.A.G.M. van der (2012). Huwelijkse voorwaarden op het sterfbed. Tijdschrift Erfrecht, 6(1), 18-21.

 • Geld, L.A.G.M. van der (2012). Verhaal op het niet-geërfde vermogen van een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam. Tijdschrift Erfrecht, 6(6), 107-109.

 • Hoens, Frank & Schols, F.W.J.M. (2012). CNR-Huwelijksvoorwaardenonderzoek, deel I: algemeen en koude voorwaarden. De ontwikkeling in de praktijk der huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden in de periode 2004 - 2009. Resultaten van een voortgezet landelijk onderzoek. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143(6956), 943-953.

 • Hoens, Frank & Schols, F.W.J.M. (2012). Onevenwichtige pensioenwetgeving. Synchroniseren en herijken van begin en eind. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143(6936), 477-482.

 • Hoens, F.M.H. (2012). 'Fact and (legal) fiction’ bij planning en sociale zekerheid. Het vrijgelaten vermogen in de Wet werk en bijstand (II). EstateTip Review, 2012(16), 1-2.

 • Hoens, F.M.H. (2012). Beoogde wijzigingen in het familierecht. De niet-testamentaire maar administratieve voogdijaanwijzing! EstateTip Review, 2012(1), 1-2.

 • Hoens, F.M.H. (2012). De begunstiging in een polis van levensverzekering en de digitale snelweg. EstateTip Review, 2012(22), 1-2.

 • Hoens, Frank (2012). De ‘witte pensioenvlek’. Cijfers omtrent omvang en samenstelling. Vakblad estate planning, 2012(14).

 • Hoens, F.M.H. (2012). Diefstal bij de bijstandsgerechtigde erfgenaam. Planning en sociale zekerheid. EstateTip Review, 2012(30), 1-5.

 • Hoens, F.M.H. (2012). Erfgenaamschap, schuldsanering en de ‘schone lei’. Is volledige betaling voldoende? EstateTip Review, 2012(5), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2012). Levensverzekeringsuitkering en bewind. Gelukkig heeft de estateplanner meer verstand van verzekeren.(II). EstateTip Review, 2012(8), 1-4.

 • Hoens, F.M.H. (2012). Omvang Nederlandse nalatenschappen (II). 111.000 erflaters, 12 miljard euro. EstateTip Review, 2012(12), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2012). Pas op bij de ongehuwde pensioenpartner. Een aanhouder wint. EstateTip Review, 2012(20), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2012). Postume adoptie. Tot de dood ons scheidt (III). EstateTip Review, 2012(38), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2012). We zijn weer thuis! Vererven nog niet-genoten vakantiedagen? (III). EstateTip Review, 2012(27), 1-5.

 • Hoens, F.M.H. (2012). What’s in a name? Een vereniging in last. EstateTip Review, 2012(23), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2012). `Flexmunitie’ voor de ex-echtgenoot van de dga. Uitkeringstest en ‘flexpensioen'. EstateTip Review, 2012(35), 1-5.

 • Hoens, Frank (2012). Supplementen. In H.J. Meijer (Ed.), Handboek estate planning. Deventer: Kluwer.

 • Lokin, P.A.M. (2012). Nieuwe erfrechtelijke verwijzingsregels in de Europese Unie. In K. Boele-Woelki (Ed.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht (UCERF reeks, 6) (pp. 45-53). Nijmegen: Ars Aequi Libri.

 • Mourik, M.J.A. van, Schols, B.M.E.M., Janssen, R.L.M.C., Stille, A.L.G.A. & Kooger, R. (2012). Verdeling in de notariële praktijk. Den Haag: Sdu Uitgevers. (341 p.)

 • Mourik, M.J.A. van & Nuytinck, A.J.M. (2012). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (Studiereeks burgerlijk recht, 1). Deventer: Kluwer. (XXXI, 446 p.)

 • Nuytinck, A.J.M. (2012). Gerechtigdheid voor het geheel in geval van wettelijke gemeenschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143(6955), 932-934.

 • Nuytinck, A.J.M. (2012). Meerderjarigenbewind en schuldsanering. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143(6919), 170-173.

 • Nuytinck, A.J.M. (2012). Rechten en plichten van echtgenoten (titel 1.6 BW). Meer regelend recht? In A.L. Verbeke, J.M. Scherpe, Ch. Declerck & T. Helms (Eds.), Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber amicorum Walter Pintens. Vol. 2 (pp. 1033-1045). Antwerpen: Intersentia.

 • Nuytinck, A.J.M. (2012). Noot bij: HR. (2011, December 02), AA 2012-2, 123, (Op de grens van huwelijksvermogensrecht en verbintenissenrecht. Wanneer ontstaat de verrekeningsvordering van artikel 1:141 BW en wanneer is zij opeisbaar?). p.123-129.

 • Nuytinck, A.J.M. (2012). Noot bij: HR. (2012, Maart 30), AA 2012-10, 630, (De verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant). p.630-634.

 • Nuytinck, A.J.M. (2012). Naschrift bij de reactie van W.J.M. van Tongeren. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 29(1), 28-30.

 • Nuytinck, A.J.M. (2012). Reactie op de bijdrage van mw. dr. N.C.G. Gubbels en mw. prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken aan de rubriek Belastingrecht Actueel. '(Adoptief)kind en de Successiewet', WPNR 2012-6919, p. 161. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143(6923), 242-244.

 • Reijnen, T.F.H. (2012). De verkruimeling van het huwelijk. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 44(2), 43-47.

 • Reijnen, T.F.H. (2012). Huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening en alimentatie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143(6916), 90-94.

 • Reijnen, T.F.H. (2012). Boete en schade. De Notarisklerk, 89(1515).

 • Reijnen, T.F.H. (2012). De bedenktijd en het schriftelijkheidsvereiste voor de koopakte. De Notarisklerk, 89(1515).

 • Reijnen, T.F.H. (2012). Noot bij: Rb. Arnhem. (2011, Juni 01), RN 2012-2, 13, (Pandrecht certificaathouders). p.70-75.

 • Reijnen, T.F.H. (2012). Noot bij: HR. (2011, Oktober 14), RN 2012-1, 2, (M.E. Beheer). p.10-21.

 • Reijnen, T.F.H. (2012). Noot bij: HR. (2012, Januari 06), RN 2012-3, 22, (Imeko). p.119-124.

 • Reijnen, T.F.H. (2012). Noot bij: HR. (2012, Februari 03), RN 2012-4, 34, (Euretco). p.230-245.

 • Reijnen, T.F.H. (2012). Noot bij: Hof Amsterdam (OK). (2012, Februari 07), RN 2012-5, 43, (Pareto). p.286-291.

 • Reijnen, T.F.H. (2012). Noot bij: HR. (2012, Maart 30), RN 2012-6, 56, (Bronwaterleiding Doorn). p.362-376.

 • Reijnen, T.F.H. (2012). Noot bij: Hof Amsterdam (OK). (2012, April 05), RN 2012-7/8, 65, (Fortis). p.438-496.

 • Reijnen, T.F.H. (2012). Noot bij: HR. (2012, Mei 04), RN 2012-9, 74, (Bestuurdersaansprakelijkheid). p.529-535.

 • Reijnen, T.F.H. (2012). Noot bij: HR. (2012, Juni 08), RN 2012-10, 86, (Vaststellingsovereenkomst). p.594-608.

 • Reijnen, T.F.H. (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, Maart 27), RN 2012-11, 96, (Bestuurdersaansprakelijkheid. Kan het uitlenen van gelden aan gelieerde vennootschappen leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid?). p.657-660.

 • Reijnen, T.F.H. (2012). Artikel 2:9 BW geldt ook voor een vrijwilliger als bestuurder. Juridische Berichten voor het Notariaat, 25(11), 6-8.

 • Reijnen, T.F.H. & Welkers, L.E. (2012). Bijzonderheden bij waardering woning. Keuze peildatum WOZ, serviceflat en op grond van last bewoonde woning. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 23(10), 9-13.

 • Reijnen, T.F.H. & Welkers, L.E. (2012). Schuldigerkenning uit vrijgevigheid met strekking te worden uitgevoerd na overlijden moet bij notariële akte. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 23(5), 6-9.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2012). Die Rezeption der justinianischen Gesetzgebung über das Edikt unde vir et uxor in die (nord)niederländischen Landrechtsreformationen des 17. Jahrhunderts. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 80(1), 157-170.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2012). Het afpalingsrecht (eendenkooien). De ontknoping. Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 71(5), 127-128.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2012). Hoe de verschuldigdheid van de Dertiende Penning vanaf heden te voorkomen? Rechtbank Utrecht honoreert vindingrijke notaris. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143(6929), 341-342.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2012). Methodologische en andere problemen bij het vervaardigen van een publicabel manuscript op historisch gebied. Driepas. Verenigingsblad van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo, 29(1), 7-14.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2012). [Bespreking van het boek Gelijkheid bevredigt. Een korte kroniek van het Nederlandse notariaat : een geschiedenis vanaf de Oudheid tot heden geschetst in cultuurhistorische perpectieven]. De Notarisklerk, 89(1515), 5-6.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2012). [Bespreking van het boek De notariële akte als executoriale titel]. De Notarisklerk, 89(1515), 7-8.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). Ook staatssecretaris van Financien acht bedrijfsopvolgingsregeling in Successiewet niet discriminatoir. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 13(35), 15-19.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). Een praktisch overzicht van de wetswijzigingen die relevant zijn voor de notarispraktijk. De Notarisklerk, 89(1515).

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). Noot bij: Hof Den Haag. (2011, December 21), NTFR 2012-19, 1152, (Hoewel een woning voor de erfbelasting in vrije staat moet worden gewaardeerd kan een last uit hoofde van een derdenbeding wel in mindering komen op nalatenschap voor de erfbelasting). p.14-14.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, Januari 02), NTFR 2012-25, 1501, (Als een persoon op verschillende tijdstippen iets ontvangt uit dezelfde nalatenschap moet de omslagmethode worden toegepast om de verschuldigde erfbelasting te bepalen). p.42-45.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). Noot bij: Hof Den Bosch. (2012, Juni 08), NTFR 2012-28, 1701, (Artikel 15.1.q WBR geldt niet als gebruik van cultuurgrond valt onder het IB-regime ‘resultaat uit overige werkzaamheden’). p.27-27.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). Noot bij: Rechtbank Breda. (2012, Juli 13), NTFR 2012-33, 1997, (Heeft de Rechtbank Breda terecht geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel?). p.15-19.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). Noot bij: HR. (2011, December 09), NTFR 2012-5, 210, (Heeft de fiscale kamer van de Hoge Raad terecht geoordeeld dat een papieren schenking onder artikel 7:177 BW valt?). p.26-28.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, September 14), NTFR 2012-39, 2233, (Navorderingsaanslag recht van successie tijdig opgelegd). p.46-48.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). Noot bij: Hof Den Bosch. (2012, September 06), NTFR 2012-44, 2489, (Verlaging WBR-tarief niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel). p.40-41.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, September 27), NTFR 2012-50, 2798, (Woningcorporatie kon geen beroep doen op WBR-kwijtscheldingsresolutie). p.38-39.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). Noot bij: HR. (2012, Januari 20), NTFR 2012-8, 424, (Ik-opa-testament valt alleen onder artikel 10 SW als de nominale omvang van de vorderingen van de kleinkinderen groter is dan de waarde van het erfdeel van het kind). p.29-30.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). Beneficiaire aanvaarding van rechtswege als wettelijk regime in het erfrecht verdient een nader onderzoek. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 13(36), 11-12.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). De bankverklaring van erfrecht. Penny wise, pound foolish? Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 13(3), 3-4.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). Overzicht van fiscale wetswijzigingen per 1 januari 2012 die voor het notariaat van belang zijn. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 23(1), 3-19.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). Verdeel en beheers de schenk-, erf- en overdrachtsbelasting. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 13(11), 7-11.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2012). Wat zijn de gevolgen voor de praktijk van de uitspraak van de Rechtbank Breda? Kwartaalbericht Estate Planning, 16(3), 3-8.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). Boedelmenging voor één dag. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143(6913), 24-26.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). Verdeel en beheers de schenk-, erf-, en overdrachtsbelasting. In M.J.A. van Mourik, B.M.E.M. Schols & R.L.M.C. Janssen (Eds.), Verdeling in de notariële praktijk (Preadvies KNB) (pp. 63-123). Den Haag: SDU.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). Absolutie voor de aflossende schenking. De extra verhoogde eigen woningvrijstelling. EstateTip Review, 2012(36), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. & Stubbé, J.P.M. (2012). Bedrijfsopvolgingsregeling SW discriminatoir? Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2012(9), 3.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). De executeur ‘geëxecuteerd’. Een Zeeuwse prikkel als laatste kans? EstateTip Review, 2012(32), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). De feeks in het erfrecht. De magische werking van de redelijkheid en billijkheid. EstateTip Review, 2012(2), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). De wetenschappelijke rechter-plaatsvervanger, gelijk of ongelijk? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 13(37), 4-6.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). Door de bewindvoerder bij de neus genomen. Het nog op te starten naaiatelier. EstateTip Review, 2012(18), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). Economische eigendom, wat dat ook moge zijn? Uitsluitingsclausule en lege juridische huls. EstateTip Review, 2012(13), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). Huwelijksvermogensrechtelijke dwaling in Assen en Maastricht. ‘Er staat niet wat er staat’ (art. V lid 8). EstateTip Review, 2012(21), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). Informatie voor de legitimaris, art. 4:78 BW. Het rijtje van Hof Arnhem. EstateTip Review, 2012(28), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). Ontgaan overdrachtsbelasting door aangaan en ontbinden geregistreerd partnerschap geen fraus legis. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 13(44), 38-39.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). Op stap met de levensexecuteur. Extern of intern? EstateTip Review, 2012(10), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). Sesam open U!? Het opvragen van bankafschriften. EstateTip Review, 2012(6), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). Trouw niet voor je veertig bent. Pas als je ‘over de datum’ bent. EstateTip Review, 2012(40), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). Wij zijn inmiddels verhuisd. Het register : vakblad van het Register Belastingsadviseurs, 3(1).

 • Schols, B.M.E.M., Schols, F.W.J.M. & Burgerhart, W. (2012). Nieuw Huwelijksvermogensrecht. Tekst en toelichting. Den Haag: Sdu Uitgevers. (VI, 167 p.)

 • Schols, B.M.E.M. (2012). Executeurs. Art. 4:142 BW – 4:152 BW. In W.D. Kolkman (Ed.), Erfrecht civiel en fiscaal. De tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 210-225). Deventer: Kluwer.

 • Schols, B.M.E.M. (2012). [Bespreking van het boek Partijautonomie in het relatie-vermogensrecht]. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143(6952), 838-846.

 • Schols, F.W.J.M. (2012). Overweging 26. Testeer- en keuzevrijheid ordre public en fraus legis. Tijdschrift Erfrecht, 6(5), 96-99.

 • Schols, F.W.J.M., Mellema-Kranenburg, T.J., Blokland, P., Kolkman, W.D. & Albers-Dingemans, R.L. (2012). Eindverslag commissie Erfrecht KNB inzake Boek 4 BW (Ars notariatus, 150). Amsterdam: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. (VIII, 39 p.)

 • Schols, F.W.J.M. (2012). Internationaal erfrecht. In A.P.M.J. Vonken (Ed.), Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Internationaal privaatrecht. Internationaal personen- familierecht en erfrecht (Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie, 10-II) (pp. 345-411). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2012). De internationaal erfrechtelijke vormvoorschriften. Europese Erfrechtverordening. EstateTip Review, 2011(14), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2012). De oude uiterste wil in ere houden. Een vierde internationale ‘pas op’ bij herroeping? EstateTip Review, 2011(39), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2012). Een inkortbaar Kerstcadeau? Denken onder de kerstboom over het afschaffen van de legitieme. EstateTip Review, 2011(42), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2012). Een lastige ik-opa-clausle? Claim het budget! EstateTip Review, 2011(31), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2012). Een nieuw dansje op de schijf van vijf met artikel 1:96a BW en 13 SW. EstateTip Review, 2011(9), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2012). Het crisisbewind van art. 4:175 BW. EstateTip Review, 2011(17), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2012). Tante is dood, pas op, we gaan erven. Erven zonder zorgen?! EstateTip Review, 2011(34), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2012). Veilig de grens over met de IPR-Erfrechtverordening. EstateTip Review, 2011(25), 1-4.

 • Vonken, A.P.M.J. & Schols, F.W.J.M. (2012). Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Internationaal privaatrecht. Het internationale personen-, familie- en erfrecht (Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie, 10-II). Deventer: Kluwer. (LXIV, 438 p.)

 • Vonken, A.P.M.J. (2012). Adoptie. In A.P.M.J. Vonken (Ed.), Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Internationaal privaatrecht. Internationaal personen- familierecht en erfrecht (Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie, 10-II) (pp. 249-274). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2012). Afstamming. In A.P.M.J. Vonken (Ed.), Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Internationaal privaatrecht. Internationaal personen- familierecht en erfrecht (Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie, 10-II) (pp. 209-248). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2012). Alimentatie. In A.P.M.J. Vonken (Ed.), Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Internationaal privaatrecht. Internationaal personen- familierecht en erfrecht (Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie, 10-II) (pp. 307-344). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2012). De huwelijksontbinding. In A.P.M.J. Vonken (Ed.), Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Internationaal privaatrecht. Internationaal personen- familierecht en erfrecht (Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie, 10-II) (pp. 103-138). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2012). De naam. In A.P.M.J. Vonken (Ed.), Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Internationaal privaatrecht. Internationaal personen- familierecht en erfrecht (Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie, 10-II) (pp. 35-54). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2012). De rechtsbetrekkingen tussen de echtgenoten. In A.P.M.J. Vonken (Ed.), Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Internationaal privaatrecht. Internationaal personen- familierecht en erfrecht (Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie, 10-II) (pp. 91-102). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2012). Huwelijksvermogensrecht. In A.P.M.J. Vonken (Ed.), Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Internationaal privaatrecht. Internationaal personen- familierecht en erfrecht (Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie, 10-II) (pp. 139-208). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2012). Internationale huwelijken. In A.P.M.J. Vonken (Ed.), Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Internationaal privaatrecht. Internationaal personen- familierecht en erfrecht (Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie, 10-II) (pp. 55-89). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2012). Nationaliteitsaanknoping versus domiciliaire aanknoping in het internationale personen-, familie- en erfrecht. In A.P.M.J. Vonken (Ed.), Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Internationaal privaatrecht. Internationaal personen- familierecht en erfrecht (Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie, 10-II) (pp. 1-34). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2012). Ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderbescherming. In A.P.M.J. Vonken (Ed.), Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Internationaal privaatrecht. Internationaal personen- familierecht en erfrecht (Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie, 10-II) (pp. 275-306). Deventer: Kluwer.


 • 2011

 • Bauduin, N.V.C.E. (2011). De geoorloofdheid van wilsdelegatie nader bezien. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6907), 941-949.

 • Bossers-Cnossen, J. & Schols, F.W.J.M. (2011). De erfrechtelijke concursus creditorum. Form over substance of substance over form. Surinaams Juristenblad, 86(2), 60-72.

 • Bossers-Cnossen, J. & Schols, B.M.E.M. (2011). De ene econoom is de andere niet? Van verjaring tot overdrachtsbelasting. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2011(12), 3-6.

 • Bossers-Cnossen, J. (2011). Een lastig begrip die last. De Notarisklerk, 88(9/10), 137-144.

 • Geld, L.A.G.M. van der (2011). De echtscheidingsnotaris. Een burgervriendelijke rechtshulpverlener voor scheidenden. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 12(7/8), 14-19.

 • Geld, L.A.G.M. van der (2011). De openheid van de notaris over erflaters testament. Tijdschrift Erfrecht, 5(4), 63-66.

 • Geld, L.A.G.M. van der (2011). De repeterende schenking in één akte II. EstateTip Review, 2011(2), 1-3.

 • Geld, L.A.G.M. van der (2011). De ‘voorwaardelijke’ verklaring van erfrecht. Tijdschrift Erfrecht, 5(2), 26-30.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Het partnerpensioen als verzorgingsinstrument na overlijden. Een aantal pijnpunten. Tijdschrift Erfrecht, 5(1), 9-14.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Noot bij: Rb. Haarlem. (2010, November 05), De Notarisklerk 2011-1510, (Allergische buren). p.65-66.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Noot bij: Rb. Groningen. (2011, Februari 04), De Notarisklerk 2011-1514, (De lotende rechter en twee (vechtende) honden). p.171-173.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Noot bij: Hof Amsterdam. (2010, November 09), De Notarisklerk 2011-1508, (De saisine). p.6-8.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Noot bij: Rb. Utrecht. (2010, December 29), De Notarisklerk 2011-1509, (Een procedure die gelukkig met een sisser afloopt). p.37-38.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, Oktober 21), De Notarisklerk 2011-1510, (Geen reprise, toch gevolgen voor de draagplicht). p.67-69.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Noot bij: Kamer van Toezicht Breda. (2010, Oktober 04), De Notarisklerk 2011-1508, (Inschrijving in het handelsregister). p.9.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Noot bij: Hof Amsterdam. (2010, Juni 29), De Notarisklerk 2011-1509, (Kan een ontbonden rechtspersoon bestuurder zijn van een vennootschap?). p.34-36.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, Augustus 13), De Notarisklerk 2011-1508, (Lidmaatschap VvE in box 3). p.4-5.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Bezinning en herleving in de Algemene nabestaandenwet. Planning en sociale zekerheid. EstateTip Review, 2011(39), 1-4.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Bieden via internet bij executieverkoop woning. De Notarisklerk, 88(1510), 70.

 • Hoens, F.M.H. (2011). De informatieplicht over het gevoerde bestuur. Slechts bij een concrete vraag zult gij antwoord krijgen. EstateTip Review, 2011(21), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2011). De integriteit van de bewindvoerder. Een ‘zwart’ bewind, echt niet! EstateTip Review, 2011(13), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2011). De naar de letter van de wet ‘waardige’ onwaardige echtgenoot. EstateTip Review, 2011(1), 1-2.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Het op risicobasis gefinancierde partnerpensioen (III). Een gedeeltelijke verzachting. EstateTip Review, 2011(32), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Niet verevenen op grond van redelijkheid en billijkheid? Geen meld- en informatieplicht voor de deskundige echtgenoot! EstateTip Review, 2011(8), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Ongeduldige erfgenamen en de verklaring van recht: erflater leeft (nog)?! EstateTip Review, 2011(6), 1-5.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Planning en sociale zekerheid. De eigen bijdrage in de AWBZ. Steekt verplichte vermogensintering (weer) de kop op? EstateTip Review, 2011(35), 1-2.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Planning en sociale zekerheid. Het vrijgelaten vermogen in de Wet werk en bijstand. EstateTip Review, 2011(25), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Redelijkheid en billijkheid in het pensioenrecht (V) De dga en de afstortingsplicht. EstateTip Review, 2011(10), 1-2.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Reglement royementen. Voorbereiding in volle gang. De Notarisklerk, 88(1509), 39-42.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Successiewet: cijfers 2011. De Notarisklerk, 88(1508), 10.

 • Hoens, F.M.H. (2011). Van erfenissen, bijstand, schuldsanering, ‘the big spender’ en diens goede trouw. Planning en sociale zekerheid. EstateTip Review, 2011(17), 1-3.

 • Hoens, F.M.H. (2011). We zijn weer thuis! Vererven nog niet-genoten vakantiedagen? EstateTip Review, 2011(27), 1-6.

 • Hoens, F.M.H., Behrens, H.R., Bos, C.L. & Verhaegh, P.H.F.G. (2011). Schenken en Erven Almanak 2011. Doetinchem: Reed business. (463 p.)

 • Hoens, F.M.H. (2011). Supplementen. In H.J. Meijer (Ed.), Handboek Estate Planning. Deventer: Kluwer.

 • Mierlo, A.I.M. van, Mellema-Kranenburg, T.J., Prinsen, J.J. & Nuytinck, A.J.M. (2011). [Bespreking van het boek Insolventierecht in de notariële praktijk]. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6900), 755-766.

 • Mourik, M.J.A. van (2011). De Nederlandse notaris en de vermogensplanning. Tijdschrift Estate Planning, 2011(4), 200-210.

 • Mourik, M.J.A. van (2011). De meewerkende echtgenoot bij de neus genomen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6903), 859-860.

 • Mourik, M.J.A. van (2011). Groot-aandeelhouder en periodiek verrekenbeding. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6902), 840-846.

 • Mourik, M.J.A. van (2011). Gemeenschap (Monografieën BW B-serie, 9). Deventer: Kluwer. (XIV, 113 p.)

 • Mourik, M.J.A. van, Schols, B.M.E.M., Schols, F.W.J.M., Verstappen, L.C.A. & Waaijer, B.C.M. (2011). Handboek Erfrecht. Deventer: Kluwer. (XXVIII, 700 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2011). Legaat van aandelen in dochtervennootschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6880), 273.

 • Mourik, M.J.A. van (2011). Wetgevingsterreur. Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 71(7/8), 279-280.

 • Mourik, M.J.A. van (2011). [Bespreking van het boek Koude uitsluiting]. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6904), 897-901.

 • Neleman, P. & Nuytinck, A.J.M. (2011). Advies aan de regering over wetsvoorstel 28 867. (Handelingen der State-Generaal. Bijlage bij Kamerstukken I 2010/11, 28 867, H). Den Haag: Sdu.

 • Nuytinck, A.J.M. (2011). Een pleidooi voor aanpassing van art. 1:89 BW, mede gelet op een recent Dexia-arrest. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 28(8), 389-393.

 • Nuytinck, A.J.M. (2011). Huwelijk en geregistreerd partnerschap groeien steeds verder naar elkaar toe. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6910), 1001-1007.

 • Nuytinck, A.J.M. (2011). Meer bescherming voor transgenders. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6908), 965-966.

 • Nuytinck, A.J.M. (2011). Noot bij: HR. (2010, December 10), AA 2011-2, 131, (Lijden aan het leven). p.131-135.

 • Nuytinck, A.J.M. (2011). Noot bij: HR. (2010, November 19), AA 2011-1, 37, (Evenredigheidsleer en beleggingsleer inzake verrekenbedingen). p.37-40.

 • Nuytinck, A.J.M. (2011). Noot bij: HR. (2011, Februari 18), AA 2011-9, 640, (Verwekker naast juridische vader onderhoudsplichtig?). p.640-643.

 • Nuytinck, A.J.M. (2011). Naamrecht, afstammingsrecht en gezagsrecht. In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht 2011/2012 (Praktijkhandboeken Notariaat, 1) (pp. 40-60). Zutphen: Walburg Pers.

 • Nuytinck, A.J.M. (2011). Niet-vermogensrechtelijke uiterste wilsbeschikkingen (Wet op de orgaandonatie, Embryowet en Wet op de lijkbezorging). In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht 2011/2012 (Praktijkhandboeken Notariaat, 1) (pp. 765-769). Zutphen: Walburg Pers.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Verknochtheid en de omvang van de huwelijksgemeenschap I. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6902), 854-856.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Verknochtheid en de omvang van de huwelijksgemeenschap II (slot). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6903), 879-881.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Artikel 13, lid 8. De Notarisklerk, 88(1508), 2-3.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Meerwaarde clausules. De Notarisklerk, 88(1513), 113-115.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Wat behoort tot een beperkte huwelijksgemeenschap? De Notarisklerk, 88(1511), 91-93.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Noot bij: Rb. Haarlem. (2010, Juli 07), RN 2011-1, 10, (Samar B.V. / Tie Nederland B.V). p.77-83.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Noot bij: HR. (2011, September 02), RN 2011-11, 101, (Maatschap. Kan een overeenkomst van maatschap stilzwijgend tot stand komen?). p.717-738.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Noot bij: Hof Den haag. (2011, Augustus 23), RN 2011-12, 117, (Ontbinding. Kan ontbindingsbesluit van een rechtspersoon worden herroepen?). p.806-809.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Noot bij: Rb. Rotterdam. (2010, Oktober 27), RN 2011-2, 19, (Ondernemingsrecht. Is een aandeelhoudersovereenkomst opzegbaar en is ook de vennootschap gebonden aan de aandeelhoudersovereenkomst?). p.133-139.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Noot bij: HR. (2011, Januari 28), RN 2011-3, 24, (Ondernemingsrecht. Is een bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor rechtshandelingen verricht voor de eerste inschrijving in het handelsregister ondanks dat de wederpartij precies wist met wie hij handelde?). p.165-176.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Noot bij: Hof Amsterdam. (2010, December 09), RN 2011-4, 35, (Ondernemingsrecht. Is er sprake van een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst tussen een Notarispraktijk NV en haar middellijke aandeelhouders?). p.273-279.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Noot bij: Rb. Arnhem. (2010, Maart 24), RN 2011-5, 52, (Ondernemingsrecht. Is een (buitenlandse) wederpartij te goeder trouw, als de moedermaatschappij kennis draagt van art. 1:88 BW?). p.356-360.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Noot bij: HR. (2011, April 08), RN 2011-7/8, 67, (Ondernemingsrecht. Is een particulier die gelden ter belegging toevertrouwt aan een commanditaire vennootschap, belegger of ondernemer?). p.455-492.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2011, Mei 10), RN 2011-9, 85, (Ondernemingsrecht. Is de rechtshandeling van een vennootschap in oprichting door de juiste partij bekrachtigd?). p.604-609.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Noot bij: HR. (2011, Juni 10), RN 2011-10, 91, (Ontslag bestuurder. Kunnen legitimarissen ontslag vragen van bestuurders van de stichting administratiekantoor die aandelen behorende tot een nalatenschap administreert?). p.637-644.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Reactie op het artikel “Don Bosco en onroerende zaaklichaam; status bouwterrein rechtvaardigt de vrijstelling overdrachtsbelasting” van prof. dr. R.N.G. van der Paardt. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6900), 776-777.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Uitzakken tegen creditering en toch lijfrenteaftrek! Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2011(4), 8-10.

 • Reijnen, T.F.H. (2011). Artikel 2:180 lid 2 onder a: tweemaal Hof Den Bosch, eenmaal Hoge Raad. Juridische Berichten voor het Notariaat, 24(4), 11-14.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2011). Het afpalingsrecht (eendenkooien). Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 71(5), 194-200.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2011). Ons eedsgebaar’, een ‘polyvalent en polyinterpretabel’ rechtsfenomeen. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 172(3), 87-88.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2011). Die Testamentsformen in den Niederlanden. Entstehung, Entwicklung und geltende Rechtslage. In M. Schmoeckel & G. Otte (Eds.), Europäische Testamentsformen (Schriften zum Notarrecht, 23) (pp. 211-240). Baden-Baden: Nomos.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2011). Over de rechtenstudent Jan Windkop. Gevallen in de degen van den Requirant. Ponder. Halfjaarlijks mededelingenblad van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, 25(1/2), 14-16.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2011). [Bespreking van het boek Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702)]. Pro Memorie, 13(1), 143-147.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2011). [Bespreking van het boek Van meenten tot marken. Een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise marken en de gebruiksrechten op de gemene gronden van de Gooise markegenoten (1280-1568)]. Pro Memorie, 13(1), 137-143.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2011). Noot bij: Hof Amsterdam. (2010, September 02), NTFR 2011-3, 115, (Art. 10 SW 1956 is wel van toepassing op 'ik-opa-vordering'). p.25-28.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2011). Noot bij: HR. (2011, Juni 09), NTFR 2011-23, 1267, (Begrip 'bedrijfsmatige exploitatie' van landbouwstructuurvrijstelling vereist winstoogmerk). p.47-49.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2011). Noot bij: Hof Amsterdam. (2011, Juni 30), NTFR 2011-26, 1433, (Vervallen schenkingen (schuldig erkende bedragen) niet als schuld in aanmerking genomen). p.34-36.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2011). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2011, Augustus 11), NTFR 2011-32, 1760, (Geen waardedrukkend effect recht van gebruik en bewoning). p.15-16.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2011). Noot bij: HR. (2011, December 22), NTFR 2011-51, 2844, (Art. 10 SW 1956 (oud) is niet van toepassing op 'ik-opa-vordering'). p.26-28.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2011). De Fiscale agenda van Weekers. Naar een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2011(5), 3-7.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2011). Fiscale cijfers voor 2011. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2011(1), 3-14.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2011). Op weg naar een optimale begeleiding van het erfrecht in de Wet IB 2001? Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2011(3), 3-5.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). Afstand van genot tijdens het zomerreces. Kamervragen over art. 10 SW. EstateTip Review, 2011(26), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). De bejaarde, verjaarde econoom (HR 9 september 2011, LJN BQ5989). Géén overdrachtsbelasting door ‘goede’ kwade trouw. EstateTip Review, 2011(33), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). De erfrechtelijke verbintenis tuchtrechtelijk aanvaard? De Notarisklerk, 88(1510), 62-64.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). De gecertificeerd executeur. Bundesgerichtshof 9 juni 2011 (I ZR 113/10). EstateTip Review, 2011(29), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). De levensgenieter krijgt ‘levenslang’ oftewel eens genoten altijd genoten. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011(23), 4-6.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). De nieuwe Duitse zwarte lijst: inferieur ‘oder nicht’-inferieur? Das ist die Frage. EstateTip Review, 2011(37), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). Erfrechtelijke noblesse oblige? Weekblad voor Fiscaal Recht, 130(6928), 1454-1455.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). Gaat het doek eerder dicht of blijft het langer open? De ventieltechniek gesynchroniseerd. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2011(6), 3-9.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). Hora est in Tilburg! Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. EstateTip Review, 2011(15), 1-4.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). Levensexecuteur oftewel Vorsorgevollmacht ‘Die Alterspyramide hat sich umgekehrt'. EstateTip Review, 2011(5), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). Schenken van schoonheid. Oftewel doelbinding in criminalibus. EstateTip Review, 2011(19), 1-4.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). Spelen met de tweede trap: de ‘skippybal’-onterving. EstateTip Review, 2011(11), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). We wish you a Merry Christmas and no Happy New Year. Er was eens een ‘one night stand- huwelijk’. Vakblad estate planning, 2011(9), 5-12.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). Wie van de drie? Oftewel beter één partner dan géén partner! EstateTip Review, 2011(23), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). Schenk- en erfbelasting (Boom basics fiscaal). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. (175 p.)

 • Schols, B.M.E.M. (2011). Executele. In M.J.A. van Mourik (Ed.), Handboek erfrecht (pp. 527-566). Deventer: Kluwer.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). Testamentair bewind. In M.J.A. van Mourik (Ed.), Handboek erfrecht (pp. 567-589). Deventer: Kluwer.

 • Schols, B.M.E.M. (2011). Vereffening. In M.J.A. van Mourik (Ed.), Handboek erfrecht (pp. 591-618). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2011). 'Schatje ik benoem jou tot enig erfgenaam'. 'Wat lief snoezepoes, maar ik jou niet...'. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6873), 112-114.

 • Schols, F.W.J.M. & Hoens, F.M.H. (2011). Op het snijvlak van het faillissementsrecht en het huwelijksvermogensrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6871), 59-60.

 • Schols, F.W.J.M. (2011). Schenking en gift (Monografieën nieuw BW, B-serie, 82). Deventer: Kluwer. (XVII, 68 p.)

 • Schols, F.W.J.M. & Hoens, F.M.H. (2011). De invloed van live-events op het pensioen, in het bijzonder van een directeur-grootaandeelhouder en diens onderneming. In D. Busch & R.H. Maatman (Eds.), Onderneming en pensioen (Serie onderneming en recht, 64) (pp. 569-602). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2011). De papieren schenking: notarieel?! Hof Arnhem 15 februari 2011, LJN BP5771 richtinggevend? EstateTip Review, 2011(18), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2011). De repeterende schenking in één akte (III). Brief Belastingdienst Oost-Brabant 29 september 2011. EstateTip Review, 2011(36), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2011). Een erfrechtelijke IPR blik in de toekomst. Voorstel Europese Erfrechtverordening en rechtskeuze. EstateTip Review, 2011(9), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2011). Een nieuw jaar, een nieuw boek 10 Internationaal Privaatrecht. Een grijpbaar IPR. EstateTip Review, 2011(40), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2011). Erfrechtelijke binding. De Notarisklerk, 88(1509), 27-33.

 • Schols, F.W.J.M. (2011). IPR is geen wiskunde. De ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’ in het internationale erf- en huwelijksvermogensrecht. EstateTip Review, 2011(22), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2011). Is straks ‘alsof’ nog zoals ‘alsof’ vroeger was? Overgangsrechtelijke aspecten van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. EstateTip Review, 2011(31), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2011). Naschrift. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6888), 452.

 • Schols, F.W.J.M. (2011). Nieuw Huwelijksvermogensrecht, beleggingsvisie en econoom. Fiscale actie voor 1 januari 2012. EstateTip Review, 2011(28), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2011). De uiterste wilsbeschikking in het algemeen. In M.J.A. van Mourik, B.M.E.M. Schols & F.W.J.M. Schols (Eds.), Handboek Erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, 2) (pp. 105-143). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2011). De uiterste wilsbeschikking in het bijzonder. In M.J.A. van Mourik, B.M.E.M. Schols & F.W.J.M. Schols (Eds.), Handboek Erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, 2) (pp. 145-233). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2011). Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen genieten. In M.J.A. van Mourik, B.M.E.M. Schols & F.W.J.M. Schols (Eds.), Handboek Erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, 2) (pp. 235-256). Deventer: Kluwer.


 • 2010

 • Geld, L.A.G.M. van der (2010). Civielrechtelijke uitleg of fiscale pech. Tijdschrift Erfrecht, 4(1), 8-11.

 • Geld, L.A.G.M. van der (2010). De ex-echtgenoot van een deelgenoot in de verdeling van een nalatenschap: 'in'' of 'out'? Tijdschrift Erfrecht, 4(5), 77-80.

 • Mourik, M.J.A. van (2010). 'Agrarische' personenvennootschappen mede in relatie tot de flex-BV. Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht. Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 70(3), 84-95.

 • Mourik, M.J.A. van (2010). Legitieme en (stief-)kleinkinderen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6828), 69-74.

 • Mourik, M.J.A. van & Burgerhart, W. (2010). De personenvennootschap in breed perspectief. Deventer: Kluwer. (X, 202 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2010). Artikel 4:963a (oud): ook in 2010 nog problematisch. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6858), 726-727.

 • Mourik, M.J.A. van (2010). De Lex Van Oven. Ars Aequi, 59(2), 120-122.

 • Mourik, M.J.A. van (2010). Het onvindbare, wellicht niet bestaande testament. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6861), 787.

 • Mourik, M.J.A. van (2010). Het universele tweetrapskeuzelegaat. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6845), 465.

 • Mourik, M.J.A. van (2010). Knullige erfstellingen en negatieve nalatenschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6856), 697.

 • Mourik, M.J.A. van (2010). Zekerheidstelling ten behoeve van minderjarige erfgenamen, wilsrechten en de positie van de kantonrechter. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6868), 936-937.

 • Mourik, M.J.A. van (2010). De Lex Van Oven. In R. Schutgens, J. Klijnsma, M. Klompers, D. van Leeuwen & D. Jongsma (Eds.), Canon van het recht (pp. 141-144). Nijmegen: Ars Aequi Libri.

 • Mourik, M.J.A. van (2010). [Bespreking van het boek Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Goederenrecht. Gemeenschap]. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6848), 524-528.

 • Mourik, M.J.A. van & Mourik, M.J.J.R. (2010). Mijn eigen haard.nl. Wat elke huiseigenaar moet weten. Deventer: Kluwer. (253 p.)

 • Nuytinck, A.J.M. (2010). Aansprakelijkheid voor gemeenschapsschulden na ontbinding en verjaring. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6851), 582-584.

 • Nuytinck, A.J.M. (2010). Concept-wetsvoorstel lesbisch ouderschap. Meemoeder wordt juridisch moeder van rechtswege of door erkenning. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6841), 343-348.

 • Nuytinck, A.J.M. (2010). Curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap: belangrijke wetswijziging op komst. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6844), 439-447.

 • Nuytinck, A.J.M. (2010). Het nieuwe erfrecht van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Tijdschrift voor Antilliaans recht Justicia, 2010(3/4), 211-217.

 • Nuytinck, A.J.M. (2010). Noot bij: HR. (2010, Februari 19), AA 2010-4, 264, (Afwikkeling nalatenschap notaris Postma). p.264-270.

 • Nuytinck, A.J.M. (2010). Noot bij: HR. (2010, Februari 19), NJ 2010-24, 295, (Afwikkeling nalatenschap notaris Postma). p.2820-2843.

 • Nuytinck, A.J.M. (2010). Noot bij: HR. (2010, Mei 21), NJ 2010-31/32, 398, (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding en overgangsrecht). p.601-605.

 • Nuytinck, A.J.M. (2010). Naschrift bij de reactie van mr. S. Perrick. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6863), 825-826.

 • Nuytinck, A.J.M. (2010). Volledige sekseneutraliteit in het personen- en familierecht. Over erkennende vrouwen en barende mannen. Ars Aequi, 59(1), 8-10.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). De testamentaire stichting. Tijdschrift Erfrecht, 2010(3), 35-44.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Huwelijksvoorwaarden, echtscheiding en de notaris, of: 'alles wat geen natuurwet is, is dogma'. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6867), 923-928.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Noot bij: Hof Den Bosch. (2010, Augustus 11), RN 2010-11, 101, (Ondernemingsrecht. Valt het verstrekken van een lening ter financiering van een overdracht van een vordering onder het verbod van art. 2:207c BW?). p.802-813.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Noot bij: HR. (2010, September 10), RN 2010-12, 103, (Ondernemingsrecht. Is de erfgenaam die deelgenoot is in een onverdeelde nalatenschap zelfstandig bevoegd een enquêteverzoek te doen, of komt deze bevoegdheid toe aan de executeur?). p.817-824.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Noot bij: Hof Den Haag. (2009, Augustus 18), RN 2010-2, 14, (Ondernemingsrecht). p.88-99.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Noot bij: Rb. Almelo. (2010, Januari 06), RN 2010-3, 27, (Ondernemingsrecht. Is een v.o.f. van rechtswege ontbonden door de uitschrijving van een van de twee vennoten uit het handelsregister?). p.169-171.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Noot bij: Hof Amsterdam. (2009, Juli 21), RN 2010-1, 3, (Ondernemingsrecht. Is een trustkantoor een volwaardig bestuurder en als zodanig aansprakelijk?). p.31-38.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Noot bij: HR. (2009, November 27), RN 2010-4, 32, (World Online). p.187-321.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Noot bij: HR. (2009, November 22), RN 2010-4, 33, (Ondernemingsrecht. Heeft een bestuurder ook het recht gehoord te worden bij besluitvorming buiten vergadering?). p.321-328.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Noot bij: Rb. Rotterdam. (2009, December 09), RN 2010-5, 48, (Ondernemingsrecht. Leidt misbruik van indentiteit door het feitelijk voortzetten van de onderneming van een vennootschap door een nieuwe vennootschap tot vereenzelviging?). p.400-407.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Noot bij: HR. (2010, Maart 26), RN 2010-6, 51, (Is een bestuurder van een B.V. persoonlijk aansprakelijk ingeval van betalingsonwil, ook als de schuldeiser pandrecht heeft ter dekking van de openstaande vordering?). p.419-430.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Noot bij: Hof Amsterdam (OK). (2010, April 12), RN 2010-7/8, 63, (Almatis Groep). p.523-530.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Noot bij: Hof Den Haag. (2010, Maart 30), RN 2010-7/8, 66, (Erfrecht. Moet ondanks ouderlijke boedelverdeling een legitieme portie worden uitgekeerd?). p.538-541.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Noot bij: Hof Den Haag. (2010, April 07), RN 2010-9, 73, (Huwelijksvermogensrecht). p.579-581.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Noot bij: Rb. Amsterdam. (2009, Oktober 28), RN 2010-9, 74, (Ondernemingsrecht. Heeft een bestuurder alsnog recht op een bestuurdersbeloning indien hij daar jarenlang geen aanspraak op heeft gemaakt en de jaarrekening al is vastgesteld?). p.581-587.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Noot bij: HR. (2010, Juli 09), RN 2010-10, 83, (Ondernemingsrecht. Hebben individuele aandeelhouders recht op overleg met het bestuur over de strategie van de onderneming en bemiddeling door de Raad van Commissarissen bij verschil van inzicht?). p.658-707.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Noot bij: Rb. Amsterdam. (2010, Augustus 25), RN 2010-11, 99, (Ondernemingsrecht. Wanneer is sprake van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen?). p.795-800.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). De aansprakelijkheid van de notaris voor de overdrachtsbelasting. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2010(7/8), 3-5.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Economische eigendom en overdrachtsbelasting, een lastig paar I. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6849), 548-550.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Economische eigendom en overdrachtsbelasting, een lastig paar II. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6850), 571-574.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd bij de koopakte. Juridische Berichten voor het Notariaat, 2010(11), 6-9.

 • Reijnen, T.F.H. (2010). Het tijdstip van de terbeschikkingstelling. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2010(3), 16-18.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2010). Cultura animi. Een pleidooi voor veredeling van de ziel. Annalen van het Thijmgenootschap, 98(2), 1-83.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2010). Goede notarissen volgens Breedveld-de Voogd en Kolkman. Beschouwingen over twee bijdragen aan het preadvies De goede notaris. Over notariële deontologie voor het wetenschappelijk congres van de KNB op 8 oktober 2010 te Haarlem. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6856), 682-689.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2010). Ontdekt, onthuld en ontsloten. De Aenteijkeningen van Adam Huygen op ende over de Reformatie der Landrechten, Gebruijcken ende Gewoonten der Graeffschap Zutphen (ca. 1670). In C.J.H. Jansen & M. Gubbels (Eds.), Regio. Rechthistorische opstellen aangeboden aan dr. P.P.J.L. van Peteghem (Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt Instituut, 53) (pp. 199-219). Nijmegen: Gerard Noodt Instituut.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2010). Karel. Roman over het studentenleven. IJzerlo: Fagus. (144 p.)

 • Schoenmaker, F.A.M. (2010). Noot bij: HR. (2010, Februari 08), NTFR 2010-20, 1147, (Renteafspraak door erfgenamen bij OBV was geen schenking (I)). p.24-25.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2010). Noot bij: HR. (2010, Juni 25), NTFR 2010-26, 1500, (Renteafspraak door erfgenamen bij OBV was geen schenking (II)). p.20-22.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2010). Noot bij: HR. (2009, December 03), NTFR 2010-5, 254, (Verkrijging woning door huurder. Bewoning vormt geen waardedrukkende factor (I)). p.31-33.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2010). Noot bij: HR. (2010, April 09), NTFR 2010-15, 894, (Verkrijging woning door huurder: Bewoning vormt geen waardedrukkende factor (II)). p.24-27.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2010). Fiscale cijfers voor 2010. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2010(1), 3-16.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2010). Geen waardedruk als een woning wordt geërfd door de huurder? Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2010(5), 3-6.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2010). Minister komt toezeggingen bij parlementaire behandeling na. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(39), 39-41.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2010). Nieuwe grenzen aan renteafspraken door erfgenamen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2010(9), 9-17.

 • Schols, B.M.E.M. (2010). 'Sich keine goldene Nase verdienen’. Nieuwe ‘Rheinische Tabelle’ of NOVEX-norm? EstateTip Review, 2010(29), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2010). Aartsengel Rafaël en de huwelijksnacht van Tobias en Sarah. Afwijzing van wijziging testamentaire last. EstateTip Review, 2010(15), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2010). Annotator Vakstudienieuws creëert tweedeling. De school van de estate planners versus de ‘puristen’. EstateTip Review, 2010(13), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2010). De executeur en de Ondernemingskamer. HR 10 september 2010, LJN BM6077. EstateTip Review, 2010(33), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2010). Het is zaliger te geven dan te krijgen en andere (fiscale) ‘Belehrung’. EstateTip Review, 2010(34), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2010). Jagen op de executeur of De Jager en de executeur? Kwartaalbericht Estate Planning, 14(2), 27-28.

 • Schols, B.M.E.M. (2010). Met de ‘Edelweissexecuteur’ de Alpen in? Kamervragen over erfrechtelijke witwasserij beantwoord. EstateTip Review, 2010(31), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2010). Testamentair genot vererft niet? Vakblad voor de MKB/CB-adviseur, 2010(1), 19-23.

 • Schols, B.M.E.M. (2010). Van de langstlevende en de ‘oude’ legitimaris. Achterhoede- of uitleggevecht? EstateTip Review, 2010(17), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2010). Van dubbele jubelschenking tot fiscale boktor in de eigen woning. Tijdschrift Erfrecht, 11(1), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2010). Van wie zijn de askokers? Van de ‘naast’ bestaande nabestaande. De Notarisklerk, 87(1505), 195-196.

 • Schols, B.M.E.M. (2010). Executeurs (art. 4:142 BW – 4:152 BW),. In W.D. Kolkman, B.E. Reinhartz, L.C.A. Verstappen & I.J.F.A. van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht relatievermogensrecht. De tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 183-195). Deventer: Kluwer.

 • Schols, B.M.E.M. (2010). Jagen op de executeur of De Jager en de executeur? In Tien jaar GEP. Estate planning verleden, heden en toekomst. Bussum: Genootschap van Estate Planners.

 • Schols, F.W.J.M. (2010). Er was eens… een huwelijksvermogensrechtelijke wolf in schaapskleren. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6860), 754-759.

 • Schols, F.W.J.M. (2010). Testamentaire vertegenwoordiging, mede in het licht van Canadese ontwikkelingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6836), 233-236.

 • Schols, F.W.J.M., Mellema-Kranenburg, T.J., Blokland, P., Kolkman, W.D. & Albers-Dingemans, R.L. (2010). Concept-Eindverslag Commissie Erfrecht KNB inzake Boek 4 BW. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6866), 879-890.

 • Schols, F.W.J.M., Mellema-Kranenburg, T.J., Blokland, P., Kolkman, W.D. & Albers-Dingemans, R.L. (2010). Concept-Eindverslag Commissie Erfrecht KNB inzake Boek 4 BW (II, slot). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 141(6867), 917-922.

 • Schols, F.W.J.M. (2010). De repeterende schenking in één akte. Art. 1 lid 9 SW: Soms zit het mee, soms zit het tegen. EstateTip Review, 2010(25), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M., Burgerhart, W., Ewijk, J.D.H. van & Schols, B.M.E.M. (2010). De toepassing van het spel met art. 1 lid 3 Successiewet 1956 in de estate planningspraktijk van alledag. De Notarisklerk, 87(1506), 211-220.

 • Schols, F.W.J.M., Burgerhart, W., Ewijk, J.D.H. van & Schols, B.M.E.M. (2010). De toepassing van het spel met art. 1 lid 3 Successiewet 1956 in de estate planningspraktijk van alledag II. De Notarisklerk, 87(1507), 242-252.

 • Schols, F.W.J.M. (2010). Denken in goederen of in geld. Tweetrapsmaking: erfstelling of legaat? EstateTip Review, 2010(11), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2010). Echtscheidingsjurisprudentie van belang voor estate planning.Geen beleggingsvisie zonder belegging (Hoge Raad 19 november 2010, LJN BN8028). EstateTip Review, 2010(43), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2010). Eten van twee walletjes met ventieltechniek. Vermogens met de nieuwe tariefstructuur sneller groot. EstateTip Review, 2010(39), 1-4.

 • Schols, F.W.J.M. (2010). Het onmisbare erfdeel van de langstlevende en ‘boxje IV’ (II). AK en Aka Wet IB 2001 (Conclusie A-G). EstateTip Review, 2010(12), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2010). Het verhogen van de erfrechtelijke rente bij grotere vermogens. Een spel zonder nieten? Vakblad estate planning, 2010(5/6), 6-9.

 • Schols, F.W.J.M. (2010). Het ‘achterhoedegevecht’ betreffende de ventieltechniek in laatste fase. Notafax 2010-40. Conclusie A-G 8 februari 2010, nr. 09/00603. EstateTip Review, 2010(8), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2010). Het ‘overgangsrechtelijke’ paard niet in de bek kijken. Enkelvoudige ‘BNB 89/260-renteclausules’ samengesteld opvoeren bij overlijden vóór 1 januari 1993. EstateTip Review, 2010(6), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2010). Ouderlijke boedelverdeling wordt wettelijke verdeling. Contract wordt erfrecht. Conclusie ventieltechniek 8 februari 2010, LJN BL5593. EstateTip Review, 2010(10), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2010). Punt ‘dan wel’ komma? HR 25 juni 2010, LJN: BL5593 geen uitstralend effect voor nieuwe Successiewet. EstateTip Review, 2010(27), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2010). Van de leestafel van SBS. De wettelijke verdeling en legaat vanuit Zuid-Afrika. EstateTip Review, 2010(44), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M., Burgerhart, W., Ewijk, J.D.H. van & Schols, B.M.E.M. (2010). ‘De ‘ventieltechniek’ in concreto Deel II, De toepassing van het spel met art. 1 lid 3 Successiewet 1956 in de estate planningspraktijk van alledag. Kwartaalbericht Estate Planning, 14(1), 19-30.

 • Schols, F.W.J.M. (2010). Erfrecht en schenking. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. (146 p.)

 • Schols, F.W.J.M. (2010). Skip the generationskipping? Generaties, estate planning en de hervormde Successiewet 1956. In C. Bode & L. Consoli (Eds.), Oud en Jong. Verschillende generaties in Nederland (Annalen van het Thijmgenootschap, 98-1) (pp. 103-119). Nijmegen: Valkhof Pers.

 • Snijders, G.M.F. (2010). Noot bij: Hof Arnhem. (2009, Juli 28), Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2010-4, 162, (Pacht. Grenzen rechtsstrijd). p.162-166.

 • Snijders, G.M.F. (2010). Antibiotica in de veehouderij. Hoe heeft het zover kunnen komen? Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 70(6), 219-220.

 • Snijders, G.M.F. (2010). Vennootschappen en pacht (2). Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 70(2), 41-44.


 • 2009

 • Burgerhart, W., Hoogeveen, M.J. & Egger, J.I.M. (2009). Civiele en fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Een praktijkonderzoek. Eindhoven: BDO Camps Obers.

 • Burgerhart, W., Klinkert-Cino, J.A.M., Schols, B.M.E.M., Schols, F.W.J.M., Stubbé, J.P.M. & Welkers, L.E. (2009). Modernisering van de Successiewet 1956. Tekst en toelichting wijzigingen per 1 januari 2010. Den Haag: Sdu Uitgevers. (VII, 203 p.)

 • Engelbertink, C.G.G., Ewijk, J.D.H. van & Schoenmaker, F.A.M. (2009). Lagere heffing erfbelasting na 1 januari 2010, pas op met artikel 9 SW! Kwartaalbericht Estate Planning, 13(4), 4-10.

 • Mourik, M.J.A. van (2009). De vaststellingsovereenkomst in de notariele praktijk. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6810), 707-708.

 • Mourik, M.J.A. van (2009). De onmogelijke overeenkomst van huwelijkse voorwaarden. In A.H.N. Stollenwerck (Ed.), In dienst van het recht grenzen verleggen. Liber amicorum aangeboden aan prof. mr. Gr. van der Burght (pp. 129-137). Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2009). Perspective 5. Comparative Law - the Netherlands. In C. Castelein, R. Foqué & A. Verbeke (Eds.), Imperative Inheritance Law in a Late-modern Society. Five Perspectives (pp. 107-122). Antwerpen: Intersentia.

 • Mourik, M.J.A. van (2009). De romantiek van het erfrecht. Ars Aequi, 58(12), 796-798.

 • Mourik, M.J.A. van (2009). Flexibele erfstelling, erfrechtelijke keuzemogelijkheden, ongeoorloofde delegatie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6801), 480-481.

 • Mourik, M.J.A. van (2009). Herbelegging van vruchtgebruikvermogen. Kosten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6823), 1002-1003.

 • Mourik, M.J.A. van (2009). Het ene belang is het andere niet. Notariaat Magazine, 9(2), 23-24.

 • Mourik, M.J.A. van (2009). Huwelijkse voorwaarden? Verknochtheid? Zorgplicht? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6783), 89-90.

 • Mourik, M.J.A. van (2009). Informatieplicht notaris omtrent erfgenaamschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6813), 788-789.

 • Mourik, M.J.A. van (2009). Naschriftt bij reactie Meijer. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6794), 312.

 • Mourik, M.J.A. van (2009). Wetgevingsellende. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6782), 45-46.

 • Mourik, M.J.A. van (2009). Wettelijke verdeling van toepassing na verwerping vruchtgebruiklegaat? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6812), 770-771.

 • Mourik, M.J.A. van (2009). Huwelijksvermogensrecht (Monografieën privaatrecht, 12). Deventer: Kluwer. (XVII, 208 p.)

 • Mourik, M.J.A. van & Nuytinck, A.J.M. (2009). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (Studiereeks burgerlijk recht, 1). Deventer: Kluwer. (XXIX, 409 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2009). [Bespreking van het boek De huwelijksgemeenschap bij echtscheiding. De omvang, ontbinding en verdeling door de rechter]. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6805), 583-587.

 • Mourik, M.J.A. van (2009). Het belang van Bollendorf. In M.L.A. van den Bosch, N.L. van der Heijden, C.J.H. Jansen, K. Laumans-Bakers & A.G.J. Putman (Eds.), Meestervertellingen. Lustrumbundel ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (pp. 42-45). Nijmegen: CPO Radboud Universiteit Nijmegen.

 • Niessen, R.E.C.M. (2009). Naar het einde van het fiscaal bankgeheim? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 9(11), 1-3.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Noot bij: HR. (2008, December 19), AA 2009-2, 116, (Beslag op het aandeel van een echtgenoot-deelgenoot in een eenvoudige gemeenschap). p.116-119.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Noot bij: HR. (2008, November 21), AA 2009-1, 44, (De rechtspositie van de executeur naar oud en geldend erfrecht, alsmede het rechtskarakter van de verdeling). p.44-50.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Noot bij: HR. (2009, Juni 26), AA 2009-9, 561, (Biologisch vader of verwekker?). p.561-565.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Noot bij: HR. (2009, Juli 10), AA 2009-10, 654, (Amsterdams verrekenbeding in verband met hypothecaire lening, kapitaalverzekering en waardestijging woning). p.654-659.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Noot bij: HR. (2008, December 19), NJ 2009-4, 26, (Invordering. Executoriaal beslag. Ontvanger op aandeel deelgenoot in gemeenschap). p.248-269.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). De inning van partneralimentatie en het partneralimentatieplan. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6805), 569-570.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Hoe uiteindelijk ook in 'Kramer versus Kramers' het belang van het kind zegeviert. Ars Aequi, 58(2), 86-87.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Overzicht van de belangrijkste nieuwe, in 2009 in werking getreden familierechtelijke wetgeving. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6800), 427-429.

 • Nuytinck, A.J.M. & Huijgen, W.G. (2009). Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (Sdu-Rechtspraakreeks). s-Gravenhage: Sdu Uitgevers. (XVIII, 539 p.)

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Adoptie. In M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (Eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 187-201). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Afstamming. In M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (Eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 157-185). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Afwezigheid, vermissing en vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen. In M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (Eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 293-300). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Algemene bepalingen. In M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (Eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 11-14). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Algemene inleiding. In M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (Eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 1-10). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Burgerlijke stand. In M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (Eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 31-42). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap. In M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (Eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 261-267). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Het geregistreerd partnerschap. In M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (Eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 65-75). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Het gezag over minderjarige kinderen. In M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (Eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 211-251). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Het huwelijk. In M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (Eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 43-64). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Het recht op de naam. In M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (Eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 15-24). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Minderjarigheid. In M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (Eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 203-210). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Omgang en informatie. In M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (Eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 253-260). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). Woonplaats. In M.J.A. van Mourik & A.J.M. Nuytinck (Eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 25-30). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2009). De (mee)slepende procedure inzake de afwikkeling van de nalatenschap van notaris Postma. In M.L.A. van den Bosch, N.L. van der Heijden, C.J.H. Jansen, K. Laumans-Bakers & A.G.J. Putman (Eds.), Meestervertellingen. Lustrumbundel ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (pp. 46-50). Nijmegen: CPO Radboud Universiteit Nijmegen.

 • Reijnen, T.F.H. (2009). Bestuurdersaansprakelijkheid door misbruik van vertegenwoordigingsbevoegdheid bij andere rechtspersoon. Juridische Berichten voor het Notariaat, 2009(12), 8-9.

 • Reijnen, T.F.H. (2009). Opnieuw een waarderingsvraagstuk? Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2009(12), 9-10.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2009). De goede, afvallige notaris. Een mild oordeel van een vergevingsgezinde oud-stadsgenoot, ruim anderhalve eeuw na het verscheiden van de Groenlose notaris en apostaat mr. Jacobus Henricus van Basten Batenburg (1785-1852) (Ars Notariatus, 141). Amsterdam: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. (VI + 59 p.)

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2009). Geschichte und Historiographie des niederländisch Notariats. In M. Schmoeckel & W. Schubert (Eds.), Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Tradition (pp. 319-360). Baden-Baden: Nomos.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Noot bij: HR. (2009, Juni 19), NTFR 2009-26, 1427, (Turbotestament leidt tot fictieve verkrijging bij overlijden langstlevende ouder). p.19-21.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2009, Mei 14), NTFR 2009-27, 1474, (Verplichting onder opschortende voorwaarde is een van de nalatenschap aftrekbare schuld). p.20-23.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Noot bij: HR. (2008, December 19), NTFR 2009-4, 168, (Verkrijging aandelen in een camping-bv is niet belast). p.22-24.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Noot bij: Hof Den Haag. (2008, December 23), NTFR 2009-34, 1786, (Overgangsmaatregel geldt ook voor vordering na keuzelegaat tegen inbreng). p.33-35.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Noot bij: Hof Den Haag. (2009, Mei 29), NTFR 2009-34, 1787, (Tot 2001 bijgeschreven rente onderbedelingsvordering bij legitimaris belast). p.35-37.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2009, Januari 16), NTFR 2009-5, 258, (Rentebepaling in testament beslissend voor heffing successierecht). p.27-29.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Noot bij: HR. (2009, November 27), NTFR 2009-50, 2619, (Voorwaardelijke invorderingsvrijstelling geldt alleen voor verkrijging van een landgoed). p.39-42.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Noot bij: Hof Arnhem. (2008, December 17), NTFR 2009-7, 353, (Geen onwillig verzuim bij aanvraag rangschikking landgoederen). p.25-26.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2008, December 19), NTFR 2009-13, 666, (Geen fraus legis bij verkrijging NSW-landgoed). p.9-10.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Derde nota van wijziging ingediend en wetsvoorstel herziening SW 1956 aangenomen door TK. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 10(47), 30-32.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Fiscale cijfers voor 2009. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2009(1), 3-11.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Nota n.a.v. verslag en nota van wijziging ingediend bij gewijzigde Successiewet 1956. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 10(36), 6-15.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Overzicht Fiscaal Pakket 2010. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2009(10), 8-9.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Tweede nota van wijziging bij wetsvoorstel tot wijziging SW 1956 ingediend. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 10(40), 30-34.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Waardedruk als huurwoning wordt geërfd door de huurder? Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2009(3), 5-6.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Wetsvoorstel herziening SW 1956 naar de Tweede Kamer. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 10(18), 20-28.

 • Schoenmaker, F.A.M. (2009). Wetsvoorstel tot wijziging SW 1956 aangenomen door Eerste Kamer. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 10(12), 31-33.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). De Hoge Raad en de kansovereenkomst. Balanceren op het kruispunt van verbintenissenrecht en successierecht (I). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6790), 212-222.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). De Hoge Raad en de kansovereenkomst. Balanceren op het kruispunt van verbintenissenrecht en successierecht (II). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6791), 239-247.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). De ‘nieuwe’ successierechtelijke fictiebepalingen; zonneklaar of doen alsof? Themanummer Wetsvoorstel 31 930. Wijzigingen in de Successiewet en inkomstenbelasting. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6802), 484-496.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). (Economische) boedelmenging een gift?! (V). Haalt De Jager… de laatste kou uit de lucht? EstateTip Review, 2009(37), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). Al lezende met de executeur de zomer in. Meer dan ‘ruimschoots toereikende’ tijd en bevoegdheden (Van de leestafel). EstateTip Review, 2009(28), 1-4.

 • Schols, B.M.E.M. & Stubbé, J.P.M. (2009). Deze erflater sprak niet meer over een aanpassing van de rente! Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2009(4), 3-4.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). Een nieuwe onbelaste ‘econoom’? HR 9 oktober 2009, LJN BI3724. Wederom het fiscaal belang van de civielrechtelijke voorwaarde. EstateTip Review, 2009(40), 1-4.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). Een successierechtelijk compliment voor de mantelzorger. Amendement nr. 84. EstateTip Review, 2009(39), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). Een tien voor art. 10?! (na amendement nr. 68). Ook partiële quasi-wettelijke verdeling voldoet aan art. 10 lid 5 SW nieuw. EstateTip Review, 2009(38), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). Eens uitgesloten is niet (meer) voor altijd uitgesloten. Een edelsteen van Rechtbank Haarlem (12 december 2008, LJN BH3142). EstateTip Review, 2009(13), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). Modernisering van de successiewetgeving: schenk, drink, erf en bewonder. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 2009(6), 18-22.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). Naar een ‘nieuw’ huwelijksvermogensrecht. Achter de wolken schijnt de (overgangsrechtelijke) zon. EstateTip Review, 2009(11), 1-5.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). Nieuwe successiewetgeving: Gij zult nog maar één partner hebben. Oudereneconomie. Gerōn. Tijdschrift over ouder worden & maatschappij, 2009(4), 7-10.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). Turbotestament en artikel 10 SW, HR 19 juni 2009, LJN BG6455 (II). Commotie in de literatuur. EstateTip Review, 2009(26), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). Turbotestament en artikel 10 SW, HR 19 juni 2009, LJN BG6455. De Hoge Raad is in ieder geval consequent en heft dubbel. EstateTip Review, 2009(25), 1-4.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). Wat u mij (successierechtelijk) heeft geadviseerd. Tijdschrift Erfrecht, 10(1), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). Wordt de nieuwe successierechtelijke fictie de nieuwe notariële werkelijkheid? Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2009(6), 8-13.

 • Schols, B.M.E.M. (2009). Zoals de ‘ouden’ testeerden, zo erven de ‘jongen’. Vakblad voor de MKB-adviseur, 2009(6), 14-19.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Een overzeese dans van een Continentaal met een Anglo-Amerikaanse. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6807), 646-652.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Het ontbreken van de uiterste wil. Wills for persons lacking capacity. Een eerste gedachte. Tijdschrift voor Privaatrecht, 2009(1), 142-227.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Het onmisbare erfdeel van de langstlevende en 'boxje IV' AK en AKa Wet IB 2001. EstateTip Review, 2009(7), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Op weg naar de 'nieuwe' Successiewet (IX). Ventileren vrij van art. 10 SW. EstateTip Review, 2009(35), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Op weg naar de 'nieuwe' Successiewet (VII). Geen successierechtelijke defiscalisatie, maar wel een 6%-barrière. EstateTip Review, 2009(33), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Op weg naar de 'nieuwe' Successiewet (VIII). Ventileren nieuwe stijl, een eerste verkenning. EstateTip Review, 2009(34), 1-4.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Op weg naar de 'nieuwe' Successiewet (X). De 6%-barrière voor oprenting aangescherpt. EstateTip Review, 2009(36), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Op weg naar de 'nieuwe' Successiewet 1956 (III). Meten is weten: met VEEP 9.0 kunnen we al rekenen! EstateTip Review, 2009(20), 1-7.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Op weg naar de 'nieuwe' Successiewet 1956 (IV). De Jager in tabelvorm. EstateTip Review, 2009(21), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Ter voorkoming van nadere misverstanden. Geen gift, maar ook geen redelijke tegenprestatie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6811), 723-724.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Uitleg van een testamentaire clausule door de Staatssecretaris. Oude BNB 89/260-renteclausules toch samengestelde interest? Tijdschrift Erfrecht, 10(6), 103-107.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Ventileren en de vastgeprikte rente, 'zonder tenzij' (II). Hof 'overruled' door rechtbank? (Rb. Den Haag 7 april 2009, LJN BI4139). EstateTip Review, 2009(23), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Ventileren en de vastgeprikte rente, 'zonder tenzij'. Hof Amsterdam 16 januari 2009, LJN BH0142. EstateTip Review, 2009(5), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Vermenging is verrekening in boxje IV. Ak en Aka Wet IB 2001. EstateTip Review, 2009(9), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten, art. 4:13 - 4:27 BW. In J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek. De tekst van de boeken 1, 2, 3, 4 en 5 van het BW voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 1828-1854). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2009). Erfrechtelijke 'Trouble' rondom huisdieren. In M.L.A. van den Bosch, N.L. van der Heijden, C.J.H. Jansen, K. Laumans-Bakers & A.G.J. Putman (Eds.), Meestervertellingen. Lustrumbundel ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (pp. 58-60). Nijmegen: CPO Radboud Universiteit Nijmegen.

 • Snijders, G.M.F. (2009). Pacht en het verhelpen van gebreken. Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 69(5), 203.


 • 2008

 • Burgerhart, W. (2008, Juni 20). Waarde en erfrecht. Beschouwingen over de waarde van een onderneming in het erfrecht en enige verwante wetten. RU Radboud Universiteit Nijmegen (XIV, 566 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. M.J.A. van Mourik.

 • Burgerhart, W. (2008). 'Erbschaftsteuerreformgesetz' bij onze oosterburen. Gaat Nederland in de achtervolging? EstateTip Review, 2008(6), 1-4.

 • Burgerhart, W. (2008). 'Nieuwe' successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Eenvoud is het kenmerk van het ware!? EstateTip Review, 2008(37), 1-4.

 • Burgerhart, W. (2008). Bedrijfsopvolging mét meerwaardeclausule. Wel of geen gift bij voortzetting tegen de agrarische waarde? EstateTip Review, 2008(31), 1-4.

 • Burgerhart, W. (2008). Certificaten en aandelen. Vereenzelvigen of niet? EstateTip Review, 2008(3), 1-3.

 • Burgerhart, W. (2008). Enkele ontwikkelingen in de ‘erfbelasting’ van onze buren. Kwartaalbericht Estate Planning, 2008(2), 10-15.

 • Burgerhart, W. (2008). Erfrechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Betalingsuitstel van de legitieme portie bij bedrijfsopvolging. EstateTip Review, 2008(30), 1-4.

 • Burgerhart, W. (2008). Erfrechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Zien we de ondernemer achter zijn BV staan? EstateTip Review, 2008(28), 1-3.

 • Burgerhart, W. (2008). Nog één keer voordelig toerekenen van Box III-vermogen. EstateTip Review, 2008(1), 1-3.

 • Burgerhart, W. (2008). Schenken van onroerend goed in 2008: De omslagpunten! EstateTip Review, 2008(2), 1.

 • Burgerhart, W. (2008). Schenking of gift met tegenprestatie? Wie het weet, mag het zeggen! EstateTip Review, 2008(4), 1-5.

 • Burgerhart, W. (2008). Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Koop met kwijtschelding of een gift. Maakt het voor de bedrijfsopvolging wat uit? EstateTip Review, 2008(5), 1-4.

 • Burgerhart, W. (2008). Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Vooruitzien, met soms een blik op de achteruitkijkspiegel. EstateTip Review, 2008(22), 1-4.

 • Burgerhart, W. (2008). Viva España. IBR successierecht Spanje. EstateTip Review, 2008(7), 1-4.

 • Koens, M.J.C. & Vonken, A.P.M.J. (Eds.). (2008). Personen- en familierecht. De tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. (XX, 2477 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2008). Wetenschap, kennis en journalistiek. In Y. Buruma, J. Fleuren, P.H. van Kempen, F. Kusters & T. Mertens (Eds.), Op het rechte pad. Liber amicorum Peter J.P. Tak (pp. 75-82). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.

 • Mourik, M.J.A. van (2008). Luxe en decadentie in het recht? In C.D.J. Bulten, L.J.T.M. Hermans-Brand & C.J.H. Jansen (Eds.), Meesterlijk Nijmegen. Lustrumbundel ter gelegenheid van het 85- jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen (pp. 173-181). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

 • Mourik, M.J.A. van (2008). Woord vooraf. In C.D.J. Bulten, L.J.T.M. Hermans-Brand & C.J.H. Jansen (Eds.), Meesterlijk Nijmegen. Lustrumbundel ter gelegenheid van het 85- jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen (pp. XI-XII). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6775), 863-865.

 • Nuytinck, A.J.M. (2008). De in de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding vergeten voogden en het voogdijplan. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6765), 397-398.

 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Het finale verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden. Een aantekening bij HR 1 februari 2008, LJN: BB9781. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6745), 189-191.

 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Het geregistreerd partnerschap wordt niet afgeschaft. Jammer, een gemiste kans! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6751), 306-312.

 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Hoe nu verder met het onthoofde wetsvoorstel 28 867 (Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6773), 813-819.

 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde en ongeregistreerde ouders mogelijk? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6748), 249-251.

 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Lesbisch ouderschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6738), 44-48.

 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Noot bij: HR. (2007, November 30), AA 2008-2, 133, (Het omgangsrecht van de spermadonor op grond van diens nauwe persoonlijke betrekking met het kind). p.133-138.

 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Noot bij: HR. (2007, December 14), AA 2008-3, 218, (De beperkte, eenvoudige gemeenschap van een huurrecht van buiten iedere huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap gehuwde echtgenoten). p.218-223.

 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Noot bij: HR. (2008, Februari 15), AA 2008-6, 442, (De zeer sterk verknochte overbruggingsuitkering). p.442-447.

 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Noot bij: HR. (2007, September 14), AA 2008-1, 50, (Geen ontzegging van omgang voor onbepaalde tijd bij gezamenlijk gezag). p.50-52.

 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Noot bij: HR. (2008, Februari 15), AA 2008-9, 628, (De onder uitsluitingsclausule verkregen grond en de daarop gebouwde nieuwe woning: nomaliteitsleer of beleggingsleer?). p.628-631.

 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Noot bij: HR. (2008, September 26), AA 2008-11, 806, (Voortgezette verknochtheid en zaakvervanging in het huwelijksvermogensrecht). p.806-811.

 • Nuytinck, A.J.M. (2008). Bescherming van zwakkere personen, de zogenaamde "personae miserabiles" in het familie(vermogens)recht, in het bijzonder het belang van het kind. Ars Aequi, 57(12), 861-875.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2008). Wat is tuchtrecht? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6778), 919-927.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (Ed.). (2008). Recht met sfeer. Bloemlezing uit eigen werk (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, 8). Deventer: Kluwer. (XIV, 548 p.)

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2008). [Bespreking van het boek Schulden der nalatenschap]. Pro Memorie, 10(1), 127.

 • Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (2008). 'Enige' civielrechtelijke dogmatiek misstaat in een schenk(ings)- en erfbelasting niet! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6757), 411-421.

 • Schols, B.M.E.M. (2008). 'De duif is dood'. De testamentaire last bepaalt het erfrechtelijk klimaat. EstateTip Review, 2008(21), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2008). Advocaat-Generaal Langemeijer legaliseert 'ten overvloede' de sterren van de executeur: HR 21 november 2008, LJN BD5985. EstateTip Review, 2008(39), 1-4.

 • Schols, B.M.E.M. (2008). De obv-plus-rage. Ook het 'beste' testament van twee successierechtelijke werelden: vóór en na 'De Jager'? EstateTip Review, 2008(19), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2008). En als het einde nadert over de grens heen, is er toch altijd artikel 12 SW 1956 nog? A-G Niessen 17 september 2008, NTFR 2008/1941. EstateTip Review, 2008(41), 1-2.

 • Schols, B.M.E.M. (2008). Fiscaal-erfrechtelijk nakomen en tenietgaan van voorwaardelijke verbintenissen. Samenloop en (ontlopen van) overdrachtsbelasting en successierecht. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2008(21), 3-9.

 • Schols, B.M.E.M. (2008). Katholieken mogen successierecht 'ontgaan' Afvullegaten, afvul..gaten of aflaten. EstateTip Review, 2008(15), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2008). Legaat uit vrijgevigheid of als betaalmiddel? Een - in successierechtelijke context - 'smetteloze' natuurlijke verbintenis! EstateTip Review, 2008(25), 1-4.

 • Schols, B.M.E.M. (2008). Leven of overleven, that's de fictie. Een 'tussendoortje' van Hof Amsterdam. EstateTip Review, 2008(40), 1-3.

 • Schols, B.M.E.M. (2008). Nogmaals de 'erfrechtelijke' koop en het onbelaste genot. Wat is de bedoeling? Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2008(77), 3-7.

 • Schols, B.M.E.M. (2008). Nogmaals de levensverzekeringsfamilie en het Brabantse fiscale wonder. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2008(70), 7-9.

 • Schols, B.M.E.M. (2008). Van Themanummers tot Voetbal International tot Rapport Moltmaker? Een successierechtelijk 'van alles wat' voor De Jager. EstateTip Review, 2008(24), 1-4.

 • Schols, B.M.E.M. (2008). Wie kun je nog vertrouwen? De executeur die het in voor- en in tegenspoed moet (kunnen) doen. EstateTip Review, 2008(38), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2008). Certificering en het stemrechtloze aandeel als alternatief voor bewind. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6737), 11-17.

 • Schols, F.W.J.M. (2008). Een oefening vooraf. Eerst art. 5.4 IB 2001, pas dan een nieuwe wet ‘schenkings- en erfbelasting. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6766), 643-644.

 • Schols, F.W.J.M. (2008). (Economische) boedelmenging een gift?! (IV) (Besluit Belastingdienst 14 oktober 2008, nr. CPP2008/1426M) Eind goed, al goed? EstateTip Review, 2008(36), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2008). Altijd beneficiair aanvaarden (II) Geen lijk in de kast, maar een polis in de schoenendoos. EstateTip Review, 2008(10), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2008). De opleiding tot ware estate planner. Een opleiding of de harde praktijkleerschool? Kwartaalbericht Estate Planning, 2008(1), 11-13.

 • Schols, F.W.J.M. (2008). De wetgever, de erflater, de rechtbank en de staatssecretaris spreekt?! Ventieltechniek ruimhartig toegepast. EstateTip Review, 2008(13), 1-4.

 • Schols, F.W.J.M. (2008). Een retourtje Paramaribo voor een schenking op papier? Artikel 7:177 BW en de bevoegde notaris (Belastingdienst (Rijnmond/kantoor Rotterdam), Specialistenteam Successie & Schenking, 22 september 2008). EstateTip Review, 2008(32), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2008). Erfrechtelijk shoppen: in Suriname of Nederland? Surinaams internationaal erfrecht. EstateTip Review, 2008(9), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2008). Erfrechtelijke binding en bindingsangst (II)? De niet verboden overeenkomst over de nog niet opengevallen nalatenschap. EstateTip Review, 2008(11), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2008). Erfrechtelijke binding en bindingsangst III. De schenking ter zake des doods als alternatief voor het herroepelijke legaat. EstateTip Review, 2008(33), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2008). Geen derde, maar wel een vierde tranche? Doorbreking koude huwelijkse voorwaarden? Enkele huwelijksvermogensrechtelijke amendementen. EstateTip Review, 2008(16), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. & Burgerhart, W. (2008). Gift en legitieme. Voor wat het waard is?! EstateTip Review, 2008(29), 1-4.

 • Schols, F.W.J.M. (2008). Ik zie, ik zie wat jij niet ziet … een quasi-legaat? Tijdschrift Erfrecht, 2008(1), 6-9.

 • Schols, F.W.J.M. (2008). Successierechtelijk leesvoer voor op vakantie. Naar een nieuwe eenvoudige successiewet? EstateTip Review, 2008(12), 1-2.

 • Schols, F.W.J.M. (2008). Van de leestafel van SBS. Boeken en boedelen over de grenzen heen! J.G. Knot, 'Internationale boedelafwikkeling. Over het toepasselijke recht op de afwikkeling van nalatenschappen (diss. Groningen), Ars Notariatus (nr. 138), Deventer: Kluwer 2008'. EstateTip Review, 2008(17), 1-3.

 • Schols, F.W.J.M. (2008, April 10). Ontzie gezin bij sterfgeval. Papieren verkrijgingen kinderen niet meetellen voor heffing successierecht. Het Financieele Dagblad, pp. 8-8.

 • Snijders, G.M.F. (2008). Bijzondere overeenkomsten (Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, 7-III). Deventer: Kluwer. (294 p.)

 • Snijders, G.M.F. (2008). Boerenbedrijf tussen twee vuren. Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 68(4), 147.

 • Snijders, G.M.F. (2008). Het nieuwe pachtrecht is voor de dommen geschreven. Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 68(11), 451.

 • Snijders, G.M.F. (2008). Een vooruitblik. Introductie op deze bundel. In M.C. Bijl (Ed.), Molengraaff 150 jaar: terugkijken en vooruitzien. Een verzameling opstellen ter ere van de 150ste geboortedag van W.L.P.A. Molengraaff (pp. 1-5). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

 • Snijders, G.M.F. (2008, november 19). De kunst van het product, productenaansprakelijkheid. Breda, Symposium “De kunst van het adviseren".

 • Snijders, G.M.F. (2008, maart 08). Kraaiende hanen en recht. Utrecht, Symposium “Kraaien de hanen nog in 2020?” over de toekomst van hobbymatige pluimveehouderij in Nederland, NHDB.

 • Snijders, G.M.F. (2008, november 17). Toeslagrechten en pacht. Arnhem, Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten.

 • Vonken, A.P.M.J. (2008). Huwelijk. In M.J.C. Koens & A.P.M.J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht. De tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 1865-1885). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2008). Naam. In M.J.C. Koens & A.P.M.J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht. De tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 1837-1863). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2008). Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk. In M.J.C. Koens & A.P.M.J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht. De tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 2103-2111). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2008). Wet conflictenrecht afstamming. In M.J.C. Koens & A.P.M.J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht. De tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 2071-2102). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2008). Wet conflictenrecht echtscheiding. In M.J.C. Koens & A.P.M.J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht. De tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 2059-2070). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2008). Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen. In M.J.C. Koens & A.P.M.J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht. De tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 1893-1901). Deventer: Kluwer.


 • 2007

 • Burgerhart, W. (2007). Aanmerkelijk belan en erfrecht.Overgang onder algemene of bijzondere titel, of gaat het om de vruchten? Spraakverwarring alom... EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2007). Aanmerkelijk belang en huwelijksvermogensregime (I). Vragen, antwoorden en nog meer vragen. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2007). Aanmerkelijk belang en huwelijksvermogensregime (II). Vragen, antwoorden en nog meer vragen... EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2007). Als twee jaren te kort blijken te zijn... Verdeling huwelijksgemeenschap, nalatenschap en inkomstenbelasting. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2007). Bier, Bratwurst und belasting IBR Successierecht Duitsland. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2007). Dubbele successiebelasting. En wat dan? Voorkomen of vermijden van meervoudige belasting. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2007). Erfrechterlijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Zijn aandelen en certificaten identiek? EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2007). Gelukkig mag een erflater bij zijn overlijden ophouden te leven. Aanmerkelijk belangverlies wordt tax credit. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2007). Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan? IBR Successierecht België. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2007). Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Een 'Nederlandse' familiale vennootschap. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2007). TBS in het huwelijk?! Het huwelijksvermogensrecht bepaalt het regime. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W., Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (2007). Estate planning. In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek familievermogensrecht. Zutphen: Walburg Pers.

 • Burgerhart, W., Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (2007). Estate planning. In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek boedelafwikkeling (pp. 791-851). Zutphen: Walburg Pers.

 • Dietvorst, G.J.B., Graaf, A. de & Lange, P.M.C. de (2007). Toekomstvoorzieningen en fiscus (4de druk) (Kluwer belastingwijzers, 16). Deventer: Kluwer.

 • Dommerholt, M., Lange, P.M.C. de & Wirschell, J.R. (2007). Pensioenrecht: de tekst van de Pensioenwet en -regelgeving voorzien van commentaar (2de druk) (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. (XVII, 2037 p.)

 • Geld, L.A.G.M. van der (2007). Fiscale faciliteiten voor 'goede doelen'. Nieuwe regels. De Notarisklerk.

 • Geld, L.A.G.M. van der (2007). Het wel en/of wee van de gezamelijke rekening. De Notarisklerk.

 • Geld, L.A.G.M. van der (2007). Kennismaking met de vereenvoudiging en flexibilisering b.v.-recht. Belastingbrief.

 • Geld, L.A.G.M. van der (2007). Meerderjarigenbewind en de notariële praktijk. De Notarisklerk.

 • Lange, P.M.C. de (2007). Pensioenfondsen en hun bestuurlijke structuur in de Pensioenwet. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 18-21.

 • Lange, P.M.C. de (2007). Rubriek fiscaal. Het Verzekerings-Archief, 84(2), 75-79.

 • Lange, P.M.C. de (2007). Rubriek fiscaal. Het Verzekerings-Archief, 84(4), 168-171.

 • Lange, P.M.C. de (2007). Rubriek fiscaal. Het Verzekerings-Archief, 84(1), 29-34.

 • Lange, P.M.C. de (2007). Verslag IPEBLA conferentie 2007. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 154-156.

 • Lange, P.M.C. de & Schols-van Oppen, E.M.F. (2007). De pensioenwet. Amersfoort: Sdu. (160 p.)

 • Lange, P.M.C. de, Dietvorst, G.J.B. & Kalkman, W.M.A. (2007). Pensioenmemo 2007. Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2007). Estate planning. Nederlands Juristenblad, 273-279.

 • Mourik, M.J.A. van (2007). Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 407-417.

 • Mourik, M.J.A. van (2007). Rechtsvragenrubriek. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 174-175.

 • Mourik, M.J.A. van (2007). Rechtsvragenrubriek. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 445-445.

 • Mourik, M.J.A. van (2007). Rechtsvragenrubriek. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1000-1000.

 • Mourik, M.J.A. van & Mourik, M.J.J.R. (2007). Mijn eigen haard.nl. Wat elke huiseigenaar moet weten. Deventer: Kluwer. (238 p.)

 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Het nieuwe (echt)scheidingsrecht en het fusiegezin. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 138(6694), 49-50.

 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Het nieuwe, door de Tweede Kamer aangenomen echtscheidingsrecht: De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 739-745.

 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Scheiding tussen recht en belang in het personen- en familierecht. In N.E.D. Faber, C.J.H. Jansen & .N.S.G.J. Vermunt (Eds.), Fiduciaire verhoudingen. Libellus amicorum prof.mr. S.C.J.J. Kortmann (Serie Onderneming en Recht, 41) (pp. 169-185). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Noot bij: HR. (2007, Januari 19), AA 2007-6, 18, (Samenloop in het verdelingsrecht). p.515-519.

 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Noot bij: HR. (2006, September 22), AA 2007-1, 2, (Ex-samenwoners. Uitleg van hun samenlevingsovereenkomst en vergoedingsrechten). p.58-65.

 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Noot bij: HR. (2007, Maart 30), AA 2007-9, 21, (De geboorteakte van een interseksuele of 'niet-geseksueerde' persoon). p.685-690.

 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Noot bij: HR. (2007, Juni 08), AA 2007-10, 26, (De vangnet-beschikking (art. 4:30 BW). De allereerste uitspraak van de Hoge Raad over het sinds 2003 geldende erfrecht). p.793-797.

 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Noot bij: HR. (2007, September 14), NJ 2007-40, 486, (Ontzegging omgang voor bepaalde tijd aan ouder bij gezamenlijk gezag?). p.5120-5127.

 • Nuytinck, A.J.M. (2007). Naamrecht, afstammingsrecht, gezagsrecht en niet-vermogensrechterlijk uiterste wilsbeschikkingen (Wet op de orgaandonatie, Embryowet en Wet op de lijkbezorging). In W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht (Serie Praktijkhandboeken Notariaat) (pp. 39-60). Zutphen: Walburg Pers.

 • Nuytinck, A.J.M. (2007, November 30). Rapport lesbisch ouderschap geen verrassing. Reformatorisch Dagblad, pp. 11-11.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2007). Rechtsgeschiedenis en estate planning met een exposé over de "Erf-maeckinghs-Konst" en de Nederlandse notaris in de 17e eeuw. Tijdschrift Erfrecht, 45-54.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2007). [Bespreking van het boek Compendium van het Overijssels recht vóór 1811]. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 154-157.

 • Schols, B.M.E.M. (2007, December 07). Van exécuteur testamentaire tot Testamentsvollstrecker tot afwikkelingsbewindvoerder: zijn ware aard, civiel en fiscaal. Een onderzoek naar de grondslagen van executele als erfrechtelijke verbintenis. RU Radboud Universiteit Nijmegen (XX, 602 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. M.J.A. van Mourik.

 • Schols, B.M.E.M. (2007). Alle Menschen sind gleich, oftewel ze zijn me successierechtelijk allemaal even lief? Weekblad voor Fiscaal Recht, 325-326.

 • Schols, B.M.E.M. (2007). De `obv-plus' als het beste van twee erfrechtelijke werelden. Tijdschrift Erfrecht, 105-110.

 • Schols, B.M.E.M. (2007). De Hoge Raad trekt het 'voorwaardelijk afstandslegaat' over de successierechtelijke streep, maar laat hamvraag onbeantwoord (HR 10 augustus 2007, LJN AY9435). EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2007). "Kruislings" verzekeren in een fraus legis "rondje"? Boter, kaas en eieren met art. 13 SW en andere ficties. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 4-9.

 • Schols, B.M.E.M. (2007). Altijd beneficiair aanvaarden, en al helemaal na een 'geslaagde' estate planning. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2007). De 'al dan niet'-theorie door de Zwolse voorzieningenrechter bevestigd. Artikel 4:188 BW als mini-handboek boedelafwikkeling (II). EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2007). De 'beschonkene' is aan de drank. Eens gegeven, blijft (een fiscaal) gegeven? EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2007). De 'legatenexecuteur' gaat tuchtrechtelijk vrijuit. Goed oftewel 'niet evident onjuist' (Hof Amsterdam (Notariskamer) 20 september 2007). EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2007). De notaris legt (het u) uit. Van 'extreme' estate planning tot estate planning in extremis: Zauberhaft! EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. & Stubbé, J.P.M. (2007). Erflater spreekt, ook over de rente! Fiscale Berichten voor het Notariaat, 3-4.

 • Schols, B.M.E.M. (2007). Ficties in het successierecht: hopeloos verouderd of springlevend? Vakblad voor de MKB-adviseur.

 • Schols, B.M.E.M. (2007). Is Nederland een successierechtelijk walhalla voor ondernemers? AA: Accountant-Adviseur. Maandblad van de Nederlandse Orde van Accounts-Administratieconsulenten.

 • Schols, B.M.E.M. (2007). Sportieve wetenschapsbeoefening! Ook Stollenwerck geeft 'Michelin-sterren' aan de executeur-afwikkelingsbewindvoerder (Podium FTV 2006/52). EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2007). Van 'redelijkheid en billijkheid' in het successierecht. 'Minnen' bij het eerste overlijden wordt niet meer gewaardeerd bij het tweede overlijden. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2007). Wat wordt de nieuwe 'econoom' gegund? De Hoge Raad orakelt driemaal onvoorwaardelijk 'voorwaardelijk'. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2007). Who the ... is Alice? Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen 'per analogiam'. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). De erfrechtelijke IPR-cautio? Näherberechtigung en ‘retorsie’ in het internationale erfrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 236-243.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Erfrechtelijk chillen op de Antillen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 591-597.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Theano vs. Hinrichsen, Family Act Scotland 2007. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 252-259.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). L'automne de Indian Summer en erfrechtelijke binding. In P. Delnoy (Ed.), In de herfst van mijn leven - Dans l'automne de ma vie (pp. 135-148). Brussel: Larcier.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). (Economische) boedelmenging een gift?! (III) Een niet-blauw gekleurde brief van Financiën voor SBS brengt rust. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). (Economische) boedelmenging een gift?! Belastingdienst op successierechtelijk oorlogspad met 'kanselement'! (II). EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Afvullegaat of (lage) rente? De aard van de vulling: is het van belang? EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Confronterende Belgische wetgeving: "onrechtvaardig en hardvochtig" . Afschaffing in België van het successierecht op de gezinswoning. Tijdschrift Erfrecht, 25-25.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). De 'redelijke tegenprestatie". Een estate planningsinstrument of een regeling van schuldeisersbescherming? Land- en Tuinbouwbulletin, 1-5.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). De Belgische 'wettelijke samenlever' thans ook erfrechtelijk bedacht. Erfrechtelijke ontwikkelingen in België per 18 mei 2007. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). De gift voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Bij een nieuw erfrecht hoort een modern schekingsrecht. Tijdschrift Erfrecht, 65-67.

 • Schols, F.W.J.M. & Schols, B.M.E.M. (2007). De opleg is een erfrechtelijke ars notariatus. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 528-528.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Een hond die erft. Dat is niet voor de poes. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Een juridische status voor tante als 'hulpmoeder'. Estate planning en gezagsrelaties. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Erfrechtelijke binding en bindingsangst (I)? De andere wettelijke rechten. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Estate planning? Een generalistisch specialisme Van de Embryowet tot de wet studiefinanciering 2000. Ars Aequi, 1002-1005.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Het toegiftlegaat. Een nieuw estate-planningsinstrument. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Is hij het wel of is hij het niet? Kan de 'nur'-donor als 'verwekker' worden aangemerkt? EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Naar een nieuw Surinaams erfrecht. Een zonnige legitimarisvrije zone, met genuanceerde dwingendrechtelijke aanspraken. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Turbo-achtige testamenten en de maatschappelijke wenselijkheid daarvan. Tijdschrift Erfrecht, 2-6.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Vergrijzing, staatsschuld en Bruto Binnenlands Product? Successierechtelijke eerbied voor de grijze haren! EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Vrijelijk en onbevreesd? De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en de testamentenpraktijk. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten, art. 4:13 - 4:27 BW. In J.H. Nieuwenhuis & C.J.J.M. Stolker (Eds.), Burgerlijk Wetboek. De tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van het BW voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 1791-1818). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2007). Supplementen. In H.J. Meijer (Ed.), Handboek estate planning (pp. 1791-1818). Deventer: Kluwer.

 • Snijders, G.M.F. (2007). Titel 7.5 BW. Een wijs vergelijk tussen theorie en praktijk? In D. Busch & H.N. Schelhaas (Eds.), Vergelijkender Wijs. Opstellen aangeboden aan prof. mr. Ewoud H. Hondius door zijn promoti ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Utrecht (pp. 349-359). Deventer: Kluwer.

 • Snijders, G.M.F. (2007). Nieuw pachtrecht. Land- en Tuinbouwbulletin, 1-16.

 • Snijders, G.M.F. (2007). Titel 7.5 BW (Pacht) in werking. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 823-823.

 • Snijders, G.M.F. (2007). Advocaat in het agrarisch recht, meerkosten of meerwaarde? In W.M.J. Bekkers, M. van Hooijdonk, S.C.J.J. Kortmann & J.J.H. Suyver (Eds.), De advocatenstandaard (pp. 141-148). Den Haag: Sdu Uitgevers.

 • Snijders, G.M.F. (2007, september 27). Alternative Dispute Resolution (ADR) in Dutch Agriculture. Napels, CEDR-congres.

 • Snijders, G.M.F. (2007, september 05). De nieuwe Pachtwet. Delft, Westelijke accountantskantoren (WEA).

 • Snijders, G.M.F. (2007, november 23). Eigendom in evenwicht. Utrecht, Algemene Ledenvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit.

 • Snijders, G.M.F. (,). Evaluatie ruim 20 jaar productaansprakelijkheid in de landbouw. Lunteren, Actualiteitendag Instituut voor Agrarisch Recht.

 • Snijders, G.M.F. (2007, maart 20). Productaansprakelijkheid. Almelo, European Pig Producers.

 • Snijders, G.M.F. (2007, oktober 09). Reguliere pacht, rechten en plichten. Ede, Studiedag Pacht, Instituut voor Agrarisch Recht.

 • Snijders, G.M.F. (2007, november 26). Reguliere pacht, rechten en plichten. Zwolle, Studiedag Pacht, Instituut voor Agrarisch Recht.

 • Snijders, G.M.F. (2007, september 18). Reguliere pacht, rechten en plichten. Waalwijk, Studiedag Pacht, Instituut voor Agrarisch Recht.

 • Snijders, G.M.F. (2007, september 20). Reguliere pacht, rechten en plichten. Zwolle, Studiedag Pacht, Instituut voor Agrarisch Recht.

 • Snijders, G.M.F. (2007, december 13). Titel 7.5 BW, Pacht. Kaatsheuvel, Notarieel Samenwerkingsverband Rondom de Langstraat.

 • Snijders, G.M.F. (2007, februari 27). Twee wegenleer: publiekrechtelijke grenzen aan privaatrechtelijke kwaliteitszorg. Baarn, Jaarvergadering Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelen.

 • Vonken, A.P.M.J. (2007). Het internationale afstammingsrecht (supplement). In J.M. Polak (Ed.), Personen en familierecht. Deventer: Kluwer.


 • 2006

 • Burgerhart, W. (2006). 'Planningsverdeling' van de nalatenschap met 'inbrengoptimalisering'! EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. & Schols, B.M.E.M. (2006). Andere agrarische testamenten, andere wettelijke rechten? Nieuw Erfrecht, 2-8.

 • Burgerhart, W. (2006). Corporate governance met het ondernemerstestament?! Fiscaal Praktijkblad, 19-24.

 • Burgerhart, W. (2006). De ondernemer in een OASE of zoekende in de woestijn? EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2006). Een paar weken geen 'brood' voor de estate planner, maar wel 'spelen'. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2006). Gecertificeerd schenken: welke cadeaus pakken we met 'certificaatpapier' in? EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2006). Iets over legaten met periodieke uitkeringen, tegenwaarde en inkomstenbelasting. Wel leuk, maar niet gemakkelijk ... EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2006). Internationale estate planning, oftewel 'over de schutting' kijken. Het gras bij de buren is niet altijd groener! EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2006). Planning met de herroepelijke gift. Een loterij zonder nieten!? EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2006). Planning met de vrijstellingen voor het successierecht. Afvullen, en verder ...? EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2006). Schenken van onroerend goed in 2006, de omslagpunten! EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2006). Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. 'Internationale bedrijvigheid en de Tour de facilités'. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2006). Twee voor de prijs van één?! Dubbel schenken met de tweetrapsschenking. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2006). Vrijgevige particulier zoekt vrouw! Estate planning voor de emigrant met een gemengd huwelijk. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2006). Zijn overlijden en artikel 9 SW 1956 'onherroepelijk'? Planning met de herroepelijke schenking (I). EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2006). Zijn overlijden en artikel 9 SW 1956 'onherroepelijk'? Planning met de herroepelijke schenking (II). EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2006). Commentaar op de artikelen 21 lid 4, 31as, 35b, 35c, 53a, 53c Successiewet 1956. In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR). Den Haag: SDU.

 • Burgerhart, W. (2006). Van de leestafel van 'SBS': "Around the world in a few hours..." [Bespreking van het boek Internationale aspecten van schenkings- en successierecht]. EstateTip Review.

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2006). De Pensioenwet en de uitvoering van de pensioenovereenkomst door middel van een (levens)verzekering. Het Verzekerings-Archief, 83(2), 42-49.

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2006). Rubriek fiscaal. Het Verzekerings-Archief, 83(2), 62-68.

 • Lange, P.M.C. de, Dietvorst, G.J.B. & Kalkman, W.M.A. (2006). Pensioenmemo 2006. Deventer: Kluwer.

 • Lange, P.M.C. de (2006). [Bespreking van het boek Papier, hier]. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 147-148.

 • Lange, P.M.C. de (2006). [Bespreking van het boek "Het belangrijkste financiële product" : over de grens tussen een zekere mate van onzekerheid en onbetrouwbaarheid]. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 117-118.

 • Mourik, M.J.A. van (2006). De notaris/executeur, zijn protocol en zijn aansprakelijkheid. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 716-718.

 • Mourik, M.J.A. van (2006). Normaliteitsbeginsel, beleggingsvisie en economische (deel)gerechtigdheid. EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, 51-54.

 • Mourik, M.J.A. van (2006). Praktijk Estate planning. Nederlands Juristenblad, 273-279.

 • Mourik, M.J.A. van (2006). Volmacht en latere wilsonbekwaamheid. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 815-816.

 • Mourik, M.J.A. van (2006). Zijn huwelijkse voorwaarden tevens partnerschapsvoorwaarden? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 328-329.

 • Mourik, M.J.A. van (2006). Gemeenschap (Monografieën BW, B-9). Deventer: Kluwer. (XIV, 109 p.)

 • Mourik, M.J.A. van & Verstappen, L.C.A. (2006). Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, 1). Deventer: Kluwer. (XXX, 824 p.)

 • Mourik, M.J.A. van, Verstappen, L.C.A., Schols, B.M.E.M., Schols, F.W.J.M. & Waaijer, B.C.M. (2006). Handboek erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, 2). Deventer: Kluwer. (XXVIII, 700 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2006). Afgescheiden vermogen. In H.M.N. Schonis (Ed.), Schonis-bundel. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. H. M. N. Schonis ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen (pp. 221-231). Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2006). Familieonderneming en erfrecht. In R.H. Flören & S.F. Jansen (Eds.), Management en het familiebedrijf (pp. 103-113). Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2006). Vergaan, verdeel en heers! In F. Swennen, R. Barbaix & M. Puelinckx-Coene (Eds.), Over erven. Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene (pp. 457-471). Mechelen: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2006). Boedelkosten? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 550-550.

 • Mourik, M.J.A. van (2006). Een interessante tweetrapsmaking. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 621-621.

 • Mourik, M.J.A. van (2006). Erfrechtelijke inbreng en vruchten. Overgangsrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 452-452.

 • Mourik, M.J.A. van (2006). Levering en rechterlijke uitspraak (art. 3:300 lid 1). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 114-114.

 • Mourik, M.J.A. van (2006). Notarieel (ge)recht. Ars Aequi, 690-691.

 • Mourik, M.J.A. van (2006). Vergoedingsvorderingen en samenstelling nalatenschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 290-290.

 • Mourik, M.J.A. van & Nuytinck, A.J.M. (2006). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (Studiereeks burgerlijk recht, 1). Deventer: Kluwer. (XXVII, 387 p.)

 • Nuytinck, A.J.M. (2006). Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 137(6660), 255-257.

 • Nuytinck, A.J.M. (2006). Het belang van de Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap voor de notariële praktijk. Het nieuwe fenomeen van de echtscheidingsnotaris. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 137(6656), 162-169.

 • Nuytinck, A.J.M. (2006). Het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen: weg ermee! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 137(6683), 706-709.

 • Nuytinck, A.J.M. (2006). Het gezag over minderjarige kinderen en de andere levensgezel. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 885-888.

 • Nuytinck, A.J.M. (2006). Verruiming van adoptiemogelijkheden. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 137(6679), 627-629.

 • Nuytinck, A.J.M. (2006). Noot bij: HR. (2005, Mei 27), AA 2006-55, (Eenzijdig verzoek ongehuwde vader tot gezamelijk gezag ontvankelijk?). p.368-372.

 • Nuytinck, A.J.M. (2006). Noot bij: HR. (2006, April 28), AA 2006-55, (Vernietiging van een verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap op grond van dwaling). p.621-627.

 • Nuytinck, A.J.M. (2006). Noot bij: HR. (2005, September 09), AA 2006-55, (Vernietiging van huwelijkse voorwaarden, houdende 'koude uitsluiting', op grond van dwaling (Zeeuwse huwelijkse voorwaarden)). p.46-51.

 • Nuytinck, A.J.M. (2006). Noot bij: HR. (2006, September 22), NJ 2006-, 521, (Ex-samenwoners. Uitleg van hun samenlevingsovereenkomst en vergoedingsrechten)..

 • Nuytinck, A.J.M. (2006). Gezag en overlijden. Nieuw Erfrecht, 6(4), 65-67.

 • Nuytinck, A.J.M. (2006). Nawoord bij de reactie van mr. G. Vrieze op de annotaties van het arrest van de Hoge Raad inzake de Zeeuwse huwelijkse voorwaarden. Ars Aequi, 55(5), 352-353.

 • Nuytinck, A.J.M., Huijgen, W.G., Verstappen, L.C.A. & Wortmann, S.F.M. (Eds.). (2006). Rechtspraak personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (Sdu rechtspraakreeks). Den Haag: Sdu uitgevers. (XVI, 508 p.)

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2006, Mei 23). Het naaste bloed erfde het goed. De positie van de langstlevende echtgenoot in het Nederlandse erfrecht bij versterf. Deel I: De periode van het 'oud-vaderlandse' recht (tot 1809). RU Radboud Universiteit Nijmegen (XIV, 504 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. M.J.A. van Mourik.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2006). Het recht van de Dertiende Penning. In L.C.A. Verstappen & J.G. Gräler (Eds.), Handboek registergoederenrecht 2006 (pp. 711-715). Zutphen: Walburg Pers.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Boedelnotaris en/of ‘betrokken’ notariële executeur? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 491-500.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Executele. In M.J.A. Mourik, L.C.A. Verstappen, B.M.E.M. Schols, F.W.J.M. Schols & B.C.M. Waaijer (Eds.), Handboek Erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, 2) (pp. 517-552). Deventer: Kluwer.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). De legitieme portie driedimensionaal: abstract, concreet en fiscaal. In P. Blokland, B.M.E.M. Schols, T.J. Mellema-Kranenburg, A.H.N. Stollenwerck & E. van den Brink-Baggerman (Eds.), Nieuw erfrecht in de praktijk. Een evaluatie (pp. 95-171). Den Haag: Sdu Uitgevers.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). 'Opvolgende literatuur' over 'opvolgende verdeling'. Nader verdelen in de zin van artikel 3 lid 1 letter b WBR. Welles of nietes? EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Alle kleinkinderen blijken 'tweelingen te zijn. Artikel 27 SW 1956 laat lopende dakpantermijnen aflopen. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). De 'al dan niet'-theorie. Artikel 4:188 BW als mini-handboek boedelafwikkeling. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). De 'executeur-testamentair' krijgt ook 'postuum' een 'derde ster' (Hof Den Haag 1 november 2006). 'Alstoen niet, behoudens' en 'onverminderd legitimaire aanspraken'. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). De executeur fiscaal. Fiscaal Praktijkblad, 9-13.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Derde ster in rechte (Rechtbank Den Haag 11 oktober 2006). 'Het staat erflater vrij de door hem benoemde afwikkelingsbewindvoerder een zelfstandige beschikkingsbevoegdheid te geven.'. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Derde ster wederom van graniet. Minderjarigentoezicht terecht, zij het op 'onjuiste gronden'. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Erfrechtelijke absolutie voor de 'dronken vrouw' met het 'grote keukenmes'. Géén onwaardigheid als bedoeld in artikel 4:3 BW. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Executeur breekt ook al in op het Nederlandse burgerlijk procesrecht. Artikel 4:145 BW leidt zelfs tot 'niet-ontvankelijkheid'. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Fiscale 'holiday on ice' van en met de executeur. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 4-8.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Het 'open deurtje' is geen open deur, oftewel géén getuige is twee getuigen. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Het voorwaardelijk afstandslegaat als alternatief voor de verticale erfstelling? 'Evenwel' en 'onmiskenbaar' géén recht van overgang verschuldigd! (Conclusie A-G Niessen 3 augustus 2006). EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. & Schoenmaker, F.A.M. (2006). Natuurlijke verbintenis, fiscale verbintenis? Natuurlijk! Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2006(3), 3-7.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Van 'Kettenschenkung' tot 'kettingschenking'. Waar zit de zwakke schakel? EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Van instemming met testamentaire transacties tot analogie met art. 10 SW. Turbo-fictie? Fiscale Berichten voor het Notariaat, 6-10.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Vier sterren voor de driesterrenexecuteur. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 841-842.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Wat blijft over van een fideï-commis? Beter hypothecair dan onderhands verteren. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Executeurs. In W.D. Kolkman, B.E. Reinhartz, L.C.A. Verstappen & I.F.J.A. van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht : de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 180-193). Deventer: Kluwer.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Successiewet 1956, art. 6, art.8, art.11, art. 13, art. 19 en art. 20 (bewerkingen). In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR). Den Haag: SDU.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Testamentair bewind. In M.J.A. Mourik, L.C.A. Verstappen, B.M.E.M. Schols, F.W.J.M. Schols & B.C.M. Waaijer (Eds.), Handboek Erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, 2) (pp. 553-575). Deventer: Kluwer.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Vereffening. In M.J.A. Mourik, L.C.A. Verstappen, B.M.E.M. Schols, F.W.J.M. Schols & B.C.M. Waaijer (Eds.), Handboek Erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, 2) (pp. 577-603). Deventer: Kluwer.

 • Schols, B.M.E.M. (2006). Van de leestafel van 'SBS'. Het 'heilige huisje' in boek- en besluitvorm [Bespreking van het boek De eigen woning in de Wet IB 2001]. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). (Economische) boedelmenging een gift?! Belastingdienst op successierechtelijk oorlogspad met 'kanselement'! EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). De 'begunstiging van jezelf'. De leer van het 'voor zichzelf bedongen recht'. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). De dood leeft! 'Uitvaartbijlage' Noordhollands Dagblad november 2006. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). De echtgenoot zonder naam?! De begunstiging van de echtgenoot in een polis van levensverzekering. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). De echtscheidingsnotaris/estate planner kent de plaats van artikel 1:87 BW. Anticiperen in huwelijkse voorwaarden op de beleggingsvisie. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). De handmatige ventieltechniek. Laat alle langstlevende-testamenten ventileren! EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Een estate planningsaperatief en amuse ter opwekking van de eetlust. Kwartaalbericht Estate Planning, 20-25.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Heldere verzekeringstaal, maar erfrechtelijk Bargoens?! (II) De begunstiging van 'de kinderen' in een polis van levensverzekering. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Heldere verzekeringstaal, maar erfrechtelijk Bargoens?! De begunstiging van 'de erfgenamen' in een polis van levensverzekering. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Het 'rijtje van vijf' van het nieuwe huwelijks-vermogensrechtelijke basisstelsel (3e tranche). De dwingendrechtelijke bepalingen van de nieuwe gemeenschap van goederen. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Op welk lijntje wilt u zitten? Het afvullegaat als flexibel estate-planningsinstrument. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Open normen in het internationale privaatrecht. IPR is geen wiskunde; rechtskeuze is wel een formule. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Oud maar niet versleten. De 'vijfjaarsregeling' van artikel 4:178 lid 2 BW overgangsrechtelijk bezien. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Postmortale inseminatie en het ongeboren kleinkind. Een lastige bevoordeling? Nieuw Erfrecht, 44-45.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Privaatrecht actueel. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht en het quasi-legaat. Een suggestie op de valreep. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 165-166.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Quintus Mucius gaat maar voor 50%. 'Verzachting' van artikel 61 lid 4 Faillissementswet. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Rangeren met de rechtskeuze. De 'veranderlijkheid' en het 'wagonstelsel' in het internationale huwelijksvermogensrecht. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Van instemming met testamentaire transacaties tot analogie met art. 10 SW. Turbo-fictie?en met de executeur. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 6-10.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Wordt er gedwaald over de inhoud van artikel 1 lid 2 en lid 5 SW 1956 (ventieltechniek)? Fiscale dwaling voorkomt schenking (brief Belastingdienst 4 juli 2006). EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. & Haare, F.J.P.G. van (2006). Erfrecht (Boom basics). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. (131 p.)

 • Schols, F.W.J.M. (2006). De uiterste wilsbeschikking in het algemeen. In M.J.A. van Mourik, L.C.A. Verstappen, B.M.E.M. Schols, F.W.J.M. Schols & B.C.M. Waaijer (Eds.), Handboek erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, 2) (pp. 103-141). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). De uiterste wilsbeschikking in het bijzonder. In M.J.A. van Mourik, L.C.A. Verstappen, B.M.E.M. Schols, F.W.J.M. Schols & B.C.M. Waaijer (Eds.), Handboek erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, 2) (pp. 143-228). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten. In W.D. Kolkman, B.E. Reinhartz, L.C.A. Verstappen & I.F.J.A. van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht : de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 21-48). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Supplementen. In H.J. Meijer (Ed.), Handboek estate planning. Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Supplementen 2005. In H.J. Meijer (Ed.), Handboek estate planning. Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2006). Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen genieten. In M.J.A. van Mourik, L.C.A. Verstappen, B.M.E.M. Schols, F.W.J.M. Schols & B.C.M. Waaijer (Eds.), Handboek erfrecht (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, 2) (pp. 229-248). Deventer: Kluwer.

 • Snijders, G.M.F. (2006). Het wetsvoorstel Pacht. Een ‘nieuwe’ titel in het BW? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 315-320.

 • Verstraaten, R.T.G. (2006). Het huwelijksvermogensrecht en de bedrijfsopvolgingsregeling voor het successierecht. In P. Wattel & R.P.C. Cornelisse (Eds.), Dat is verder geen probleem. Vriendenbundel Jaap Zwemmer (pp. 127-134). Amersfoort: Sdu uitgevers.

 • Verstraaten, R.T.G. (2006). Schenking en onderneming. In H.M.N. Schonis (Ed.), Schonis-bundel. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. H. M. N. Schonis ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen (pp. 234-344). Deventer: Kluwer.

 • Verstraaten, R.T.G. (2006). De schenking of gift in fiscale zin. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 6-10.

 • Verstraaten, R.T.G. (2006). Die rente moet wel 6% zijn. Zeker weten! Fiscale Berichten voor het Notariaat, 6-8.

 • Verstraaten, R.T.G. (2006). Enkele waarderingsregelsbetreffende het successierecht. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 18-23.

 • Verstraaten, R.T.G. (2006). Gecreëerde onzekerheid over zekerheid. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 3-4.

 • Verstraaten, R.T.G. (2006). Herleiding nettoverkrijging tot brutoverkrijging sedert 1 januari 2006. Kwartaalbericht Estate Planning, 4-6.

 • Verstraaten, R.T.G. (2006). Het sprookje van de opvolgende verdeling van de tot een nalatenschap behorend goed als bestanddeel van die nalatenschap. Kwartaalbericht Estate Planning, 19-21.

 • Verstraaten, R.T.G. & Gassler, Y.E. (2006). Studenteneditie 2006-2007. Cursus belastingrecht. Belastingen van rechtsverkeer. Deventer: Kluwer. (173 p.)

 • Verstraaten, R.T.G. (2006). Studenteneditie 2006-2007. Cursus belastingrecht. Successiebelastingen. Deventer: Kluwer. (294 p.)

 • Vonken, A.P.M.J. (2006). IPR-afstamming. In M.J.C. Koens & A.P.M.J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht. De tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar) (pp. 1915-1945). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2006). IPR-huwelijk. In M.J.C. Koens & A.P.M.J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht. De tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar) (pp. 1717-1741). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2006). IPR-huwelijksbetrekkingen. In M.J.C. Koens & A.P.M.J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht. De tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar) (pp. 1743-1750). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2006). IPR-huwelijksontbinding. In M.J.C. Koens & A.P.M.J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht. De tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar) (pp. 1903-1914). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2006). IPR-naam. In M.J.C. Koens & A.P.M.J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht. De tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar) (pp. 1689-1715). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2006). Internationale echtscheidingen (Titel 9, IPR) (supplement 174). In J.M. Polak & A.G. Lubbers (Eds.), Personen- en familierecht. Deventer: Kluwer.


 • 2005

 • Burgerhart, W. (2005). De ontwikkeling in de praktijk der huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden in de periode 1997-2003. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1027-1042.

 • Burgerhart, W., Hoogeveen, M.J., Veen, W.J.M. & Stevens, S.A. (2005). Bedrijfsopvolging. Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten. Preadvies uitgebracht door M.J. Hoogeveen ... [et al.]. Den Haag: SDU Uitgevers. (453 p.)

 • Burgerhart, W. (2005). Als de knecht niet krijgt wat hem toekomt, zorgt de wetgever daar wel voor! Het salaire différé. Tijdschrift voor agrarisch recht = Revue de droit royal, 665-675.

 • Burgerhart, W. (2005). Als vader de bedrijfsopvolging niet goed regelt, dan doet de kantonrechter dat wel. Erfrechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2005). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet 1956. Fiscale Berichten voor het Notariaat.

 • Burgerhart, W. (2005). Betekent 'vrij van recht-erven' óók per definitie voordeel? De tijd is weer rijp voor de altijd gunstige 'vrij van recht-carnavalsgift'! EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2005). De ondernemer is dood, leve de bedrijfsopvolger! EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. & Hoens, F.M.H. (2005). Een personenvennootschap mét of zónder! Een kwestie van smaak? (deel 1). De Notarisklerk.

 • Burgerhart, W. & Hoens, F.M.H. (2005). Een personenvennootschap mét of zónder! Een kwestie van smaak? (deel 2). De Notarisklerk.

 • Burgerhart, W. & Hoens, F.M.H. (2005). Een personenvennootschap mét of zónder! Een kwestie van smaak? (deel 3). De Notarisklerk.

 • Burgerhart, W. & Hoens, F.M.H. (2005). Een personenvennootschap mét of zónder! Een kwestie van smaak? (deel 4). De Notarisklerk.

 • Burgerhart, W. (2005). Het 'driecirkelmodel' als 'erfrechtelijke checklist' bij een familiebedrijfsopvolging door overlijden. Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 91-99.

 • Burgerhart, W. (2005). Schenken van onroerend goed in 2005, de omslagpunten! EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2005). Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Box I of Box II. What's the difference? EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2005). Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. De verschillende 'vrijstellingen' en 'uitstel' op een rij. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2005). To inbreng or not to inbreng? That's the erfrechtelijke question! Inbreng van giften in de overgang. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2005). Wanneer ben ik ervan af en, mag het ook in natura? Aftrekbare periodieke giften. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2005). Wie goed doet, goed ontmoet! Welke algemeen nut beogende instelling doet het goed? (I). EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2005). Wie goed doet, goed ontmoet! Welke algemeen nut beogende instelling doet het goed? (II). EstateTip Review.

 • Lange, P.M.C. de (2005). Het nieuwe verzekeringsrecht deel 12: de sommenverzekering. De Beursbengel, 68(745), 8-13.

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2005). Rubriek fiscaal. Het Verzekerings-Archief, 82(4), 148-152.

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2005). Rubriek fiscaal. Het Verzekerings-Archief, 82(3), 97-101.

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2005). Rubriek fiscaal. Het Verzekerings-Archief, 82(1/2), 62.

 • Lange, P.M.C. de (2005). Wetswijzigingen en informatieverplichtingen. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 182-183.

 • Lange, P.M.C. de, Dietvorst, G.J.B. & Kalkman, W.M.A. (2005). Pensioenmemo 2005. Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2005). De ontwikkeling in de praktijk der huwelijksen partnerschapsvoorwaarden in de periode 1997-2003. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1027-1042.

 • Mourik, M.J.A. van (2005). Vereenvoudiging opent de weg naar nieuw wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 954-960.

 • Mourik, M.J.A. van (2005). Vereenvoudiging opent de weg naar nieuw wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 954-960.

 • Mourik, M.J.A. van (2005). Voortzetting van de familiepersonenvennootschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1006-1011.

 • Mourik, M.J.A. van (2005). De universitaire notariële opleiding/ studierichting. Ars Aequi, 875-878.

 • Mourik, M.J.A. van (2005). Legaat en kerkenfusie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 472-472.

 • Mourik, M.J.A. van (2005). Legaat onder ontbindende voorwaarde. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 259-260.

 • Mourik, M.J.A. van (2005). Testament Engelsman in de Nederlandse taal. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 874-874.

 • Mourik, M.J.A. van (2005). Testamentair bewind over aandelen in een BV. Bestuursbenoeming. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 635-640.

 • Mourik, M.J.A. van (2005). Supplement Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2005). [Bespreking van het boek Erfrecht. Deel 5. (Pitlo)]. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 344-350.

 • Mourik, M.J.A. van (2005). Erfenis.nl. Den Haag: BZZtöh. (160 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2005). Het woord is aan de notaris.

 • Nuytinck, A.J.M. (2005). Renovatie van de derde tranche tot herziening van het huwelijksvermogensrecht (Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen). Maandblad voor Vermogensrecht, 15(12), 214-219.

 • Nuytinck, A.J.M. (2005). Geschillenbeslechting door een niet-overheidsrechter: een gewenste ontwikkeling? In L.C. Winkel, J.J.M. Jansen, H.O. Kerkmeester, R.J.P. Kottenhagen & V. Mul (Eds.), Privatisering van veiligheid = Privatisation of security. Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 8e lustrum van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 195-213). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

 • Nuytinck, A.J.M. (2005). Noot bij: HR. (2004, Juni 18), AA 2005-54, (Huwelijkse voorwaarden en daarvan afwijkend, onderling overeenstemmend gedrag van echtgenoten). p.472-477.

 • Nuytinck, A.J.M. (2005). Noot bij: HR. (2004, September 24), AA 2005-54, (Verbod van grootouderadoptie). p.28-31.

 • Nuytinck, A.J.M. (2005). Noot bij: HR. (2004, November 12), AA 2005-54, (Vernietiging door verwekker van erkenning door niet-verwekker). p.733-738.

 • Nuytinck, A.J.M. (2005). Gezagsperikelen. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 27(4), 93-93.

 • Nuytinck, A.J.M. (2005). Scheiden op z'n Luchtenvelds of scheiden op z'n Donners? Allebei! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 136(6648), 1046-1047.

 • Nuytinck, A.J.M. (2005). [Bespreking van het boek Het notariaat: heel speciaal?!]. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 136(6622), 428-432.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2005). De mishandelde baron Van Duithe. In Jaarboek Achterhoek en Liemers (pp. 120-126). Doetinchem: Staring Instituut.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2005). [Bespreking van het boek Tussen ambt en vrij beroep]. Jaarboek Numaga, 197-199.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2005). [Bespreking van het boek Huwelijksgoederenrecht]. De Notarisklerk, 82, 68-70.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). 'Onzuivere' verrekenslimmigheden (Hof Amsterdam 28 juli 2005). Zuiver facultatief wederkerig finaal verrekenbeding valt onder artikel 9 SW 1956. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Beschikkingsonbevoegdheid staat in de sterren, ook bij een ouderlijke boedelscheiding. 'Freigabe' van de erfrechtelijke wielklem met behulp van de 'EX-SCAN'. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Boedelmenging in concreto blijft in fiscalibus boedelmenging in abstracto?! (II) De stand van zaken. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). De 'piramide-scan' .Een testamentaire driehoekscontrole. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). De Belgische gemeenschapsclausule. Aanwinst voor onze nieuwe 'Hollandse gemeenschap' (derde tranche)? EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). De notaris in zijn laatste ongedaanmakingsuurtjes (art. 4:18 BW). Al is 'moeder' erfrechtelijk niet over de tijd, dan is er ook het boedelregister nog. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). De notariële postduif als betrouwbare executeur. Kennisgevingsverplichting uiterste wil geprivatiseerd. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). De papieren schenking crossing the Brabantse border oftewel wat vindt het 'Krossteam' ervan? (Specialistenteam successie/schenking Utrecht-Gooi d.d. 16 november 2005). EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Driemaal is scheepsrecht! Met verschijnen van nieuw 'Asserdeel' zaligverklaring van driesterrenexecuteur een feit. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Een erfrechtelijke 'star is born'. Hij kan niet alleen uw testament uitvoeren, vollstrecken of executeren, maar ook eigenhandig uw nalatenschap verdelen! Tijdschrift Estate Planning, 101-125.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Een gewaarschuwd notaris telt voor twee! Het nog niet 'vrijgegeven' erfrechtelijke goud gaat nu ook tuchtrechtelijk naar de executeur. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Een nieuw fenomeen: 'de aanstelling van de Maastrichtse notariële erfrechtelijke beheerder'. Artikel 3:168 BW biedt uitkomst bij het ontstaan van een 'vereffeningsgat'. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Een schenking is nog steeds een eenzijdige overeenkomst en géén eenzijdige rechtshandeling?! De 'snelle aanvaardingsregel' en de notariële vastlegging. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Frustreren van rechten van derden of gefrustreerde legitimarissen? Gelaten nalaten!, reactie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 888-890.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Habemus... executeur! Maak een synthese tussen executele en afwikkelingsbewind. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Het 'broedertwist'-testament. Gebruik het 'meeste stemmen gelden-bewind' oftewel de 'democratieclausule'. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Het leven is goed in het Brabantse land en de zakelijke rente bij een 'papieren schenking' minimaal 6% (Specialistenteam successie/schenking 's-Herogenbosch d.d. 29 augustus 2005). EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Het moet niet veel gekker worden? Estate planners werken immers vaak met de 'oudere medemens' oftewel hypotheekvrije panden! EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Het werd geen Arnhem of Den Bosch , maar Den Haag (HR 16 september 2005). 'Opvolgende verdeling' in de zin van artikel 3 WBR lijkt nog wel degelijk mogelijk? EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Is de notariële estate planner belastinginspecteur of belastingadviseur? Zwijgen of spreken (Hof Amsterdam 24 november 2005). EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Laat de langstlevende en de sterren op haar "executeurspet" toch maar stralen. Juridische Berichten voor het Notariaat, 11-13.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Mag het 'ietsje' oftewel een kwartje minder zijn? Standpunt Belastingdienst inzake hoogte rente bij 'papieren schenking' (Specialistenteam successie/schenking 's-Hertogenbosch 4 januari 2005). EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Overblijfselen van de 'Lex Limburgia' in het nieuwe erfrecht aangetroffen? 'Verhoeven-Peters' is echter niet verlaten! EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Overlijden is een onvoorziene omstandigheid, maar 'vreemdgaan' niet? (Kantonrechter Dordrecht 7 juli 2005). EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, welke estate planner maakt de mooiste opschortende voorwaarde van het land? De Belgische spiegelschenking? EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Turbo-testament. Een mislukte erfrechtelijke zeeleeuwdribbel? Tijdschrift Estate Planning, 87-100.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Tweemaal een half huis is een heel huis zonder overdrachtsbelasting. Artikel 7 en 12 WBR als kleine troostprijs voor de 'opvolgende verdeling'? EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Het agrarisch testament riekt niet. In Kroniek agrarisch recht 2004 (Reeks Agrarisch Recht, 12) (pp. 219-223). Den Haag: SDU.

 • Schols, B.M.E.M. (2005). Supplementen 2005. In Handboek estate planning (losbladig). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2005, December 15). Quasi-erfrecht, met bindende elementen. RU Radboud Universiteit Nijmegen (XII, 279 pag.) (Kluwer: Deventer). Prom./coprom.: prof. mr. M.J.A. van Mourik.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Het erfrecht in Nederland. In Gehuwd of niet: maakt het iets uit? (pp. 315-331) Antwerpen: Intersentia.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). 'Oude testamenten', legitieme en inkortende broers en zusters. Met welke argumenten houdt u de legitimaris in zijn hok? EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). 'Voor wat het waard is'. Hof Den Bosch 22 maart 2005. IB-, Sw- of géén tabellen? EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Bezint eer ge begint. Onterven of legaat met bewind? EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. & Hoens, F. (2005). De val van 'Lex Quintus Mucius'. Oftewel de verstrekkende gevolgen van artikel 61 Faillissementswet. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M., Ewijk, J.D.H. van & Schoenmaker, F.A.M. (2005). Estate planning bij meerderjarigenbewind. Kan er worden geschonken door de bewindvoerder. Kwartaalbericht Estate Planning, 11-18.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Geen successierechtelijke plaatsvervulling. Hof Den Haag 3 maart 2005. Successierechtelijke tarieven en IVBPR en EVRM. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Gelukkig heeft de estate planner meer verstand van verzekeren. Levensverzekeringsuitkering onder testamentair bewind? EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Het 'Johan Cruijff Testament'. 0% is pas echt 'vrij van recht'. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). IB-combinatietestament? Erfdeel voor langstlevende vereist! Hof Arnhem oordeelt over keuzelegaat en defiscalisatie. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. & Hoens, F. (2005). Kan men de 'eigen woning' fiscaal bewonen? (III) 'Bossche bol of Haagse bluf?'. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Kan men de 'eigen woning' fiscaal bewonen? (III) De 'eigen woning' in Amsterdams perspectief. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Nieuw Belgisch IPR: huwelijksvermogensrecht. Wisseling van de eerste en tweede trede. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Over de notaris, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en wezensvreemde elementen? Ars Aequi, 54(11), 928-933.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Pakken oude (goede doel) testamenten anders uit? Vrij van recht schenken en legateren! EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Rechtskeuze op z'n Belgisch. Nieuw Belgisch IPR. Laat u niet op het verkeerde been zetten! EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Spelen met de strekking. Dat is het einde? Bewind en de 'vijfjaarsregeling' van artikel 4:178 lid 2 BW. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Vervalt het vervalbeding in huwelijkse voorwaarden altijd? De estate planner zoekt naar de nuance! EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Vraag- en antwoordspel defiscalisatie. Materiële criteria doorslaggevend. Besluit Belastingdienst 2 mei 2005 nr. CPP2005/1039M [+bijlage]. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Vul de successierechtelijke 'container' van de langstlevende! Het tweetrapscontainertestament als instap-estate planningstool. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Wie plukt de vruchten? De opeisbaarheids- en vruchtenregeling van legaten (art. 4:124 en art. 4:125 BW). EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Supplementen Handboek estate planning. Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2005). Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gecheiden echtenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten art. 4:13-4:27 BW. In Burgelijk Wetboek. Tekst en commentaar (pp. 1665-1692). Deventer: Kluwer.

 • Snijders, G.M.F. (2005). Toeslagrechten en pacht. Agrarisch Recht, 66-78.

 • Verstraaten, R.T.G. (2005). Waardering van de eigen woning voor het successierecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 88-91.

 • Verstraaten, R.T.G. (2005). Overdracht en vererving van de onderneming, meerwaardeclausule en de Successiewet. Kwartaalbericht Estate Planning, 11-17.

 • Vonken, A.P.M.J. (2005). Internationale alimentatie. In J.M. Polak (Ed.), Personen- en familierecht (pp. 90-e.v.). Deventer: Kluwer.


 • 2004

 • Burgerhart, W. & Veltman, P.F. (2004). De familiestichting. Preadvies voor de vereniging van Estate Planners in het Notariaat. Den Haag: Sdu.

 • Burgerhart, W. (2004). Supplement 16: bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet en recente besluitvorming, herziening rechtspersonen en estate planning. . In A. Verbeke, F. Buyssens & H. Derycke (Eds.), Handboek Estate Planning. Gent: Larcier.

 • Burgerhart, W. (2004). Bedrijfsopvolging zonder meerwaardeclausule. Wel of geen gift? EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2004). Des te groter de verkrijging voor het successierecht, des te beter?! Ondernemingsfaciliteit = 'Vrijstelling'. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. & Schuppen, I.M.W. van (2004). Estate planning, oftewel 'regeren is vooruitzien' deel II. De Notarisklerk.

 • Burgerhart, W. & Schols, B.M.E.M. (2004). Het gebruik van de wettelijke verdeling in de estate planningspraktijk; wetswijziging gewenst of is de driemaandstermijn te kort? Kwartaalbericht Estate Planning, 30-31.

 • Burgerhart, W. (2004). Notaris let op uw testamentaire saeck! Maak werk van het notarieel-erfrechtelijk advies. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2004). Plannen met vrijstellingen. Wanneer zet je de joker in?! EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2004). Schenken van onroerend goed met de 'derde' schenkingsvrijstelling. (omslagpunt 2004 = 36.091). EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2004). Schenker geef ook de belasting maar weg! Schenken 'vrij van recht'. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2004). Successiedruk bij de overgang van ondernemingsvermogen. Een blik over de grenzen. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2004). Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsactiviteiten. 'Makkelijker kunnen we het niet maken...'. EstateTip Review.

 • Burgerhart, W. (2004). Wat kan een legitimaris met gelegateerde certificaten? Overdragen of verwerpen? EstateTip Review.

 • Dommerholt, M., Lange, P.M.C. de & Wirschell, J.R. (2004). Pensioenrecht: de tekst van de Pensioenwet en -regelgeving voorzien van commentaar (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. (XVII, 1214 p.)

 • Janssen, E.G.A. (2004). (G)een legitieme voor de plaatsvervuller van een onterfde onwaardige. Nieuw Erfrecht, 5(5), 87.

 • Janssen, E.G.A. (2004). Andere wettelijke rechten: verschillende aspecten van het verzorgingsvruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. De Notarisklerk, 81(1440), 165.

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2004). Procrustus in pensioenland. Het Verzekerings-Archief, 81(1), 3.

 • Lange, P.M.C. de, Dietvorst, G.J.B. & Kalkman, W.M.A. (2004). Pensioenmemo 2004. Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2004). De notaris, de kantonrechter en het erfrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 279-285.

 • Mourik, M.J.A. van (2004). De notariële tarieven en de notariële spagaat. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 725-729.

 • Mourik, M.J.A. van (2004). Vereenvoudiging geboden! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 165-167.

 • Mourik, M.J.A. van (2004). De notariële opleiding in het "ba-ma-tijdperk". Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 447-450.

 • Mourik, M.J.A. van (2004). Erfrechtelijke uitsluitingsclausule en nieuw huwelijksvermogensrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 887-888.

 • Mourik, M.J.A. van (2004). Huwelijkse voorwaarden en schenking (gift). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 274-275.

 • Mourik, M.J.A. van (2004). Onwaardigheid. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 796-796.

 • Mourik, M.J.A. van (2004). Schenken bij notariële akte. AA: Accountant-Adviseur. Maandblad van de Nederlandse Orde van Accounts-Administratieconsulenten, 45-46.

 • Mourik, M.J.A. van (2004). Verdeling door de executeur. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 20.

 • Mourik, M.J.A. van (2004). Erfenis.nl. Den Haag: BZZtóh. (160 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2004). Nieuw Erfrecht (4e druk). Deventer: Kluwer. (210 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2004). Serie Ars Notariatus, deel 125. In Personenvennootschap en MKB (pp. 41-49).

 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Noot bij: HR Den Haag. (2004, Juni 04), AA 2004-, p.631-635.

 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Noot bij: HR Den Haag. (2003, Juni 27), AA 2004-524, p.36-39.

 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Noot bij: HR Den Haag. (2003, Oktober 31), AA 2004-, p.276-281.

 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Boekaankondiging. Mr. A.P. van Baar, Gevonden geld. Wegwijzer in het nieuwe erfrecht voor iedereen, 's-Gravenhage: Elsevier Juridisch 2003. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 100.

 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Boekaankondiging. Prof. mr. L.C.A. Verstappen en prof. mr. S.F.M. Wortmann, Parlementaire geschiedenis Moderniseringswetgeving huwelijksvermogensrecht, Eerste en tweede tranche. Deventer Kluwer 2003. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 46.

 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Echtscheiding zonder rechter. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 237.

 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Europa en het familie- en jeugdrecht, Verslag van het op 10 juni 2004 te Utrecht gehouden FJR Jubileum Symposium (25 jaar tijdschrift FJR). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 257-258.

 • Nuytinck, A.J.M. (2004). Nietigverklaard partnerschap en gezag. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 81.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). De quasi-wettelijke verdeling als 'Teilungsanordnung I. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 225-233.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). De quasi-wettelijke verdeling als 'Teilungsanordnung II. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 243-251.

 • Schols, B.M.E.M., Burgerhart, W., Kolkman, W.D. & Schols, F.W.J.M. (2004). Over oude testamenten, legitieme porties, uitleg en beschikbare delen: wat kan het overgangsrecht nog helen? Ofwel wat is nog beschikbaar van een beschikking van het beschikbaar deel? Nieuw Erfrecht, 65-70.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). 'Enige met uitzondering van' is het spiegelbeeld van 'niet meer dan', oftewel liever een erfgenaam te veel dan één te weinig! EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). 'Gezamenlijk of voor gelijke delen', plaatsvervulling of aanwas, of heel gewoon erfrecht ab intestato?! EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). 'The Models' delen sterren uit. De wonderbaarlijke bevoegdheden van de turbo-executeur (plus bijlage). EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). Boedelmenging in concreto blijft in fiscalibus boedelmenging in abstracto?! EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). De 'Mini-Maxi'-executeur verzoekt inderdaad 'niets' aan de Kantonrechter. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. & Schoenmaker, F.A.M. (2004). De 'quasi-wettelijke verdeling'in fiscalibus. Kwartaalbericht Estate Planning, 4-12.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). De 'zuignaptheorie'. De onmogelijkheid van de 'voorwaardelijke' wettelijke verdeling. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). De erfrechtelijke klokkenluider doet tijdig de 'artikel 199 lid 2-foutmelding' de deur uit! EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. & Burgerhart, W. (2004). De stand van de 'schijf van vijf' in 2004. Kwartaalbericht Estate Planning, 19-21.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). De stekker uit de verdeling trekken is géén handeling in de zin van artikel 30 SW 1956. Oftewel begin ieder flexibel 'langstlevendetestament' met een 'verdeling' (plus bijlage). EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). De verticale ouderlijke boedelverdeling mag dan wel niet meer bestaan, de 'verticale erfstelling' bestaat nog steeds! EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). Een ouderlijke boedelverdeling onder voorwaarde is nog géén voorwaardelijke erfstelling, oftewel de ene legitimaris is de andere niet. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). Enquête ontwikkeling 'driesterrenexecuteur' in de praktijk. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). Fiscale faciliteitjes of flexibiliteit? Of wellicht allebei met de 'quasi-wettelijke verdeling'? EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). Gelukkig is het nieuwe erfrecht nog heel nieuw. Belang van de 'erfrechtelijke foutmelding' in rechte gebleken. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). Hebben we buiten de Belgische fiscale waard gerekend of toch op zijn Nederlands fiscaal finaal verrekend? Nederbelgen mogen blijven doen 'alsof''! EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M., Burgerhart, W. & Schols, F.W.J.M. (2004). Hoe schiet ik tekort door het niet wijzigen van de volgorde van inkorting?! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 437-440.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). Opgeworpen vraagstuk over fictie van artikel 31 SW 1956 in literatuur beantwoord. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). Tikt er een tijdbom onder uw ouderlijke boedelverdeling? Maak hem onschadelijk met de OBV-plus! EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). Tweemaal goud voor de 'driesterrenexecuteur'! De uitslagen van de enquêtes. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). Wederom een Leidse schijnaanval op de 'driesterrenexecuteur'. Verdeling door de executeur-afwikkelingsbewindvoerder? Huijgen, WPNR (2004) 6587. EstateTip Review.

 • Schols, B.M.E.M. (2004). Wie krijgt er erfrechtelijk bericht? Visie Werkgroep deontologie nieuw erfrecht KNB, WPNR (2004) 6585. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Integratie en acceptatie van buitenlandse huwelijksvermogensrechtelijke en erfrechtelijke stelsels in Nederland. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 250-256.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Testamentair bewind naar nieuw erfrecht. Theoretische en praktische varia. In Bewind en aan bewind verwante vormen (Preadvies uitgebracht voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de KNB) (pp. 13-71). Lelystad: Koninklijke Vermande.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). 'Nogmaals de ventielbepaling'; de ouderlijke boedelverdeling. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 15-16.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Amsterdams verrekenbeding = gemeenschap van goederen? De beleggingsvisie en bewijsregels. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Belemmeringen in het erfrechtelijk belemmeren? Artikel 4:4 BW en semi-contractueel erfrecht. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M., Burgerhart, W., Ewijk, J.D.H. van & Schols, B.M.E.M. (2004). De 'ventieltechniek' in concreto. De toepassing van het spel met artikel 1 lid 2 en 4 Successiewet 1956 in de estate planningspraktijk van alledag. Nieuw Erfrecht, 3-12.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). De fiscus wil voor de 'papieren schenking' notarieel papier zien! Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 25-29.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). De losgeweekte 'tweede trap'. Hoe zit het met enkele onderbelichte successierechtelijke vangnetbepalingen? EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). De schenker op papier komt weer hoogstpersoonlijk op de koffie. Artikel 7:177 BW: persoonlijk, notarieel en CTR! EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). De toverformule van Verstappen. Dertigdagenclausule of tweetrapsmaking? EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Denk en schenk met de kantonrechter. Schenken door de 'bewindvoerder' in het kader van de estateplanning. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Een tipje van de Duitse successierechtelijke sluier. Successierecht in Duitsland. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Enig erfgenaamschap slurpt verblijvingsbeding op?! EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Het rijtje van vijf in het huwelijksvermogensrecht. De dwingendrechtelijke bepalingen van de 'tweede tranche'. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Hoe schiet ik tekort door het niet wijzigen van de volgorde van inkorting?! Reactie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 437-440.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Inkortingsproblematiek blijkt voor de 'langstlevendepraktijk' een storm in een glas water te zijn. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Kan men de 'eigen woning' fiscaal bewonen? Standpunt Belastingdienst inzake 'tegenstrijdige' rechtspraak. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Legitieme, inkortingsvolgorde en 'langstlevendetestamenten'. Wat staat ons te doen? EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Levensverzekering, 'kruislings verzekeren' en quasi-legaten. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Met de 'schenking terzake des doods' naar een semi-contractueel erfrecht. Nieuw Erfrecht, 43-47.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). OBV met flexibele renteclausule kwalificeert voor 'ventieltechniek'. EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Onvoorwaardelijke beschikkingsbevoegdheid bij voorwaardelijke makingen? EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Waar zijn de oorbellen gebleven?! Fiscaliseren of defiscaliseren? EstateTip Review.

 • Schols, F.W.J.M., Schols, B.M.E.M., Burgerhart, W., Peters, H.P.W.M. & Schols, D.E.J.M. (2004). Memo Estate Planning. Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2004). Supplement(en). In B.M.E.M Schols, F.W.J.M. Schols & W. Burgerhart (Eds.), Handboek estate planning (losbladig). Deventer: Kluwer.

 • Snijders, G.M.F. (2004). Het voorontwerp Pacht, een nieuwe titel in het BW. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 663-670.

 • Snijders, G.M.F. (2004). Noot bij: Hof Arnhem. (2004, Mei 18), AR 2004-5234, p.504-505.

 • Verstraaten, R.T.G. (2004). Participatie in onroerend goed via personenvernnnotschappen en overdrachtsbelasting. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 12-16.

 • Verstraaten, R.T.G. (2004). Besluit inzake bedrijfsopvolgingsregeling in Successiewet. Kwartaalbericht Estate Planning, 18-24.

 • Verstraaten, R.T.G. & Monteiro, M.L. de (2004). Successiebelastingen in internationaal verband in vogelvlucht. Kwartaalbericht Estate Planning, 4-9.

 • Verstraaten, R.T.G. & Gassler, Y.E. (2004). Belastingen van rechtsverkeer. Studenteneditie 2004-2005. Deventer: Kluwer. (259 p.)

 • Verstraaten, R.T.G. (2004). Successiebelastingen . Studenteneditie 2004-2005. Deventer: Kluwer. (291 p.)

 • Vonken, A.P.M.J. (2004). Legislatieve ontwikkelingen rond interlandelijke adopties. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 133-147.

 • Vonken, A.P.M.J. (2004). De wet Conflictenrecht: afstamming. In J.H. Nieuwenhuis (Ed.), Personen- en Familierecht (Tekst & Commentaar) (pp. 1755-1785). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2004). De wet Conflictenrecht: onrechtmatige daad. In J.H. Nieuwenhuis (Ed.), Personen- en familierecht (Tekst & commentaar) (pp. 1967-1987). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2004). Internationale echtscheidingen. In S.F.M. Wortmann (Ed.), Personen- en Familierecht (Groene Kluwer losbladig) supp. 162. Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2004). Wet Conflictenrecht : adoptie. In S.F.M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (Groene Kluwer losbladig) supp. 164. Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2004). Wet Conflictenrecht : huwelijk. In S.F.M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (Groene Kluwer losbladig) supp. 164. Deventer: Kluwer.


 • 2003

 • Baggerman, E. (2003). Het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen. De Notarisklerk, 93-95.

 • Burgerhart, W. (2003). Certificering en legitieme portie. Slikken of stikken? Fiscaal Tijdschrift Vermogen.

 • Burgerhart, W. & Schuppen, I.M.W. van (2003). Estate planning, ofwel 'regeren is vooruitzien' deel I. De Notarisklerk.

 • Burgerhart, W. (2002). Titel 3.2. In Tekst & Commentaar Erfrecht (pp. 46-73). Deventer: Kluwer.

 • Gräler, J.G. (2003, September 23). Mandeligheid. Nijmegen (XLIV, 431 pag.) (Amsterdam: Stichting tot bevordering der Notariële Wetenschap). Prom./coprom.: prof. mr. M.J.A. van Mourik.

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2003). Fiscale Kroniek 2002. Het Verzekerings-Archief, 78-81.

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2003). Rubriek fiscaal. Het Verzekerings-Archief, 70-73.

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2003). Rubriek fiscaal. Het Verzekerings-Archief, 27-30.

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2003). Rubriek fiscaal. Het Verzekerings-Archief, 120-123.

 • Lange, P.M.C. de, Dietvorst, G.J.B. & Kalkman, W.M.A. (2003). Pensioenmemo 2003. Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2003). De meeslepende avonturen van de langstlevende echtgenoot (V en slot). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 8-12.

 • Mourik, M.J.A. van (2003). De omvang van de nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 637-644.

 • Mourik, M.J.A. van (2003). Personenvennootschap, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 240-246.

 • Mourik, M.J.A. van (2003). De nakoming van verbintenis in het echtscheidingsvermogensrecht. In E.B. Klassiek (pp. 93-99). Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2003). Personenvennootschappen. Preadvies Vereniging voor Handelsrecht. In Personenvennootschappen (pp. 113-155). Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2003). Personenvennootschappen. Serie Van der Heijden Instituut. In Personenvennootschappen (pp. 137-175). Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2003). Stilzwijgende wijziging van de aard van een gemeenschap. Van Velten-bundel. In Vast en goed. Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2003). Beschikkingsbevoegdheid en de rechten van gebruik en bewoning (Antw. Rvr. 104). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 852.

 • Mourik, M.J.A. van (2003). Gelden partnerschapsvoorwaarden zo nodig als huwelijkse voorwaarden (Antw. Rvr. 103). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie.

 • Mourik, M.J.A. van (2003). Gemeenschap van vruchten en inkomsten (Antw. Rvr. 102). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 361.

 • Mourik, M.J.A. van (2003). Monitorcommissie miskent het wezen van het notarisambt. Notariaat Magazine, 19.

 • Mourik, M.J.A. van (2003). Tien jaar huwelijksvermogensrecht bij echtscheiding. EB. Tijdschrift voor scheidingsrecht, 52-53.

 • Mourik, M.J.A. van (2003). Supplement 206. In Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2003). Supplement 208. In Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2003). De derde tranche van de herziening van het huwelijksvermogensrecht. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 25(7-8), 150-156.

 • Nuytinck, A.J.M. (2003). De Embryowet en het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen (editorial). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 25(10), 189.

 • Nuytinck, A.J.M. (2003). Het nieuwe versterferfrecht volgens Boek 4 BW. Fiscaal Praktijkblad, 11-15.

 • Nuytinck, A.J.M. (2003). Welkom voor het nieuwe erfrecht (editorial). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 25(1), 1.

 • Nuytinck, A.J.M. (2003). Hoofdstuk 6 (Juridische aspecten). supplement 13. In L.G.M. Stevens, T.C. Hoogwout, J.P. Nibbering, A.J.M. Nuytinck, W. Slijper & H. Verhoef (Eds.), Handboek Financiële Planning (losbladige editie) (pp. 1-31).

 • Nuytinck, A.J.M. (2003). Langst leve het nieuwe erfrecht [Bespreking van het boek Langst leve het nieuwe erfrecht]. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 25, 84-85.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2003). Het Nederlandse erfrecht in de negentiende eeuw. Een historisch en anekdotisch essay. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 134(6516), 13-20.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2003). De bedenktijdregeling van art. 7:2 BW: een armzalig alternatief. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 5(10), 3-4.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2003). J.C.H. Melis, De Notariswet, bewerkt door mr. B.C.M. Waaijer, zevende, geheel herziene druk [Bespreking van het boek De Notariswet, bewerkt door mr. B.C.M. Waaijer]. De Notarisklerk, 80, 132-134.

 • Schols, F.W.J.M., Schols, B.M.E.M. & Burgerhart, W. (2003). "Waarin een grote legitieme toch klein kan zijn!". Nieuw Erfrecht.

 • Schols, F.W.J.M., Schols, B.M.E.M. & Burgerhart, W. (2003). 'De ventielbepaling'; het successierechtelijk opblazen en laten leeglopen van erfrechtelijke verkrijgingen. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 6-9.

 • Schols, F.W.J.M. & Schols, B.M.E.M. (2003). 'Over de dood heen' De tweetrapsvermaking: een prima instrument. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 24-30.

 • Schols, F.W.J.M. & Burgerhart, W. (2003). De schenking en gift naar nieuw recht op de valreep. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 113-121.

 • Schols, F.W.J.M., Schols, B.M.E.M. & Burgerhart, W. (2003). Een vordering met of zonder? Toch maar met. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 27-29.

 • Schols, F.W.J.M., Schols, B.M.E.M. & Burgerhart, W. (2003). Nogmaals: Ten laste van wie komt die 'lastige' legitieme? Juridische Berichten voor het Notariaat.

 • Schols, F.W.J.M., Schols, B.M.E.M. & Burgerhart, W. (2003). Rente is rente, oftewel 'dan wel' is 'maar ook'. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 31-33.

 • Schols, F.W.J.M. (2003). Boek 4 (Erfrecht) Titel 3.1. (art. 4:13-427 BW). In Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2003). Supplement(en). In B.M.E.M Schols, F.W.J.M. Schols & W. Burgerhart (Eds.), Handboek estate planning. Deventer: Kluwer.

 • Snijders, G.M.F. (2003). Landbouwgrond en marktordening. Agrarisch Recht, 721-729.

 • Verstraaten, R.T.G. (2003). Personenvennootschappen en belastingen van rechtsverkeer. In Maatschap, VOF en CV (pp. 37-51). Den Haag: Sdu.

 • Verstraaten, R.T.G. (2003). De terugleenconstructie: een alternatief of een miskleun? Kwartaalbericht Estate Planning, 13-15.

 • Verstraaten, R.T.G. (2003). Finale rekenbedingen in huwelijkse voorwaarden en successierecht. Kwartaalbericht Estate Planning, 15-17.


 • 2002

 • Aa, M. van der (2002). Het nieuwe erfrecht: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Kwartaalbericht Estate Planning, 6(september).

 • Aa, M. van der (2002). Testamentair bewind. De Notarisklerk, 79(1408).

 • Aa, M. van der (2002). Vermissing van personen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 133(6496).

 • Aa, M. van der (2002). Vermissing van personen. De Notarisklerk, 79(1417).

 • Baggerman, E. (2002). De verklaring van erfrecht. De Notarisklerk, 1409, 45-48.

 • Baggerman, E. (2002). Het einde van "De Rode Draad": het begin van het nieuwe erfrecht! De Notarisklerk, 1717, 185-189.

 • Baggerman, E. (2002). Het nieuwe erfrecht: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Kwartaalbericht Estate Planning, 19-24.

 • Burgerhart, W., Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (2002). Van cautio's, vermeende dertigdagenclausules, 'Insichgeschäfte' en andere erfrechtelijke nieuwigheden. Een reactie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 858-865.

 • Burgerhart, W. (2002). Een stichting als erflaters laatste wil. Stichting & Vereniging, 16-22.

 • Burgerhart, W. (2002). Het ondernemerstestament, eerste hulp bij bedrijfsopvolging. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 18-26.

 • Burgerhart, W. (2002). Samenloop Schenkingsrecht- Overdrachtsbelasting én Titel 7.3 NBW. Het kan nog eenvoudiger! De Notarisklerk, 197-201.

 • Burgerhart, W., Hoogeveen, M.J., Heithuis, E.J.W. & Gubbels, N.C.G. (2002). Themanummer Fiscale aspecten bedrijfsopvolging bij overlijden. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 122-133.

 • Burgerhart, W. (2002). Nieuw erfrecht en vennootschapsrecht. Congresbundel 36e Landelijk Notarieel Studentencongres. In Nieuw Erfrecht en. Deventer: Kluwer.

 • Huijgen, W.G., Nuytinck, A.J.M., Verstappen, L.C.A. & Wortmann, S.F.M. (2002). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Deventer: Kluwer. (XIV, 390 p.)

 • Lange, P.M.C. de (2002). Een raam gevuld met normen. In W.M.A. Kalkman, P. Zijdenbos & P.J. Kwekel (Eds.), Vakmanschap is meesterschap. Liber Amicorum aangeboden aan G.V. Smitternaar. Deventer: Kluwer.

 • Lange, P.M.C. de (2002). Noot bij: Hof Den Bosch. (2002, Februari 14), PJ 2002-, 47, (Geen heffing terzake van overdracht pensioenkapitaal naar België)..

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2002). Fiscale rechtspraak en regelgeving. Het Verzekerings-Archief, 78-81.

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2002). Fiscale rechtspraak en regelgeving. Het Verzekerings-Archief, 120-123.

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2002). Fiscale rechtspraak en regelgeving. Het Verzekerings-Archief, 159-160.

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2002). Kroniek van de fiscale verzekeringsrechtspraak 2001. Het Verzekerings-Archief, 105-112.

 • Lange, P.M.C. de (2002). Normen zonder waarde. Weekblad voor Fiscaal Recht, 1567.

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2002). Rubriek fiscaal. Het Verzekerings-Archief, 39-40.

 • Lange, P.M.C. de (2002). Tijdsevenredigheid en de beschikbare premieregeling. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 134-138.

 • Lange, P.M.C. de, Dietvorst, G.J.B. & Kalkman, W.M.A. (2002). Pensioenmemo 2002. Deventer: Kluwer.

 • Lange, P.M.C. de (2002). Hoofdstukken pensioen: de theorie en pensioen: de praktijk. In Handboek administratie (losbladig). Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2002). Erfrecht. Serie Studiepockets Privaatrecht, 37. Deventer: Kluwer. (261 p.)

 • Mourik, M.J.A. van & Schols, F.W.J.M. (2002). Handboek nieuw erfrecht. Deventer: Kluwer. (595 p.)

 • Mourik, M.J.A. van, Verstappen, L.C.A., Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (2002). Nieuw Erfrecht Overgangsrecht. Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2002). Nieuw erfrecht. Serie Studiepockets Privaatrecht, 59. Deventer: Kluwer. (238 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2002). Art 1:88 BW in concernverband. Serie Van der Heijden Instituut, deel 69. In Concernverhoudingen (pp. 71-79). Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2002). Krachtens erfrecht. Joppe-bundel. In Met recht verkregen (pp. 131-141). Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (2002). De dood als fascinerend rechts feit onder nieuwe recht. Fiscaal Tijdschrift Vermogen.

 • Mourik, M.J.A. van (2002). Echtscheiding en verdeling als paulianens gebeuren; borgtocht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie.

 • Mourik, M.J.A. van (2002). Kantonrechter, minderjarigen en wettelijke verdeling. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6513, 836-837.

 • Mourik, M.J.A. van (2002). Regels voor verrekenbedingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 555-561.

 • Mourik, M.J.A. van (2002). Dubbel-pocket Erfrecht/Nieuw erfrecht. Serie Studiepockets privaatrecht, 64. Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van, Verstappen, L.C.A., Schols, B.M.E.M., Schols, F.W.J.M. & Burgerhart, W. (2002). Het nieuwe erfrecht in 204 vragen en antwoorden. Deventer: Kluwer. (145 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2002). Huwelijksvermogensrecht. Studiepockets Privaatrecht, 5. Deventer: Kluwer. (270 p.)

 • Mourik, M.J.A. van & Nuytinck, A.J.M. (2002). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (Studiereeks burgerlijk recht, 1). Deventer: Kluwer. (XXVII, 375 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2002). Had het nog beter gekund? . Bundel SDU. In Langst leve het nieuwe erfrecht (pp. 85-91).

 • Mourik, M.J.A. van, Freudenthal, M. & Schols, F.W.J.M. (2002). Comparative Law Study on Rules of Conflicts of Jurisdiction and Conflicts of Law concerning Wills and Auccessions in the Member States of the European Union: Pays-Bas. Brussels: European Commission: Justice and Home Affairs.

 • Mourik, M.J.A. van (2002). Het Nieuwe Erfrecht. Den Haag: BZZtóh. (159 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2002). Trouwen en scheiden. Den Haag: BZZtóh. (159 p.)

 • Nuytinck, A.J.M. (2002). Ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 24(4), 98-102.

 • Nuytinck, A.J.M. (2002). A short introduction to the new Dutch succession law. Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2002). De complexiteit van de gezagsregeling. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 24(7/8), 190-191.

 • Nuytinck, A.J.M. (2002). De levensloop van de particulier en het familie (vermogens) recht. In S.R.A. van Eijck & I.E.A. van de Velde-smidt (Eds.), Jaargids Persoonlijke Financiën 2002 (pp. 23-24).

 • Nuytinck, A.J.M. (2002). Juridische aspecten; Familie (vermogens) recht (hoofdstuk 6). In L.G.M. Stevens (Ed.), Handboek Financiële Planning (losbladige editie) (pp. 1-21 (suppl.).

 • Nuytinck, A.J.M. (2002). Juridische aspecten; Familie (vermogens) recht (hoofdstuk 6). In L.G.M. Stevens (Ed.), Handboek Financiële Planning (losbladige editie) (pp. 1-69 (Suppl.).

 • Nuytinck, A.J.M. (2002). Woonplaats, Burgerlijke stand, Huwelijk, Ontbinding van het huwelijk, Afstamming, Adoptie. In W.G. Huijgen, A.J.M. Nuytinck, L.C.A Verstappen & S.F.M. Wortmann (Eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (pp. 3-41). Den Haag: Koninklijke Vermande/Sdu uitgevers.

 • Nuytinck, A.J.M. (2002). [Bespreking van het boek De legitieme ontbloot of dood? leve de echtgenoot!]. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 24, 265-267.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2002). De wilsrechten van de art. 4:19 tot en met 22 NBW. De Notarisklerk, 79(1), 2-5.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. & Baggerman, E. (2002). Erfrecht. Syllabus, Intern rapport. Oudewater: Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2002). [Bespreking van het boek Verbintenissenrecht Deel 1. Contractenrecht]. De Notarisklerk, 79, 33-34.

 • Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (2002). Krijgt de legitimaris bericht? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 825-827.

 • Schols, B.M.E.M. (2002). Camille de 'vergeten' halfzus van 'Oom Willy'. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 377-378.

 • Schols, B.M.E.M. (2002). Column, Van de moordende onredelijke legitimaris die het erfdeel van oma niet waardig was. Nieuw Erfrecht, 62.

 • Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (2002). De klappen van de erfrechtelijke zweep. Nieuw Erfrecht, 32-37.

 • Schols, B.M.E.M. (2002). Een nieuw erfrechtelijk tijdperk: 'Alles kan, alles mag!'. In Plannen voor hierna... erven en schenken (pp. 25-41). Den Haag: Sdu.

 • Schols, B.M.E.M. (2002). Executeurs. Tekst & Commentaar. In Erfrecht (pp. 174-186). Deventer: Kluwer.

 • Schols, B.M.E.M. (2002). Nieuw erfrecht en...Wie staat er aan de poort van de rechtbank? De executeur-bindend adviseur! In Ars Notariatus CXIV (pp. 75-82). Deventer: Kluwer.

 • Schols, B.M.E.M. (2002). Notaire en/of Nachlassrichter? Een samenspel tussen boeldelnotaris en boedelrechter!. Bundel Ministerie van Justitie. In Langst leve het nieuwe erfrecht (pp. 73-79). Den Haag: Sdu.

 • Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (2002). Supplement(en) 2002. In B.M.E.M. Schols, F.W.J.M. Schols & W. Burgerhart (Eds.), Handboek estate planning (losbladig). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2002). Nog nieuwer erfrecht. Over de positie van het gezag- en voogdijkind in het nieuwe erfrecht. De Notarisklerk, 121-124.

 • Schols, F.W.J.M. (2002). Het erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten. In Erfrecht, Tekst & commentaar, (pp. 19-45). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2002). Nieuw erfrecht en... het nieuwe schenkingsrecht. In Ars Notariatus CXIV (pp. 23-30). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2002). A. Verbeke, De legitieme ontbloot of dood? leve de echtgenoot! (oratie KUB 2000) [Bespreking van het boek De legitieme ontbloot of dood? leve de echtgenoot!]. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 28-30.

 • Snijders, G.M.F. (2002). Naar een evenwichtige pacht, preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht. Agrarisch Recht, 192-209.

 • Snijders, G.M.F. (2002). Pacht en productierechten. Agrarisch Recht, 277-284.

 • Snijders, G.M.F. (2002). Biotechnology, property rights and the environment: towards a new legal order? In E. Hondius (Ed.), Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law (pp. 147-156). Antwerpen-Oxford-New York: Intersentia.

 • Snijders, G.M.F. (2002). BV en Pacht. Land- en Tuinbouwbulletin, 7-10.

 • Snijders, G.M.F. (2002). Niks 'leken' en 'democratie'. Nederlands Juristenblad, 1702-1703.

 • Verstraaten, R.T.G. (2002). Wijziging van recht van overgang met betrekking tot bij rechtspersonen ondergebrachte onroerende zaken. Stichting & Vereniging, 41-43.

 • Verstraaten, R.T.G. (2002). Belastingen van rechtsverkeer. Cursus Belastingrecht. Deventer: Kluwer. (265 p.)

 • Verstraaten, R.T.G. & Gils, H.S.A. van (2002). Deel 13: Wet op belastingen van Rechtsverkeer. In Fiscale encyclopedie De Vakstudie.

 • Verstraaten, R.T.G. (2002). De successiewet en de faciliteiten bij vererving en schenking van ondernemingsvermogen: een cijfermatige benadering. Kwartaalbericht Estate Planning, 4-12.

 • Verstraaten, R.T.G. & Gils, H.S.A. van (2002). Deel 13: Wet op belastingen van Rechtsverkeer. Supplementen 46,47 & 50. In Fiscale encyclopedie De Vakstudie.

 • Verstraaten, R.T.G. (2002). Levensverzekeringsovereenkomsten: fiscaalrechtelijke aspecten (deel II). In F. Sonneveldt & W.M. Kleijn (Eds.), Estate Planning (pp. 171-185). Den Haag: Koninklijke Vermande.

 • Vonken, A.P.M.J. (2002). Een internationaal ski-ongeval. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 391-394.

 • Vonken, A.P.M.J. (2002). Enkele IPR-perikelen bij een internationaal ski-ongeval. Verkeersrecht, 105-111.

 • Vonken, A.P.M.J. (2002). De Wet Conflictenrecht Afstamming. Supplement juni 2002. Losbladig. In S.F.M. Wortmann e.a. (Ed.), Personen- en familierecht (pp. 197-324). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2002). Naam, Huwelijk, Huwelijksontbinding, Afstamming, Kinderbescherming. Personen & familierecht. In Tekst & Commentaar (pp. 1443-1495, 1577). Deventer: Kluwer.

 • Vonken, A.P.M.J. (2002). Verordening bevoegdheid en erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake echtscheiding en gezag. Personen & familierecht. In Tekst & Commentaar (pp. 1537-1576). Deventer: Kluwer.


 • 2001

 • Aa, M. van der (2001). De minderjarige erfgenaam in het nieuwe erfrecht. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 23(10), 266-273.

 • Aa, M. van der (2001). Enkele opmerkingen over de renovatie van het huwelijksvermogensrecht. De Notarisklerk, 23-26.

 • Baggerman, E. (2001). De minderjarige erfgenaam in het nieuwe erfrecht. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 23(10), 266-273.

 • Baggerman, E. (2001). Het erfrecht bij versterf van de echtgenoot en de kinderen: de wettelijke verdeling. De Notarisklerk, 81-84.

 • Baggerman, E. (2001). Wijziging van het huwelijksvermogensrecht: de stand van zaken. De Notarisklerk, 223-226.

 • Burgerhart, W. & Hoogeveen, M.J. (2001). Bedrijfsopvolgingsplanning: stel niet uit tot morgen, wat u vandaag kunt doen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 161-173.

 • Burgerhart, W. (2001). Legitieme portie. Studiestof ten behoeve van KNB V-a in de cyclus Nieuw Erfrecht-cursussen voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In Nieuw erfrecht in 204 vragen.

 • Burgerhart, W. (2001). De executeur als entrepremur, of als bedrijfsopvolgingsingsregisseur? Nieuw Erfrecht, 63-66.

 • Burgerhart, W. (2001). De legitimaris, een schaap in wolfskleren. De Notarisklerk, 217-223.

 • Burgerhart, W. (2001). De legitimaris, van erfgenaam tot schuldeiser met een 'onaantrekkelijke' vordering. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 18-23.

 • Burgerhart, W. & Peeters, H.P.W.M. (2001). Gecertificeerd schenken. Het cadeau moet ingepakt blijven! Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 4-12.

 • Burgerhart, W. (2001). M.J.A. van Mourik, Nieuw Erfrecht, Studiepockets Privaatrecht no. 59, tweede druk, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000 [Bespreking van het boek Nieuw Erfrecht]. De Notarisklerk, 53.

 • Lange, P.M.C. de (2001). De DJA in de nieuwe Pensioenwet. Pensioen & Praktijk, 11(6), 21-24.

 • Lange, P.M.C. de (2001). Indexering, overschotten en tekorten. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 100-102.

 • Lange, P.M.C. de & Beelen, N. van (2001). Kroniek fiscale verzekeringsrechtspraak. Het Verzekerings-Archief, 78(2), 86-91.

 • Lange, P.M.C. de (2001). Overheidsingrijpen op het gebied van pensioen. Pensioen & Praktijk, 11(3), 10-15.

 • Lange, P.M.C. de (2001). Tussen wal en schip? Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 141-144.

 • Lange, P.M.C. de (2001). Oosenbrug e.a., Leidt pensioenrecht tot pensioenplicht [Bespreking van het boek Leidt pensioenrecht tot pensioenplicht]. Het Verzekerings-Archief, 193-194.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Aanvulling omzetting huwelijk in geregistreerd partnerschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 681-682.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Vermogensrechtelijke afwikkeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap en van een huwelijksvermogensrechtelijk verrekenstelsel na overlijden. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 182-187.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Verrekenen in het huwelijksvermogensrecht. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 21-29.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Gemeenschap. Monografieën Nieuw BW deel B-9. Deventer: Kluwer. (73 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Het notariaat en het bestuursrecht. Vriendenbundel, aangeboden aan prof. mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens. In W.J. van Boven, H.J.A.M. van Geest, C.P.J. Goorden, S. Hillegers & C.A.J.M. Kortmann (Eds.), HH in het (r)echt (pp. 121-125). Nijmegen: Ars Aequi Libri.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). P.H. Smits, Een critische beschouwing der Handeling voor gemeente rekening, diss. Amsterdam 1924 [Bespreking van het boek Een critische beschouwing der Handeling voor gemeente rekening]. Ondernemingsrecht. Effectenrecht, 8-10.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Column Monitoring. Notariaat Magazine, 1.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). De beschikkingsbevoegdheden van de vruchtgebruiker bij faillissement en (schuld)sanering van de hoofdgerechtigde. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 988.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). De geestelijk gestoorde en de estate planning. Kwartaalbericht Estate Planning, 4-6.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). De verhaalspositie van schuldeisers van de nalatenschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 787.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). In de legitieme gesteld. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1042.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Omzetting huwelijk in geregistreerd partnerschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 606-607.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Opvolgende verkrijging; waardestijging. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1064.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Periodiek verrekenbeding en BV-aandelen, twee HR-arresten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 309-310.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Samenwonenden, mede-eigendom en insolventie. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 391-392.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Schuldsanering en beneficiaire aanvaarding. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 661-662.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Uitlegging testament. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 975.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Volmacht en echtscheidingsconvenant. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 850.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Wie zijn de erfgenamen? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 989.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). De notariële ambachtsman en het marktgewoel. Guus Rieter: Notaris. Bundel t.g.v. het afscheid van mr. A.H.M. Rieter. Nijmegen: HTR. (23-32 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Notarieel recht. In Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen (pp. 27-29). Deventer: Tjeenk Willink.

 • Mourik, M.J.A. van (2001). Het nieuwe erfrecht. Den Haag: BZZtóh. (548 p.)

 • Nuytinck, A.J.M. (2001). Marokkaanse meisjes en de huwbare leeftijd. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 23(10), 257.

 • Nuytinck, A.J.M. (2001). Nieuw huwelijksvermogensrecht. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 23(4), 93.

 • Nuytinck, A.J.M. (2001). Reactie op de bijdrage "De notariële tussenkomst bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap" van mr. C.A. Kraan in WPNR (2001), 6465, p. 976-977. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 132(6468), 1025.

 • Nuytinck, A.J.M. (2001). De arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten. Onderneming en Recht, deel 22. In I.P. Asscher-Vonk, S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber & E. Loesberg (Eds.), Onderneming en werknemer (pp. 107-118). Zwolle: Tjeenk Willink.

 • Nuytinck, A.J.M. (2001). Juridische aspecten; Familie(vermogens)recht (hoofdstuk 6). Supplement 2. losbladig. In S.R.A. van Eijck & L.G.M. Stevens (Eds.), Handboek Financiële Planning (pp. 1-50). Deventer: Academie Financiële Planning.

 • Nuytinck, A.J.M. (2001). Juridische aspecten; Familie(vermogens)recht (hoofdstuk 6). Supplement 4. losbladig. In S.R.A. van Eijck & L.G.M. Stevens (Eds.), Handboek Financiële Planning (pp. 1-86). Deventer: Academie Financiële Planning.

 • Nuytinck, A.J.M. (2001). Juridische aspecten; Familie(vermogens)recht (hoofdstuk 6). Supplement 5. losbladig. In S.R.A. van Eijck & L.G.M. Stevens (Eds.), Handboek Financiële Planning (pp. 1-38). Deventer: Academie Financiële Planning.

 • Nuytinck, A.J.M. (2001). Luijten en het algemene vermogensrecht. Ars Notariatus CIX. In Luijten en Kleijn nader bekeken (pp. 15-21). Deventer: Kluwer.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. & Schoenmaker, F.A.M. (2001). De Natuurschoonwet 1928 en estate planning. Kwartaalbericht Estate Planning, 14-19.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2001). De 'nieuwe' Natuurschoonwet 1928 in werking getreden! De Notarisklerk, 21-23.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2001). De scheiding van Kerk en Staat en het huwelijk. Een column met notenapparaat. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 111-113.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2001). Prof. Van Velten schrijft geschiedenis. Een bespreking van het notariaat: inderdaad een elastisch ambt [Bespreking van het boek Het notariaat: inderdaad een elastisch ambt]. De Notarisklerk, 145-147.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2001). [Bespreking van het boek Handboek scheidingsbemiddeling]. De Notarisklerk, 53-55.

 • Schols, B.M.E.M. (2001). Het legatum per vindicationem in de gedaante van executeur-testamentair als 'Vermächtnisvollstrecker'. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 231-235.

 • Schols, B.M.E.M. (2001). De 'verplichte' begrafenisclausule. Nieuw Erfrecht, 14.

 • Schols, B.M.E.M. (2001). De executeur en zijn sterren. Nieuw Erfrecht, 58-62.

 • Schols, B.M.E.M. (2001). Erflater is dood, maar de executeur leeft; een vraag- en antwoordspel. Nieuw Erfrecht, 68, 72.

 • Schols, B.M.E.M. (2001). Het non-inferieure 'drugsbewind'. Nieuw Erfrecht, 67.

 • Schols, B.M.E.M. (2001). Neem gerust de krenten uit de pap. Kwartaalbericht Estate Planning, 21-22.

 • Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (2001). Verblijvingsbedingen bij partnerovereenkomsten en het nieuwe erfrecht; een reactie. Juridische Berichten voor het Notariaat, 14.

 • Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (2001). Supplement(en) 2001. In B.M.E.M. Schols, F.W.J.M. Schols & W. Burgerhart (Eds.), Handboek estate planning (losbladig). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2001). De nieuwe schenkingsregeling. Een gift voor estate planners?! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 146-151.

 • Schols, F.W.J.M. (2001). Waarom geen volkssuccessiewetgeving?! Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 3.

 • Schols, F.W.J.M. (2001). Nog nieuwer erfrecht, over de positie van het gezag- en voogdijkind in het nieuwe erfrecht. De Notarisklerk, 121-124.

 • Schols, F.W.J.M. (2001). Bewerking deel 2: hoofdstuk 6 en 7; deel 3; deel 8; bijlage 6. In Elsevier schenken & erven almanak 2001 (pp. 24-30, 36-82,). Amsterdam: Elsevier.

 • Schols, F.W.J.M. (2001). Guus Rieter notaris! In Naar 'notarieel accountmanagement' en een notarieel onderhoudscontract (pp. 60-66). Nijmegen: Hekkelman, Terheggen & Rieter.

 • Schols, F.W.J.M. (2001). Het nieuwe erfrecht: geen oude wijn uit 1838 in nieuwe zakken. In Erven en Estate Planning vanaf 2001 (pp. 31-43). Arnhem: Gouda Quint.

 • Snijders, G.M.F. (2001). Melkquotum en erfpacht: een reactie op de bijdrage van mr. G. Krale. Agrarisch Recht, 66-70.

 • Snijders, G.M.F. (2001). Bijzondere overeenkomsten, pacht. Asser-serie, deel 5.II.b. Deventer: Tjeenk Willink. (?? p.)

 • Verstraaten, R.T.G. (2001). Certificering en decertificering van (fictieve) onroerende zaken. Stichting & Vereniging, 29-34.

 • Verstraaten, R.T.G. (2001). De positie van stichtingen, verenigingen en doelvermogens in de Successiewet 1956. Stichting & Vereniging, 129-134.

 • Verstraaten, R.T.G. (2001). Discussies betreffende de toepassing van artikel 13a Successiewet. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 25-29.

 • Verstraaten, R.T.G. (2001). Herstructurering Successiewet: beoogde regeling voor partners. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 803-806.

 • Verstraaten, R.T.G. (2001). Levensverzekeringsovereenkomsten; fiscaalrechtelijke aspecten, bewerking van hfdst. 5, deel II: Schenkings- en successierecht. In Estate planning (pp. 153-168). Den Haag: Vermande.

 • Verstraaten, R.T.G. (2001). deel van bewerking van de supplementen 43 t/m 45. Deel 14: Wet op belastingen van rechtsverkeer en Registratiewet. In Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer (losbladig).

 • Verstraaten, R.T.G. (2001). Het begrip schenking in de zin van de Successiewet 1956. Ars Notariatus CXI. Deventer: Kluwer.

 • Verstraaten, R.T.G. (2001). Nieuw erfrecht en notariële belastingen - Voorstellen tot aanpassing wetgeving. Kwartaalbericht Estate Planning, 6-11.

 • Vonken, A.P.M.J. (2001). Een internationaal verkeersongeval: de rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar. Verkeersrecht, 309-313.

 • Vonken, A.P.M.J. (2001). Interlandelijke adoptie. Supplement 148. losbladig. In Personen- en Familierecht (pp. 1-78). Deventer: Kluwer.


 • 2000

 • Aa, M. van der (2000). Fidei-Commis in het huidige en in het Nieuwe Erfrecht. De Notarisklerk.

 • Baggerman, E. (2000). Andere wettelijke rechten van de langstlevende echtgenoot. De Notarisklerk.

 • Burgerhart, W. (2000). Erfrechtelijk rekenwerk bij een beroep op een 'bloot-eigendomswilsrecht'. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 798-800.

 • Mourik, M.J.A. van, Verstappen, L.C.A., Schols, B.M.E.M. & Waaijer, F. (2000). Handboek Nieuw Erfrecht. Deventer: Tjeenk Willink. (548 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2000). Nieuw Erfrecht. Studiepocket privaatrecht . Deventer: Tjeenk Willink. (222 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (2000). Aandelen en nieuw erfrecht. Van Schilfgaarde Bundel. In A-T-D (pp. 315-321). Deventer: Tjeenk Willink.

 • Mourik, M.J.A. van (2000). Der Erwerbe einen Immobilien in den Niederlanden, Der Immobilienerwerb im Ausland. In (...) (pp. 40-96). Bochum: Deutsches Anwaltsinstitut.

 • Mourik, M.J.A. van (2000). De familiestichting. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 3.

 • Mourik, M.J.A. van (2000). Het nieuwe erfrecht. Fiat Justitia, 18 e.v..

 • Mourik, M.J.A. van (2000). Het nieuwe erfrecht. Den Haag: BZZtóh. (159 p.)

 • Nuytinck, A.J.M. (2000). Das neue Personen- und Familienrecht in den Niederlanden. Das Standesamt, 72-75.

 • Nuytinck, A.J.M. (2000). De gevolgen van het nieuwe erfrecht voor Boek 1 BW. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 243-244.

 • Nuytinck, A.J.M. (2000). Recente ontwikkelingen in het Nederlandse personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Tijdschrift voor Privaatrecht, 969-1034.

 • Nuytinck, A.J.M. (2000). Scheiden zonder rechter. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 25.

 • Nuytinck, A.J.M. (2000). De Wet openstelling huwelijk en de Wet adoptie door personen van hetzelfde geslacht. Van Mourik Bundel. In S.C.J.J. Kortmann (Ed.), Yin Yang (pp. 213-222). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (2000). Homohuwelijk en adoptie door homoparen anno 2000: gaat de Nederlandse wetgever te snel?. Leuven: Leuven University Press.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2000). Bezitseis van 25 jaar schiet doel voorbij. Kritiek op een belangrijke noviteit en de 'nieuwe' Natuurschoonwet. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 502-503.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2000). Congresbespreking: de onwaardigheid in het nieuwe erfrecht. De Notarisklerk, 182-184.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2000). Het oude zakelijke recht van de Dertiende Penning ( Ars Notariatus XCVI). Deventer: Kluwer.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2000). 'Peccatum non dimittitur'. Notariaat en de overheid: overheidstoezicht op het notariaat en de notarissen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 75-77.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (2000). [Bespreking van het boek Register Notariorum. De notarissen van het Hof van Holland 1525-1811]. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 547-548.

 • Schols, B.M.E.M. (2000). Hoofdstukken XIV, XV en XVI. In Handboek Nieuw Erfrecht (pp. 183-202). Zwolle: Tjeenk-Willink.

 • Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (2000). De kraaienmars schalt na: Opening van overbedelingsvorderingen (toch) verstoord door vruchtgebruik?! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 360-363.

 • Schols, B.M.E.M. (2000). Het 'Testament van de 21e Eeuw'. Nieuw Erfrecht.

 • Schols, B.M.E.M. (2000). Van de executeur in vorm, geen getuige is geen getuigen en is de 'papieren schenking' nog wel van papier? Nieuw Erfrecht.

 • Schols, B.M.E.M. (2000). Van begrafenisexecuteur tot turbo-executeur, in Yin-Yang. Bundel opstellen op 12 mei aangeboden aan prof. mr. M.J.A. van Mourik i.v.m. 25 jarig ambtsjubileum. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. (7 p.)

 • Schols, F.W.J.M. (2000). Das nächste Blut erbt das Gut; Is het zonder bloed ook goed?! Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 254-257.

 • Schols, F.W.J.M. (2000). Finaal wederkerig verrekenbeding en quasi-legaat, een nadere overpeinzing. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 377-379.

 • Schols, F.W.J.M. (2000). Het finaal wederkerig verrekenbeding werkend bij overlijden als quasi-legaat?! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 3-6.

 • Schols, F.W.J.M. (2000). Ouders en kinderen van hele en halve bedden; nogmaals het nieuwe versterferfrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 389-390.

 • Schols, F.W.J.M. (2000). Voorkomen is beter dan genezen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 439-441.

 • Schols, F.W.J.M. (2000). Hoofdstuk VI: De uiterste wilsbeschikking in het algemeen. In Handboek Nieuw Erfrecht (pp. 83-99). Zwolle: Tjeenk-Willink.

 • Schols, F.W.J.M. (2000). Hoofdstuk VII: De uiterste wilsbeschikking in het bijzonder. In Handboek Nieuw Erfrecht (pp. 109-113). Zwolle: Tjeenk-Willink.

 • Schols, F.W.J.M. (2000). Hoofdstuk VIII: Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen trekken. In Handboek Nieuw Erfrecht (pp. 115-182). Zwolle: Tjeenk-Willink.

 • Schols, F.W.J.M. (2000). Over de cautio van Socinus en de niet-opeisbaarheidsclausule. Van Mourik Bundel. In Yin Yang (pp. 285-291). Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (2000). Supplement(en) 2000. In Handboek estate planning (losbladig). Deventer: Kluwer.

 • Struycken, A.V.M. (2000). Brusselse schaduwen over Den Haag. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 735-745.

 • Struycken, A.V.M. (2000). Le droit religieux et son application par les juridictions civiles. In Religion in Comparative Law at the Dawn of the 21st Century (pp. 416-438). International Academy of International Law.

 • Struycken, A.V.M. (2000). Noot bij: HR . (1999, September 03), AA 2000-12, p.899-906.

 • Struycken, A.V.M. (2000). Noot bij: HvJ EG . (1998, November 17), AA 2000-7/8, p.575-586.

 • Verstraaten, R.T.G. (2000). De voorstellen van de commissie-Moltmaker op het punt van de fictiebepalingen voor het successierecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie.

 • Verstraaten, R.T.G. (2000). Het rapport Moltmaker en de fictiebepalingen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 4.

 • Verstraaten, R.T.G. (2000). Relatievormen en het rapport van de commissie-Moltmaker. Weekblad voor Fiscaal Recht, 761-767.

 • Verstraaten, R.T.G. (2000). De trust naar Anglo-Amerikaans recht en de Successiewet. Van Mourik Bundel. In Yin Yang (pp. -8). Deventer: Kluwer.


 • 1999

 • Burgerhart, W. (1999). Bedrijfsopvolging en Boek 4 NBW. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 297-301.

 • Burgerhart, W. (1999). De nieuwe schenkingsregeling, een verrijking voor de notariële praktijk?! De Notarisklerk, 247-251.

 • Burgerhart, W. (1999). De nieuwe schenkingsregeling, een verrijking voor de notariële praktijk?! De Notarisklerk, 271-272.

 • Burgerhart, W. (1999). Is 'inbreng' een fait accompli? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 798-800.

 • Burgerhart, W. (1999). Schenken onder titel 7.3 NBW. Kwartaalbericht Estate Planning, 2, 11-16.

 • Lange, P.M.C. de (1999). De fiscale behandeling van pensioenen na "Witteveen". Het Verzekerings-Archief.

 • Lange, P.M.C. de (1999). De wijziging van de PSW in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht. Het Verzekerings-Archief.

 • Lange, P.M.C. de (1999). Verplichtstelling van bedrijfspensioenfondsen in het licht van de Europese mededingingsregels. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken.

 • Lange, P.M.C. de (1999). Wetsontwerp PSW 1,5de fase. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken.

 • Lange, P.M.C. de (1999). Belastingheffing over pensioenen in Europa. Rapport van de Cie. Pensioenen Internationaal van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 209..

 • Lange, P.M.C. de (1999). Subjectief Pensioenrecht . Nijmegen: KUN.

 • Lange, P.M.C. de (1999). Noot bij: HR . (1999, Juni 23), PJ 1999-, 84 , (nr. 33.330, juni 1999))..

 • Lange, P.M.C. de (1999). Noot bij: HR . (1999, Juni 30), PJ 1999-, 85 , (nr. 33.393, juni 1999))..

 • Lange, P.M.C. de (1999). Noot bij: HR . (1999, Februari 10), PJ 1999-, 46 , (rolnr. 33.217))..

 • Mourik, M.J.A. van (1999). De rechtsgevolgen van een huwelijk gesloten met innerlijk voorbehoud. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 25-28.

 • Mourik, M.J.A. van (1999). Herziening van het preventief toezicht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 99-103.

 • Mourik, M.J.A. van (1999). Inkorting bij OBV en wettelijke verdeling. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 51-52.

 • Mourik, M.J.A. van (1999). Nieuw Erfrecht, Overgangsrecht en anticipatie . Deventer: Tjeenk Willink. (98 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (1999). Nieuw Erfrecht. Studiepocket privaatrecht . Deventer: Tjeenk Willink. (202 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (1999). Schenking en gift naar nieuw recht. In Handboek Nieuw Erfrecht (pp. -72). Deventer: Tjeenk Willink.

 • Mourik, M.J.A. van (1999). Wettelijke en contractuele vormgeving van affectieve relaties. In VPFA-Millenniumbundel (pp. 59-68).

 • Mourik, M.J.A. van (1999). De stichting tot afwikkeling van een nalatenschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 798.

 • Nuytinck, A.J.M. (1999). De Eerste Kamer en het nieuwe erfrecht. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 25 e.v..

 • Nuytinck, A.J.M. (1999). Familierechtelijke aspecten van het nieuwe erfrecht bij versterf. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 6-11.

 • Nuytinck, A.J.M. (1999). Het verslag van de Eerste Kamer inzake het nieuwe erfrecht: een eenzijdig stuk! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 445-447.

 • Nuytinck, A.J.M., Huijgen, W.G., Verstappen, L.C.A. & Wortmann, S.F.M. (1999). Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht . Lelystad: Koninklijke Vermande. (xvi + 365 p.)

 • Schols, B.M.E.M. (1999). L'executeur-testamentaire est mort, es lebe der Testamentsvollstrecker! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 745-750.

 • Schols, B.M.E.M. (1999). Executele Hfdst. XIV, Testamentair Bewind Hfdst. XI, Vereffening Hfdst. XVI. Overgangsrecht en Anticipatie. In Handboek Nieuw Erfrecht. Deventer: Tjeenk Willink.

 • Schols, B.M.E.M. (1999). Hoe super is het superturbotestament? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 471-474.

 • Schols, F.W.J.M. (1999). Hoofdstuk II, De Schenking terzake des doods. In Schenking en Gift naar nieuw recht (pp. 25-38). Deventer: Tjeenk Willink.

 • Schols, F.W.J.M. (1999). Hoofdstuk III, Andere quasi-legaten. In Schenking en Gift naar nieuw recht (pp. 39-51). Deventer: Tjeenk Willink.

 • Schols, F.W.J.M. (1999). Hoofdstuk VI, De uiterste wilsbeschikking in het algemeen. Overgangsrecht en Anticipatie. In Handboek Nieuw Erfrecht (pp. 27-34). Deventer: Tjeenk Willink.

 • Schols, F.W.J.M. (1999). Hoofdstuk VII, De uiterste wilsbeschikking in het bijzonder. Overgangsrecht en Anticipatie. In Handboek Nieuw Erfrecht (pp. 35-47). Deventer: Tjeenk Willink.

 • Schols, F.W.J.M. (1999). Hoofdstuk VIII, Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel kunnen genieten. Overgangsrecht en Anticipatie. In Handboek Nieuw Erfrecht (pp. 49-50). Deventer: Tjeenk Willink.

 • Schols, F.W.J.M. (1999). Eerste hulp bij erfrechtelijke berekeningen (II). De Notarisklerk, 3-6.

 • Schols, F.W.J.M. (1999). Het nieuwe versterf-erfrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2-7.

 • Schols, F.W.J.M. (1999). Het systeem van de legitieme in kort bestek. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 228-230.

 • Schols, F.W.J.M. (1999). Ik-vader-clausule, een zegen?! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 147-149.

 • Schols, F.W.J.M. (1999). Van een goede suggestie en appels met peren, een naschrift. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 421-422.

 • Schols, F.W.J.M. (1999). Supplement(en). In Handboek estate planning (losbladig). Deventer: Kluwer.

 • Struycken, A.V.M. (1999). Enkele opmerkingen over vertegenwoordiging vanuit de gezichtshoek van het IPR. Serie Onderneming en Recht, deel 17. In S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber & J.A.M. Strens-Meulemeester (Eds.), Vertegenwoordiging en Tussenpersonen (pp. 213-222 ). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.

 • Struycken, A.V.M. (1999). Interpretation of Treaties. In W.P Heere (Ed.), International Law and The Hague's 750th Anniversary (pp. 135-137). Den Haag: T.M.C. Asser Press.

 • Verstraaten, R.T.G. (1999). De Nederlandse successiebelastingen. Deventer: Gouda Quint bv. (319 p.)

 • Verstraaten, R.T.G. (1999). Overdrachts- en kapitaalsbelasting . Deventer: Gouda Quint. (267 p.)

 • Verstraaten, R.T.G. (1999). Levensverzekeringen en de Nederlandse Successieweg 1956. In F Sonnevelt & W.M. Kleijn (Eds.), Estate planning (pp. 155-169). Lelystad: Vermande.

 • Verstraaten, R.T.G. (1999). Successiewet en Wet op belastingen van rechtsverkeer. In K.M. Braun (Ed.), Introductie tot het Nederlands belastingrecht (pp. 165-186 ). Deventer: Kluwer.


 • 1998

 • Burgerhart, W. (1998). Samenloop schenkingsrecht-overdrachtsbelasting; de regels zijn weer duidelijk. De Notarisklerk.

 • Burgerhart, W. (1998). Samenloop schenkingsrecht-overdrachtsbelasting; de regels zijn weer duidelijk. De Notarisklerk, 199-200.

 • Janssen, M.A.J.G. (1998). Echtscheiding op Curaçao. Advocatenblad, 663-665.

 • Lange, P.M.C. de (1998). Grenzeloos Pensioen. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 161-164.

 • Lange, P.M.C. de (1998). Jaaroverzicht fiscale rechtspraak 1997. Het Verzekerings-Archief.

 • Mourik, M.J.A. van (1998). De beleggingsvisie. Advocatenblad, 133-134.

 • Mourik, M.J.A. van (1998). De ontwikkelingen in de praktijk der huwelijkse voorwaarden. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 115-123.

 • Mourik, M.J.A. van (1998). Het vervalbeding in Huwelijkse voorwaarden na Rensing-Polak. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 785-786.

 • Mourik, M.J.A. van (1998). Legaat, verdeling en overdrachtsbelasting. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 228.

 • Mourik, M.J.A. van & Verstraaten, R.T.G. (1998). Overdrachtbelasting en de afwikkeling van economische eigendom overdrachten van voor 1 januari 1995. Weekblad voor Fiscaal Recht.

 • Mourik, M.J.A. van (1998). Overgangsrecht en anticipatie betreffende het nieuwe langstlevende-erfrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 181-182.

 • Mourik, M.J.A. van (1998). Rechtskeuze in huwelijksvoorwaarden, Reactie. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 622.

 • Mourik, M.J.A. van (1998). Verblijvingsbeding en legitimarissen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 293.

 • Mourik, M.J.A. van (1998). Huwelijksvermogensrecht. Studiepocket 9e druk. Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van & Nuytinck, A.J.M. (1998). Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht. Studiereeks burgerlijk recht . Deventer: Tjeenk Willink.

 • Mourik, M.J.A. van (1998). De onderneming en het nieuwe versterferfrecht. Moltmaker Bundel. In Vorm en Norm (pp. 153-163).

 • Mourik, M.J.A. van (1998). De versterferfrechtelijke positie van een echtgenoot: van (kinds)deel (1923) naar algeheel (1998). Opstellen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. In Y. Buruma, E.C. Coppens, C.A. Groenendijk, J.C.M. Leijten, A.A. Quaedvlieg & P.M. Veder en H.C.M. de Bakker (Eds.), Recht door de eeuw (pp. 283-291 ). Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (1998). Hoofdstukken 1 t/m 5, 11 en 17. In Handboek Nieuw Erfrecht. Deventer: Tjeenk Willink.

 • Mourik, M.J.A. van (1998). Procesdossier Herziening erfrecht. In Tekstuitgave Erfrecht boek IV. Deventer: Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (1998). Noot bij: Hof Amsterdam. (1997, November 20), WPNR 1998-, 6306, p.198-199.

 • Nuytinck, A.J.M. (1998). Wettelijke vertegenwoordiging van minderjarigen en vernieuwd familierecht. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 173.

 • Nuytinck, A.J.M. (1998). Personen- en familierecht anno 1923, 1948, 1973 en 1998. Opstellen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. In Y. Buruma, E.C. Coppens, C.A. Groenendijk, J.C.M. Leijten, A.A. Quaedvlieg & P.M. Veder en H.C.M. de Bakker (Eds.), Recht door de eeuw (pp. 303-315). Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (1998). Personen- en familierecht tussen 1973 en 1998. t.g.v. 25-jarig bestaan Juridisch Post-Academisch Onderwijs Rotterdam. In Zilver voor de Gouden Formule, Ontwikkelingen in het Recht tussen 1973 en 1998 (pp. 283-291). Rotterdam: EUR, Opleidingscentrum voor Recht en Praktijk.

 • Roes, J.S.L.A.W.B. (1998). Geschiedenis van het Latijnse openbare notariaat: een bibliografisch overzicht.. (41 p.)

 • Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (1998). De ouderlijke boedelverdeling heeft de kraaienmars nog niet geblazen (I) en II. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 390-392.

 • Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (1998). De ouderlijke boedelverdeling heeft de kraaienmars nog niet geblazen (I) en II. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 369-370.

 • Schols, B.M.E.M. (1998). De voorwaardelijke obv onvoorwaardelijk ofwel de weg naar de vrijheid geopend! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 223-225.

 • Schols, B.M.E.M. (1998). Geen paniek aan de verdelingstafel! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 439-440.

 • Schols, B.M.E.M. (1998). Gouden tijden voor de executeur-testamentair! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 573-574.

 • Schols, B.M.E.M. (1998). Van de pastoor en zijn huishoudster. De Notarisklerk.

 • Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (1998). Vervaltermijn op afroep als tax-plannings-tool? Fiscale Berichten voor het Notariaat.

 • Schols, B.M.E.M., Schols, F.W.J.M. & Burgerhart, W. (1998). Handboek Estate Planning. Deventer: Kluwer.

 • Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (1998). Handboek Nieuw Erfrecht. Deventer: Kluwer.

 • Schols, F.W.J.M. (1998). De kogel door de erfrechtelijke kerk. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht.

 • Schols, F.W.J.M. (1998). Geregistreerd partnerschap en gezamenlijke gezagregeling, een nieuw duo. De Notarisklerk, 55-58.

 • Schols, F.W.J.M. (1998). Gezamenlijk gezag en gezamenlijke voogdij, een goed begin van het nieuwe jaar. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1-5.

 • Struycken, A.V.M. (1998). Internationaal privaatrecht 1923-1998. Opstellen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. In Y. Buruma, E.C. Coppens, C.A. Groenendijk, J.C.M. Leijten, A.A. Quaedvlieg & P.M. Veder en H.C.M. de Bakker (Eds.), Recht door de eeuw (pp. 363-378). Deventer: Kluwer.

 • Struycken, A.V.M. (1998). La contribution de l�Académie au développement de la science et de la pratique du droit international privé. In Académie de droit international, 75 (pp. 61-104).

 • Struycken, A.V.M. (1998). Le droit réligieux et son application par les juridictions civiles et religieuses. Fifteenth International Congress of Comparative Law. In E.H Hondius (Ed.), Netherlands Reports (pp. 71-90 ). Antwerpen/Groningen: Intersentia.

 • Verstappen, L.C.A. (1998). Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde, Gevolgen van erfopvolging, en Aanvaarding en verwerping. In B.M.E.M Schols & F.W.J.M. Schols (Eds.), Handboek Nieuw Erfrecht (pp. 136-17). Deventer: Tjeenk Willink.

 • Verstappen, L.C.A. (1998). Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde, Gevolgen van erfopvolging, en Aanvaarding en verwerping. In B.M.E.M Schols & F.W.J.M. Schols (Eds.), Handboek Nieuw Erfrecht (pp. 256-272). Deventer: Tjeenk Willink.

 • Verstappen, L.C.A. (1998). Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde, Gevolgen van erfopvolging, en Aanvaarding en verwerping. In B.M.E.M Schols & F.W.J.M. Schols (Eds.), Handboek Nieuw Erfrecht (pp. 273-307 ). Deventer: Tjeenk Willink.

 • Verstraaten, R.T.G. (1998). Fiscale aspecten van het komende versterferfrecht (I) en (II). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 754-757.

 • Verstraaten, R.T.G. (1998). Fiscale aspecten van het komende versterferfrecht (I) en (II). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 740-742.

 • Verstraaten, R.T.G. & Mourik, M.J.A. van (1998). Overdrachtsbelasting en de afwikkeling van economische eigendomsoverdrachten van vóór 1 april 1995. Weekblad voor Fiscaal Recht, 1834-1842.

 • Waaijer, B.C.M. (1998). VI.3 (Vorm van uiterste willen) en hoofdstuk X (De legitieme portie). In Handboek Nieuw Erfrecht. Deventer: Tjeenk Willink.


 • 1997

 • Burgerhart, W. (1997). Recht van schenking en overdrachtsbelasting; samenloop en de afloop daarvan. De Notarisklerk, 23-26.

 • Mourik, M.J.A. van (1997). Artikel 1:88 lid 1 letter a BW en de aan een BV toebehorende echtelijke woning. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 157-161.

 • Mourik, M.J.A. van (1997). Contra-garantie en artikel 1:88 BW. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 11-12.

 • Mourik, M.J.A. van (1997). De meeslepende avonturen van de langstlevende echtgenoot (IV). Nederlands Juristenblad, 839-845.

 • Mourik, M.J.A. van (1997). Geregistreerd partnerschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 225-226.

 • Mourik, M.J.A. van (1997). Het gezin in het burgerlijk vermogensrecht, waaronder het erfrecht, en het belastingrecht. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 158, 145-155.

 • Mourik, M.J.A. van (1997). Het nieuwe langstlevende erfrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 291-303.

 • Mourik, M.J.A. van (1997). Rechtsdecadentie. Nederlands Juristenblad, 2020-2021 .

 • Mourik, M.J.A. van (1997). Turbulentie in het Familierecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 357-400.

 • Mourik, M.J.A. van (1997). Gemeenschap. Serie Monografiën NBW Boek 9. Kluwer: Deventer. (68 p.)

 • Mourik, M.J.A. van & Verstappen, L.C.A. (1997). Handboek voor het Nederlands vermogensrecht bij echtscheiding. Deventer: Tjeenk Willink. (585 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (1997). Studiepocket Erfrecht . Zwolle: Tjeenk Willink. (277 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (1997). De legitieme portie (Réserve) in Nederland. Deel I rechtsvergelijking. In De erfrechtelijke reserve in vraag gesteld (pp. 13-36).

 • Nuytinck, A.J.M. (1997). Adoptie door duomoeders? Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 239.

 • Nuytinck, A.J.M. (1997). Vijftig jaren voorstellen voor een nieuw erfrecht; het einde in zicht? Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 105.

 • Nuytinck, A.J.M. (1997). De invloed van het algemene vermogensrecht op het familie(vermogens)recht. Van Dunné Bundel. In Miscellanea jurisconsulto vero dedicata (pp. 307-318 ).

 • Nuytinck, A.J.M. (1997). Noot bij: HR . (1997, September 05), AA 1997-, (NJ 1998/686)). p.870-875.

 • Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (1997). Testamentenpraktijk wordt alsnog gespaard van fiscaal genot; een reactie (met naschrift voor Prof.dr. T.A. Blokland). Weekblad voor Fiscaal Recht, 1143-1147.

 • Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (1997). �Tijdelijke Paniek�: erfrechtelijke of fiscale dogmatiek? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143-146.

 • Schols, F.W.J.M. (1997). De wetgeving tijdelijke genotsrechten: een nieuw gevaar voor de �ik-opa clausule�. De Notarisklerk, 104-106.

 • Schols, F.W.J.M. (1997). Verzorgingstestament weldra minder noodzakelijk in groep 1. De Notarisklerk, 50-53.

 • Struycken, A.V.M. (1997). Noot bij: HR . (1996, December 13), NJ 1997-, 469, (Ook in: Netherlands International Law Review 1997, Vol. XLIV, p. 244-253, p. 426))..

 • Verstappen, L.C.A. (1997). De turbo-legitieme. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 649-651.

 • Verstappen, L.C.A. (1997). Het geregistreerd partnerschap. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 274.

 • Verstappen, L.C.A. (1997). Noot bij: HR . (1997, Februari 21), FJR 1997-11, (zie ook RvdW 1997/51)). p.240.

 • Verstappen, L.C.A. (1997). Noot bij: HR . (1997, Maart 28), FJR 1997-11, (zie ook RvdW 1997/83)). p.240.

 • Waaijer, B.C.M. (1997). De kantoormedewerker als gevolmachtigde bij het passeren van akten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 103-106.

 • Waaijer, B.C.M. (1997). Aandeelhoudersovereenkomsten. Ars Notariatus deel LXXVIII. Deventer: Kluwer. (96 p.)


 • 1996

 • Bod, Th.L.J. (1996). De spanning tussen het alimentatierecht en het verdelen van de waarde van pensioenrechten bij helfte. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 496-502.

 • Bod, Th.L.J. (1996). Het juridische kader van pensioen. Preadvies voor de ledenvergadering van de Vereniging voor Pensioenrecht, publicatie nr. 8 van de Vereniging voor Pensioenrecht. Kluwer.

 • Mourik, M.J.A. van (1996). Afdracht koopprijs bij wettelijke gemeenschap van goederen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 855.

 • Mourik, M.J.A. van (1996). Combinatie vruchtgebruik en OBV (naschrift). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 93-94 .

 • Mourik, M.J.A. van (1996). De toestemming van art. 1:88 BW en het erfrecht (reactie). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 79-80 .

 • Mourik, M.J.A. van (1996). De uiterste wilsbeschikking als rechtshandeling. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 147-150.

 • Mourik, M.J.A. van (1996). Eenzijdig verrekenbeding en vervalbeding. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 533-534.

 • Mourik, M.J.A. van (1996). Gedachten over erfovereenkomsten en gemeenschappelijke testamenten. , 213-223.

 • Mourik, M.J.A. van (1996). Gezamenlijke inbreng. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 328.

 • Mourik, M.J.A. van (1996). Hoge Raad: beroep op vervalbeding bij periodiek verrekenbeding onaanvaardbaar. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 121-122.

 • Mourik, M.J.A. van (1996). Langstlevende testamenten en huwelijkse voorwaarden. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 245-248.

 • Mourik, M.J.A. van (1996). Nogmaals over handelings(on)bekwaamheid en de kantonrechter. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 626-627.

 • Mourik, M.J.A. van (1996). Ondernemingsvermogen en aandelen bij beperkte gemeenschappen van goederen en verrekenstelsels. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 747-751.

 • Mourik, M.J.A. van (1996). Ouderlijke boedelverdeling vomt basis voor het nieuwe versterferfrecht! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 243-244.

 • Mourik, M.J.A. van (1996). Uitsluitingsclausule en Overlevingsclausule. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 510-511.

 • Mourik, M.J.A. van (1996). Die Abwicklung eines Erbfalls in den Niederlanden und die Gestaltung von letztwilligen . Verfügungen deutscher Staatsangehörigen bsw. bei Deutschen Nachlaßvermögen in den Niederlanden. Bochum: Deutsches Anwaltsinstitut .

 • Mourik, M.J.A. van (1996). Huwelijksvermogensrecht. Zwolle: Tjeenk Willink. (252 p.)

 • Nuytinck, A.J.M. (1996). Het hete hangijzer van het homohuwelijk. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 125 e.v..

 • Nuytinck, A.J.M. (1996). Reactie naar aanleiding van het artikel van mr. G.G. Zwanikken, "Toeziende voogdij en slordige wetgeving". Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 438-439.

 • Nuytinck, A.J.M. (1996). De nieuwe regeling van de handelings(on)bekwaamheid van de minderjarige. Struycken Bundel. In Op Recht (pp. 233-241). Zwolle: Tjeenk Willink.

 • Nuytinck, A.J.M. (1996). Gelijke behandeling van man en vrouw in het personen- en familierecht. Serie Ars Notariatus, deel LXXV. Deventer: Kluwer.

 • Nuytinck, A.J.M. (1996). Van huwelijksvermogensrecht naar samenlevingsvermogensrecht? Serie Ars Notariatus, deel LXX. Deventer: Kluwer.

 • Schols, B.M.E.M. (1996). Een fiscale tijdbom onder het �turbo-testament�. De Notarisklerk, 203-205.

 • Schols, B.M.E.M. (1996). Geen paniek aan de verdelingstafel! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 439-440.

 • Schols, B.M.E.M. (1996). Nogmaals: Wie zal �mijn echtgenote� zijn? De Notarisklerk, 169-170.

 • Schols, B.M.E.M. & Schols, F.W.J.M. (1996). Vervaltermijn op afroep als tax-planningstool? Fiscale Berichten voor het Notariaat.

 • Schols, B.M.E.M. (1996). Wie zal �mijn echtgenote� zijn? De Notarisklerk, 3-6.

 • Schols, F.W.J.M. (1996). De kogel door de erfrechtelijke kerk. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht.

 • Schols, F.W.J.M. (1996). Eerste hulp bij erfrechtelijke berekeningen. De Notarisklerk.

 • Schols, F.W.J.M. (1996). Het gunstig stemmen van de kantonrechter, enkele aandachtspunten bij estate-planning bij geestelijk gestoorde kinderen. De Notarisklerk, 68-71.

 • Schols, F.W.J.M., Mourik, M.J.A. van & Verstappen, L.C.A. (1996). Verslag onderzoek langstlevende testamenten en huwelijkse voorwaarden. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 245-248.

 • Schols, F.W.J.M. & Mourik, M.J.A. van (1996). IPR-Internationaal successie- en schenkingsrecht. In Congresbundel Notariëlle Rechtsverkehr mit die Niederlanden.

 • Snijders, G.M.F. (1996). Noot bij: Hof Arnhem (Pachtkamer). (1995, November 21), AR 1996-, 4806.

 • Struycken, A.V.M. (1996). Distributie bepaalt attributie. Vuistregel en kern van een goed hanteerbaar rechtsmachtmodel, preadvies voor de studiedag op 26 januari 1996 te �s-Gravenhage, georganiseerd vanuit het T.M.C. Asser Instituut, speciale aflevering van Nederlands Internationaal Privaatrecht. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 19-43.

 • Struycken, A.V.M. (1996). Veelheid van rechtsbronnen: één IPR? Ars Aequi, 45(5), 347-354.

 • Struycken, A.V.M. (1996). La signification dans l�espace européen. In Congresbundel La cooperazione giudiziaria nell�Europa dei cittadini (pp. 91-106). Rome: Ministero di grazia e giustrizia.

 • Struycken, A.V.M. (1996). Régimes matrimoniaux - banc d�essai de la codification du droit international privé. Liber Amicorum Georges A.L. Droz. In A Borrás (Ed.), E Pluribus Unum (pp. 445-460). The Hague: Kluwer Law International.

 • Verstappen, L.C.A.. Rechtsopvolging onder algemene titeL. Nijmegen (Kluwer: Deventer). Prom./coprom.: .

 • Verstappen, L.C.A. (1996). De stichting tot afwikkeling van een nalatenschap, deel I en II. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 856-857.

 • Verstappen, L.C.A. (1996). De stichting tot afwikkeling van een nalatenschap, deel I en II. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 839-845.

 • Verstappen, L.C.A. (1996). Overneming van echtsverhoudingen zoals overeenkomsten en het doorgeven van een volmacht aan een opvolgend gevolmachtigde, deel I en II. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 329-331.

 • Verstappen, L.C.A. (1996). Overneming van echtsverhoudingen zoals overeenkomsten en het doorgeven van een volmacht aan een opvolgend gevolmachtigde, deel I en II. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 304-306 .

 • Waaijer, B.C.M. (1996). De taak van de notaris bij intern werkende, statutaire beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van vertegenwoordiges van kapitaalvennootschappen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 210-213.

 • Waaijer, B.C.M. (1996). Handelen zoals in het Notarisambt betaamt. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 337-342.

 • Waaijer, B.C.M. (1996). Notariële deontologie bij grensoverschrijdend handelen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 587-590.

 • Waaijer, B.C.M. (1996). De Notaris, een vertrouwenspersoon. Serie Ars Notariatus, deel LXXI. Deventer: Kluwer.


 • 1995

 • Bod, Th.L.J. (1995). Alimentatieberekening en pensioenverevening. Advocatenblad, 422-430.

 • Bod, Th.L.J. (1995). Conversie in het pensioenvereveningsrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 793-799.

 • Bod, Th.L.J. (1995). Pensioen en echtscheiding, Reflector. Reflector. Maandblad van de NVA, 22-25.

 • Bod, Th.L.J. (1995). Pensioenverevening: de stand van zaken. Weekblad voor Fiscaal Recht, 889-902.

 • Mourik, M.J.A. van (1995). De essentialia van het notarisambt. Nederlands Juristenblad, 731-737.

 • Mourik, M.J.A. van (1995). Erfrechtelijke inbreng naar Boek 4 Nieuw BW. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 621-626.

 • Mourik, M.J.A. van (1995). Gemeenschap van huis. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 474.

 • Mourik, M.J.A. van (1995). Het periodiek verrekenbeding op orde gebracht! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 481-482.

 • Mourik, M.J.A. van & Verstraaten, R.T.G. (1995). Het vruchtgebruik van vorderingen ontstaan op grond van een ouderlijke boedelverdeling. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 603-604.

 • Mourik, M.J.A. van (1995). Over �vruchtgebruik en ontbonden huwelijksgemeenschap� maar vooral over de wenselijkheid van boedelbeschrijving. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 627-628.

 • Mourik, M.J.A. van (1995). Versterferfrecht en verzorging. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 146-147.

 • Mourik, M.J.A. van (1995). Vruchtgebruik en ontbonden huwelijksgemeenschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 277-279.

 • Mourik, M.J.A. van (1995). Erfrecht Studiepocket privaatrecht. Zwolle: Tjeenk Willink . (250 p.)

 • Mourik, M.J.A. van (1995). Notariële herstelwerkzaamheden. Soons Liber Amicorum. In Heden verschenen voor mij. Arnhem: Gouda Quint.

 • Mourik, M.J.A. van (1995). Supplement 147. In Modellen voor de rechtspraktijk .

 • Nuytinck, A.J.M. (1995). Huwelijk en gezin tegen de achtergrond van Boek 1 BW en het EVRM. Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio, 34-49.

 • Nuytinck, A.J.M. (1995). Arbeidsovereenkomst. S.l.: S.n..

 • Nuytinck, A.J.M. (1995). Verzekering naar komend recht: De verhouding tussen titel 7.17 en het algemene vermogensrecht. Het verzekeringsrecht volgens titel 7.17 Ontwerp NBW (wetsvoorstel 19 529), in het bijzonder afdeling 7.17.1, tegen de achtergrond van het algemene vermogensrecht. In A.J.M. Nuytinck, C.C. van Dam, W.M.A. Kalkman & H.A. Cousy (Eds.), Preadvies Vereeniging Handelsrecht en de Vereniging voor Verzekeringswetenschap (pp. 1-60). Zwolle: Tjeenk Willink.

 • Schols, F.W.J.M. (1995). De moderne ouderlijke boedelverdeling: goederenrechtelijk altijd goed!? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 713-716.

 • Schols, F.W.J.M. (1995). Een warm pleidooi.. Fiscale Berichten voor het Notariaat.

 • Schols, F.W.J.M. (1995). Gemeenschap van vruchten en inkomsten. Een nieuwe toekomst?! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 288-290.

 • Schols, F.W.J.M. (1995). Over economen, papieren schenkingen en bejaardentehuizen. De Notarisklerk, 98-94.

 • Snijders, G.M.F. (1995). Noot bij: Hof Arnhem (Pachtkamer). (1994, December 27), AR 1995-, 4771.

 • Struycken, A.V.M. & Hammerstein-Schoonderwoerd, W.C.E. (1995). Family Law in the Netherlands. In C. en K.,Standley Hamilton (Ed.), Family Law in Europe (pp. 299-324). London: Butterworths 1995.

 • Struycken, A.V.M. (1995). Forum shopping, een manier om gebruik te maken van de onvolkomenheden van de internationale rechtsorde. In Congresbundel van de Nederlandse Advocaten Vereniging Internationale Handel (pp. 5-25). Echteld.

 • Struycken, A.V.M. (1995). L�adolescent en droit civil. Actes du Colloque, Nimègue les 9-10-11 mai 1994. In L�Adolescence en droit français et en droit néerlandais (pp. 115-128). Paris: Presses Universitaires de France.

 • Verstappen, L.C.A. (1995). De inningsbevoegdheid met betrekking tot een tot een gemeenschap behorende vordering (art. 370 lid 2 BW) en art. 6:16 BW. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 172-174.

 • Verstappen, L.C.A. (1995). De inningsbevoegdheid met betrekking tot een tot een gemeenschap behorende vordering (art. 370 lid 2 BW) en art. 6:16 BW. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 187-190.

 • Waaijer, B.C.M. (1995). Aanbevelingen voor een wettelijk verankerde informatieplicht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 9-12.

 • Waaijer, B.C.M. (1995). Nietigheid als sanctie op vormfouten in notariële akten? Het moet anders. Soons Liber Amicorum. In Heden verschenen voor mij (pp. 353-359). Arnhem: Gouda Quint.

 • Waaijer, B.C.M. (1995). Registratiewet 1970. In R.T.G. Verstraaten (Ed.), Overdrachtsbelasting en kapitaalbelasting (pp. 203-212). Arnhem.